פרק שישי "כואב לי כשאת נוגעת": על הדיכאון הגברי הסמוי, על אלימות, ועל תהליכי פרדה וגירושין

חנה לאופר * 1 ואיתנה ברמן ** 2 " על מה שנפצע בי , נפצע והגליד כמעט ואינני חושב לומדים לחיות עם זה ככה , פחות , אבל עוד כואב ... זה כואב כשאני , אני בך נוגע , זה כואב כשאת נוגעת פחות ועדיין , עדיין פוגע ... " ( יהונתן גפן ) מבוא בספרות הקלינית רווחת גישה , ולפיה אבחון אנשים כדיכאוניים מבוסס על הימצאות סימפטומים מוסכמים , כמפורט ב - . DSM - IV - TR גישה זו מייצגת את התפיסה כי התסמינים בקרב שני המגדרים אחידים וזהים . לעומתה , מצביעה גישה חלופית על הבדלי מגדר מהותיים בסימפטומים האופייניים לדיכאון . בעוד הדיכאון הנשי מאופיין בביטוי ישיר ומילולי של רגשות , ומלווה בדרך כלל בבכי , בעצב , בהתנהגות פסיבית ומתכנסת ובקשיים בתפקוד , מאמר זה גורס כי אפיונים אלו שונים בתכלית מהתמונה הקלינית המצטיירת בדיכאון הגברי , שביטוייו הם ניתוק רגשי , שימוש באסטרטגיות בלתי אפקטיביות לניהול רגשות , התנהגויות מוחצנות , תחושת חוסר אונים , אשמה ואובדן . בניסיון להקהות את עוצמת הכאב , מתעל הגבר המדוכא את נטיותיו לאקטיבי וּ ת גופנית מכ וּ ונת מטרה ולהתנהגויות כגון הרס עצמי , התמכרויות והתנהגות אלימה . בהיעדר לגיטימציה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל