פרק חמישי לתת מילים לאלימות נשים: טיפול קבוצתי לטיפול באלימות נשים כלפי בני זוגן

איילה זלצמן * ונחמי באום ** מבוא אלימות של גברים כלפי נשים במערכת הזוגית הוכרה לאחר שנים רבות של השתקה כתופעה שיש לטפל בה . נתונים חזרו והצביעו כי נשים רבות , ששיעורן נע בין % 21 ל % , 34 מותקפות על ידי בני זוגן ( (; Browne , 1993 ; Rennison & Welchans , 2000 ומבין המותקפות , קרוב למחצית הנשים ( % 43 ) נפצעות קשה ונזקקות לטיפול רפואי ( . ( Jaffe , Lemon , & Poisson , 2006 ; Kruttschnitt , Gartner , & Ferraro , 2002 עדויות בארץ ובעולם מלמדות כי ישנם מקרים שבהם אלימות הגבר כלפי אשתו מסתיימת במוות ( אלמגור לוטן , . ( Williams , Ghandour , & Kub , 2008 ; 2011 נוכח נתונים אלה גובשו במדינות רבות בעולם , וכן בישראל , מגוון מענים חוקיים וטיפוליים לבעיה . תכניות ההתערבות שגובשו במהלך השנים מכו וּ נות לפתור את בעיית האלימות תוך התמקדות בגבר האלים או באישה המוכה והן מתקיימות בקהילה , ובמסגרות טיפוליות אינטנסיביות מחוץ לקהילה ( . ( Bennett , Riger , Schewe , Howard , & Wasco , 2004 בארץ , הטיפול בגבר המכה מתקיים בקהילה , במרכזים למניעת אלימות , ומחוץ לקהילה , בהוסטלים לגברים אלימים ובתכניות טיפול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל