פרק שלישי נשים הממיתות את בני זוגן: האם התעלמות המערכת המשפטית מהתופעה מלמדת על אפליה רחבה יותר באכיפת החוק?

יואב מזא " ה * מבוא תופעת האלימות במשפחה היא מהבעיות הקשות והמטרידות ביותר שמצריכות את התערבותן של מערכות הרווחה והאכיפה . אכן , מנגנונים אלה פועלים מערכתית במגוון רחב של קווי פעולה כדי לטפל בבעיה , להגן על הקורבנות ולתמוך בהם , ובה בעת – להרתיע עבריינים ועבריינים פוטנציאליים . מחקרים שונים שנעשו בתחום האלימות במשפחה מצאו כי קשה לאמוד את היקף התופעה . אמנם , המקרים הקיצוניים ביותר נדירים יחסית , אך התדירות והשכיחות של מקרי האלימות החמורים פחות – גבוהות למדיי . מאחר שמידת הדיווח על אלימות במשפחה – ובוודאי במקרים שאינם מצריכים טיפול רפואי – חלקית ביותר , קשה מאוד להעריך את היקף התופעה ( Scheinberger - Olwig , é Hines & Malley - Morrison , 2001 ; Krah . &( Bieneck , 2003 באופן טבעי , המקרים שאותם לא ניתן להסתיר הם מקרי הקיצון , ובראשם מקרי הרצח והמקרים אשר בהם אחד מבני הזוג נוטל את חייו של בן הזוג השני . אלא שעל כל מקרה של הריגה ישנם מקרים רבים מאוד של אלימות במידה פחותה ; רבים מהם אינם מד וּ וחים , ואף אם מדווחים – הם אינם זוכים להתייחסות מערכתית . כפי שמראים מאמרים אחרים בספר , הטיפול ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל