פרק ראשון קורבנות גברים במשפחה – האם יש תופעה כזו?

שרה בן דוד * הועדה קיבלה מנדט לעסוק בתופעת האלימות במשפחה לסוגיה השונים . לצורך ייעול העבודה ... החליטה הועדה להתמקד בשלבים הראשונים של העבודה בנושאים הקשורים לאלימות כלפי נשים ... [ בהמשך ] ירחיב הצוות את תחומי עבודתו ויבחן נושאים הקשורים לסוגי אלימות נוספים כגון , אלימות כלפי ילדים , כלפי קשישים , כלפי הורים ואחרים . ( דו " ח הוועדה הבין משרדית לטיפול בבעיית " האלימות במשפחה " 1998 ) מבוא התופעה של אלימות במשפחה , היקפה וחומרתה – על כל השלכותיה על חברי המשפחה – הופכים אותה לבעיה חברתית שראויה ואף זוכה להתייחסות רחבה במאמרים ומחקרים רבים . ואולם , במרבית המקרים ההתייחסות היא בעיקר לנשים המוכות ולגברים האלימים ; מאמר זה מבקש להפנות את תשומת הלב למגדר הנאלם ( ראו : באום , – ( 2006 גברים שהם קורבנות האלימות במשפחה או בזוגיות , ולזרות אור על תופעה שעד כה זכתה להתייחסות מוגבלת ביותר . חשוב להדגיש שאין הכוונה במאמר זה להמעיט או לשלול מכל בחינה שהיא את ההיקף והחומרה של אלימות זוגית כנגד נשים על ידי גברים , אלא לנסות לבחון מחדש את הנושא ואת האפשרות שלאלימות זוגית או לאלימות במשפחה פנים רבות ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל