אלימות אילמת - גברים כקורבנות

אלימות אילמת – גברים כקורבנות עורכים יעל וילצ ' יק אביעד ויואב מזא "ה אוניברסיטת אריאל אריאל תשע "ד Silenced Violence – Men as Victims Edited by Y ael Wilchek - Aviad and Yoav Mazeh עורכים : ד " ר יעל וילצ ' יק אביעד וד " ר יואב מזא "ה עורכי משנה : פרופ ' שרה בן דוד , ד " ר אינה לוי וד " ר חגית בוני נח עריכת לשון ועריכת מפתח : ענבל גרין , " המובן ואליו" עטיפה : רעות כהן © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת אריאל הפקה : אוניברסיטת אריאל עיצוב ועימוד : סטודיו לגרפיקה נדפס בישראל , תשע " ד 2014 מסת " ב : -978 965 - 7632 - 01 - 7  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל