נמצאו 3 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אמיר פלג
תיאור: מי הם הישראלים? לשאלה זאת תשובות רבות ומגוונות. דווקא היעדר תשובה אחת מוסכמת מדרבן ומעורר להעמיק ולחקור את תולדותיה של מדינת ישראל כדי לנסות ולמצוא עוד ועוד חלקים מהפסיפס הישראלי ומהישות הקרויה מדינת ישראל.
לא לחינם נפתח הכרך הראשון של כתב העת 'ישראלים' בריאיון עם שמואל נח אייזנשטדט, בכיר הסוציולוגים הישראלים, שניסיונותיו להסביר את הרקמה האנושית הישראלית מלווים את המחקר ההיסטורי והסוציולוגי של מדינת ישראל מאז הקמתה.
המסלול ללימודי מדינת ישראל, שהוא חלק מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן־גוריון, עוסק ללא לאות מאז הקמתו בניסיונות לפענח את הישראליות. רבים ומגוונים הם הנושאים שחוקרי המסלול עוסקים בהם ומלמדים אותם: עלייה והתיישבות; ספרות, שירה וקולנוע; המערכת הפוליטית הישראלית ויסודותיה; השפעת השואה על החברה הישראלית; צבא וחברה ועוד.
כתב העת 'ישראלים', שנוצר בצלמו ובדמותו של המסלול ללימודי מדינת ישראל, הוא כתב עת בין־תחומי ורב־תחומי, החוקר את כל היבטיה של החברה הישראלית.
מתוך כך הוא פתוח לתלמידי מחקר ממחלקות שונות שנושקות את תחומי העניין שלו, כגון ספרות, כלכלה, סוציולוגיה, פוליטיקה וממשל, גאוגרפיה וחקר המזרח התיכון (מתוך ההקדמה: "ישראלים - בפתחו של הגיליון הראשון").
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
מאת: אמיר פלג
תיאור: מי הם הישראלים? לשאלה זאת תשובות רבות ומגוונות. דווקא היעדר תשובה אחת מוסכמת מדרבן ומעורר להעמיק ולחקור את תולדותיה של מדינת ישראל כדי לנסות ולמצוא עוד ועוד חלקים מהפסיפס הישראלי ומהישות הקרויה מדינת ישראל.
לא לחינם נפתח הכרך הראשון של כתב העת 'ישראלים' בריאיון עם שמואל נח אייזנשטדט, בכיר הסוציולוגים הישראלים, שניסיונותיו להסביר את הרקמה האנושית הישראלית מלווים את המחקר ההיסטורי והסוציולוגי של מדינת ישראל מאז הקמתה.
המסלול ללימודי מדינת ישראל, שהוא חלק מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן־גוריון, עוסק ללא לאות מאז הקמתו בניסיונות לפענח את הישראליות. רבים ומגוונים הם הנושאים שחוקרי המסלול עוסקים בהם ומלמדים אותם: עלייה והתיישבות; ספרות, שירה וקולנוע; המערכת הפוליטית הישראלית ויסודותיה; השפעת השואה על החברה הישראלית; צבא וחברה ועוד.
כתב העת 'ישראלים', שנוצר בצלמו ובדמותו של המסלול ללימודי מדינת ישראל, הוא כתב עת בין־תחומי ורב־תחומי, החוקר את כל היבטיה של החברה הישראלית.
מתוך כך הוא פתוח לתלמידי מחקר ממחלקות שונות שנושקות את תחומי העניין שלו, כגון ספרות, כלכלה, סוציולוגיה, פוליטיקה וממשל, גאוגרפיה וחקר המזרח התיכון (מתוך ההקדמה: "ישראלים - בפתחו של הגיליון הראשון").
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
מאת: אמיר פלג
תיאור: מי הם הישראלים? לשאלה זאת תשובות רבות ומגוונות. דווקא היעדר תשובה אחת מוסכמת מדרבן ומעורר להעמיק ולחקור את תולדותיה של מדינת ישראל כדי לנסות ולמצוא עוד ועוד חלקים מהפסיפס הישראלי ומהישות הקרויה מדינת ישראל.
לא לחינם נפתח הכרך הראשון של כתב העת 'ישראלים' בריאיון עם שמואל נח אייזנשטדט, בכיר הסוציולוגים הישראלים, שניסיונותיו להסביר את הרקמה האנושית הישראלית מלווים את המחקר ההיסטורי והסוציולוגי של מדינת ישראל מאז הקמתה.
המסלול ללימודי מדינת ישראל, שהוא חלק מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן־גוריון, עוסק ללא לאות מאז הקמתו בניסיונות לפענח את הישראליות. רבים ומגוונים הם הנושאים שחוקרי המסלול עוסקים בהם ומלמדים אותם: עלייה והתיישבות; ספרות, שירה וקולנוע; המערכת הפוליטית הישראלית ויסודותיה; השפעת השואה על החברה הישראלית; צבא וחברה ועוד.
כתב העת 'ישראלים', שנוצר בצלמו ובדמותו של המסלול ללימודי מדינת ישראל, הוא כתב עת בין־תחומי ורב־תחומי, החוקר את כל היבטיה של החברה הישראלית.
מתוך כך הוא פתוח לתלמידי מחקר ממחלקות שונות שנושקות את תחומי העניין שלו, כגון ספרות, כלכלה, סוציולוגיה, פוליטיקה וממשל, גאוגרפיה וחקר המזרח התיכון (מתוך ההקדמה: "ישראלים - בפתחו של הגיליון הראשון").
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
הצג עוד תוצאות