נמצאו 3 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אברהם דיסקין, יצחק בננסון, ניר אטמור, ולד חבש
תיאור: האפשרות להנהיג במדינת ישראל בחירות אזוריות או אזוריות למחצה מלווה את הדיון הציבורי מאז הקמתה. חסידי רפורמות אזוריות מציינים מגוון גדול של מטרות ואפשרויות, אך דומה כי במהלך השנים הועלו שני טיעונים עיקריים:
(1) שיטת הבחירות הנהוגה בישראל אינה משביעת רצון ויש להחליפה;
(2) שילוב מרכיב אזורי בשיטה ישפר אותה באורח ניכר.
 טיעונים רבים הן בדבר מגרעות השיטה הקיימת והן בדבר יתרונותיהן של בחירות אזוריות, נתונים במחלוקת. כפי שניווכח, רבים מן הטיעונים אינם עומדים במבחן ההיגיון או במבחן האמפירי של העובדות. ואולם, שכיחות הטיעונים, רציפותם לאורך השנים, וקיומן של בחירות אזוריות במגוון גרסאות במדינות אחרות מחייבים לשקול בכובד ראש את האפשרות להנהיג בחירות אזוריות בישראל, קל וחומר נוכח העובדה שבישראל כבר התקבלו בעבר רפורמות ממשל שלא התבססו על ניתוח מקיף ומעמיק דיו.
מכון ון ליר בירושלים
מאת: עמירם אורן
תיאור: ביטחון וטריטוריה הם מושגים שונים זה מזה במהותם ובהגדרתם, אך גם שלובים זה בזה. המושג "בטחון" מופשט, והגדרתו אינה מוחלטת ומוסכמת אלא נגזרת מהגורמים שבביטחונם מדובר, החל ברמת הפרט (ביטחון אישי),דרך רמת הכלל והמדינה, וכלה בביטחון בין-מדינתי (אזורי) וגלובלי. בדיון זה  מדובר בביטחון המדינה ובעיקר בהקשר הצבאי, כלומר הגנה על קיום המדינה ועל ריבונותה, על אוכלוסייתה ועל שלימותה הטריטוריאלית. לעומת הביטחון, הטריטוריה מוחשת, נראית לעין ויש לה ממדים ברורים. במובנה הבסיסי טריטוריה היא ארץ - זו הקיימת בהווה וזו המתוכננת לעתיד - על משאבי הקרקע שלה, אזוריה הגיאוגרפיים ומרחביה הנבדלים זה מזה באופיים הפיזי ובדמותם האנושית והישובית. המושג "טריטוריה" מתייחס גם לסביבה בהקשר של ערכי טבע ומורשת ושימורם, וכן במשמעות של דמות הנוף שעוצבה בידי אדם.
מכון ון ליר בירושלים
מאת: גבי שפר
תיאור: זהו קובץ מאמרים ראשון בסדרת פרסומים המבקשת להציע תפיסה חדשה ועדכנית לסוגיה החשובה של יחסי המגזר האזרחי והמגזר הביטחוני במדינת ישראל. סוגיה זו כבר נידונה בעבר על ידי פוליטיקאים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת, ואך מעט מאד על ידי הציבור הרחב. בכל זאת נוצרה תחושה חזקה מאד בקרב כל החוגים האלה שיש צורך לשוב ולבחון את הדברים לעומק ומתוך ניסיון להשתחרר מתפיסות ומגישות קודמות. הדברים המתפרסמים כאן הם פרי דיונים שהתקיימו בסדנת מחקר לבירור סוגיית הביטחון ומערכת הביטחון.
סדנה זו הוקמה במכון ון ליר בירושלים בסוף 2003 על ידי פרופ' גבי שפר וד"ר אורן ברק מן המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, וד"ר עמירם אורן, גיאוגרף וחוקר עצמאי.
מכון ון ליר בירושלים
הצג עוד תוצאות