נמצאו 11 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר, יעקב גורן
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: יעקב גורן
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
מתוך ההקדמה בחוברת: איסוף החומר היה כרוך בקשיים מרובים הנובעים ממעוט המקורות, בעיקר בולט הדבר בחומר הנוגע לתיאור הקונקרטי אודות העדות בירושלים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
המאמרים שכונסו בקובץ הנוכחי לוקטו מחוברות 'קרדום', דו ירחון למורי דרך, שפורסמו בשנים 1980-1978. החוברות, שנערכו ע"י יעקב גורן, יצאו לאור ע"י אגף ההסברה במשרד התיירות.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
בחוברת זו לוקטו מאמרים אודות 'ירושלים הבלתי מוכרת', שיש בהם עניין לציבור הרחב.
במרכז החוברת עומדת העבודה רבת הכמות והאיכות של גבי ברקאי (ואחרים) על המוזיאונים הקטנים בירושלים, נושא שלא זכה עד עתה להתייחסות כלשהי. עוד בחוברת: על הקברים מתקופת המקרא בכפר השילוח; התקופות העיקריות בתולדות ירושלים כפי שהן באות לידי ביטוי בממצאי החפירות ליד הכותל; תולדות כנסית הניאה ועוד.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
מתוך ההקדמה לחוברת זו -
"בשל קדושתה של ירושלים והאתרים ההיסטוריים הרבים בעיר העתיקה וסביבותיה, לא שפר חלקה של העיר החדשה, והספרים הדנים בתולדות אתריה ובנייניה ההיסטוריים, הם מועטים ביותר. מה גם שהם עוסקים בעיקר במאה הי"ט וראשית המאה הנוכחית, בעוד רבים מבנייניה המעניינים של העיר החדשה (כגון בניין בנק לאומי), הוקמו בתקופה מאוחרת יחסית..
בניגוד לחוברות קרדום האחרות, שנכתבו בידי חוקרים וכותבים אחדים, החוברת שלפנינו היא עבודת יחיד. זכות ראשונים שמורה למחבר, שמואל אבן אור, שהיה מהראשונים שעסק בלימוד קורות בנייני העיר החדשה ואתריה, כשהוא מקדיש את כל עתותיו לנושא זה.
אחדים ממאמריו שהתפרסמו לפני שנים אחדות, היוו לעיתים מקור יחיד, והם מצוטטים לא אחת בהרחבה בספרו של י. בן אריה ובמקורות אחרים.
המאמרים שלוקטו בחוברת זו, נערכו מחדש ונוספו להם פרטים רבים. אין הם אלא מבחר מתוך רשימת מאמרים גדולה שהוגשה לנו, ובאחת החוברות הבאות בדעתנו לחזור לנושא רב חשיבות זה".
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
התוכן החוברת:
שילר, אלי: סקירה כללית 11-7. ‬
מלמט, אברהם: הקרבות באזור התבור בתקופת המקרא 51-12. ‬
פסגת הר תבור: 81-52. ‬
‫ דנין, אבינעם: הצומח בסביבות הר התבור  87-82. ‬
‫ יצחקי, אריה: שבטי הבדואים למרגלות התבור 92-88. ‬
‫ שרון, משה: תולדות הח’אנים בא"י: מקורם, ראשית התפתחותם ואופיים  116-109. ‬
‫ שטרן, שמעון: הח’אנים בא"י: היבט גאוגרפי - היסטורי  123-117. ‬
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
מתוך הקדמה בחוברת - "במרכזה של חוברת זו, קטעים נבחרים מעבודתו המונומנטלית של ג'ורג' אדם סמית, 'גיאוגרפיה של היסטורית של ארץ הקודש'. אף שספר זה לא תורגם לעברית, הוא היה לאחד הספרים המצוטטים ביותר. הערכה למפעלו של ג'. א. סמית ימצא הקורא במאמרו של פרופ' ב. מזר".
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
מתוך ההקדמה בחוברת: יריחו שונה משאר ערי הגדה בצורתה ובמהותה. שלושה גורמים עקריים עיצבו את אופייה של יריחו: "היותה נווה מדבר, היותה עיר חדשה יחסית והמרקם הייחודי של אוכלוסיתה.
כנווה מדבר מצטיינת יריחו בשפע מים וקרקעות פוריות ומישוריות, המאפשרות פיתוח חקלאות אינטנסיבית ומתקדמת והרחבת שטחי העיבוד בהתמדה, ללא הכשרת קרקע יקרה. יריחו היא עיר חדשה יחסית שהפכה מעיירה דלה לעיר רק בתקופת המנדט ולאחריה. אין בה על כן רובעים מגובשים או שווקים מסורתיים, האופיינים לערי המזרח".
הוצאת ספרים אריאל
הצג עוד תוצאות