נמצאו 50 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: תום דוד הרצוג
תיאור: ההתייחסות ליהודים המתגוררים מעבר לפרת בנאום ששם יוסף בן מתתיהו בפיו של המלך אגריפס השני ערב פרוץ המרד הגדול ברומאים בשנת 66 לספירה, לא זכתה לתשומת הלב הראויה במחקר ההיסטורי המודרני. סוגיית המעורבות של יהודים מחדייב וממסופוטמיה במרד הגדול ברומאים מרחפת על פני המחקר ההיסטורי של מרד זה. ההתייחסויות הספורות בחיבור “מלחמת היהודים” של יוסף בן מתתיהו לאפשרות של עזרה למרד, אשר תבוא מתוך שטחי האימפריה הפרתית, כמו גם אזכורים של אינדיבידואלים מממלכת חדייב כלוחמים בשורות היהודים, נותנים תחושה שסיפור הרבה יותר גדול מסתתר מאחוריהם. למרות זאת, אלו הרוצים לחקור סוגיה זו, יתקשו למצוא מחקר העוסק בה באופן בלעדי או אף מרכזי- זהו ייעודו של מחקר זה. במחקר יידונו שאלות, כמו עד כמה נרחבת הייתה המעורבות של יהודים מחדייב וממסופוטמיה במרד? האם אירועים לא ברורים בו ניתנים להסבר על ידי מעורבות זו? מדוע יוסף אינו מזכיר אותה יותר בהרחבה? ומה הייתה מדיניות הפרתים ביחס למרד הגדול?
ספרי ניב
מאת: נעמה וילוז'ני
תיאור: כיצד דימו לעצמם יהודי ארץ־ישראל ויהודי בבל את השדים בשלהי העת העתיקה? מה הייתה צורתם הפלסטית של השדים, זכרים ונקבות, ובאילו אמצעים יצרו אותם יהודי התקופה? עד כמה הושפעו היהודים מאמנות הסביבה? מה בין האיסור לעשות פסל ותמונה בהלכה היהודית לבין הציורים הנועזים שעל קערות ההשבעה הארמיות מבבל? ומדוע צורת הביטוי החזותית של המאגיה בבבל שונה מזו שבארץ־ישראל? על שאלות אלה ואחרות מנסה ספר זה, על אמנות יהודית אחרת, לענות. אמנות שוליים נסתרת זו, המוצגת על לוחות מראה שנעשו להגנה מפני עין הרע, על לוחיות קמע ועל קערות השבעה ששימשו בעשייה המאגית, היא צוהר ייחודי אל העולם המרתק של המאגיה היהודית בבבל ובארץ־ישראל בתקופת התלמוד. חלקו הראשון של הספר דן בסגנון האמנותי וברקע האיקונוגרפי של הציור על חפצים מאגיים יהודיים מארץ־ישראל ומבבל. חלקו השני עוסק בקשר שבין הציורים ובין הטקסטים המאגיים על אותם החפצים ובשאלת היסוד: מהי אמנות מאגית ומה מקומה בעולם המושגים היהודי בתקופת התלמוד? בסופו של הספר קטלוג מפורט של הממצאים הארכאולוגיים שעליהם ביססה המחברת את מחקרה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: עודד ליפשיץ
תיאור: קנקנים בגדלים שונים ובמגוון צורות היו בשימוש נרחב בכל רחבי העולם הקדום. לסוג זה של כלי חרס היה תפקיד חשוב בהובלת התוצרת החקלאית הנוזלית (כמו יין ושמן) ובאחסונה. לתוצרת זו היה מקום מרכזי בחקלאות, בכלכלה, בסחר ובתזונה של בני אדם במזרח הקדום. קנקני האגירה הסגלגלים, האופייניים ליהודה לאורך זמן, הם חלק ממשפחה גדולה וענפה זו של קנקנים. משלהי המאה הח' ועד שלהי המאה הב' לפנה"ס, הוטבעו טביעות חותם על רבות מידיות הקנקנים האלה. בצד מערכת זו פעלו ביהודה מערכות 'אד-הוק' של טביעות חותם.
מאפייניה של מערכת מנהל שבמרכזה קנקנים מוטבעים מוכרים במקומות רבים במזרח הקדום, ובפרקי זמן ארוכים. החידוש הוא בהיקף הגדול, בגיוון, בהמשכיות וברציפות של כ-600 שנה במנהל הקנקנים ביהודה. פרק זמן זה חופף את תקופת היותה של יהודה ממלכה וסאלית ופחווה בשלטון האימפריות הגדולות ששלטו במזרח הקדום. עובדה זו חשובה להבנת ההיסטוריה של ממלכת יהודה בעידן האימפריות האשורית, המצרית, והבבלית, ולאחר מכן לתולדותיה של פחוות יהודה בשלטון בבל, פרס, בית תלמי ובית סלווקוס.
בספר זה נפרס מכלול הנתונים על מנהל הקנקנים ביהודה, מוצע הסבר לקיומו לאורך 600 שנות השיעבוד של יהודה לאימפריות הגדולות ומוצג שחזור מפורט של מערכת המנהל ביהודה בשלהי ימי הבית הראשון ובמרבית ימי הבית השני. על רקע זה מציע המחבר בחינה מחודשת של תולדות יהודה בתקופה ארוכה זו, שפרקים מרכזיים בה מוארים באור חדש.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ינון שבטיאל
תיאור: הספר מקלטי מצוקים ומערכות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה הוא פרי עבודה רבת שנים של ד"ר ינון שבטיאל במרחבי הגליל, בה שולבו מחקר היסטורי, ארכיאולוגי וספלאולוגי (מערנות). המחבר מציג תיעוד ותיאור של כל האתרים שנמצאו עד כה בגליל בהם התגלו חללים תת-קרקעיים שנחצבו והוכשרו על ידי יהודים לצורך מציאת מקלט ומסתור במהלך התקופה הרומית הקדומה בארץ ישראל. בספר ימצא הקורא השענות על שניים מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו, "המלחמה היהודית" ו"חיי יוסף", שמכוונת לאפשרות שהאוכלוסייה היהודית בגליל הייתה זו אשר הכשירה שני סוגים של חללים תת-קרקעיים לשימושם בעתות מצוקה: האחד קיבל במחקר את המונח 'מקלטי מצוקים' והשני 'מערכות מסתור'. במהלכו של מחקר השדה הרחב, שנעשה על ידי המחבר, ומתואר ומתועד באופן מלא בספר, הסתבר שהשיטה הראשונה מעידה על הכשרתן של מערות טבעיות שנפערו בראשי צוקים תלולים, שלרובן הגדול התאפשרה ההגעה רק באמצעות שימוש בחבלים, או בגלישה, או בטיפוס אלפיני. בתוך המקלטים התגלו ממצאים רבים ששפכו אור על השימוש הנרחב בהם בתקופה הרומית הקדומה. השיטה השנייה בה נקטו יהודי הגליל, במקומות בהם לא היו צוקים תלולים, הייתה חציבה של מערכות מסתור לתת הקרקע. גם כאן הובאו בספר עדויות וממצאים המוכיחים שברבים משרידיו של היישוב היהודי בגליל, שאותו מתאר בהרחבה יוסף בן מתתיהו, התגלו מערכות מסתור מסוגים שונים. בעקבות מחקרן של מערכות המסתור האלה התברר שהן דומות למערכות המסתור שהתגלו בשפלת יהודה. בספר ימצא הקורא תוכניות, איורים ותמונות של החללים התת-קרקעיים, משני הסוגים וכן נשזר בו הקשר בין השימוש בחללים אלה בתקופות המצוקה שידעו היהודים בגליל, לאורך כל התקופה הרומית הקדומה, ובעיקר בתקופת מרד החורבן.
הקיבוץ המאוחד
מאת: נתן אידלין
תיאור: נתן אידלין, יליד חיפה ואיש 'השומר הצעיר', נמנה עם מייסדי קיבוץ רבדים בשפלה, שהוקם מחדש לאחר נפילת 'הגוש' ב-1948. היה זה מבחינתו הגשמת חלום והוא נתקשר למקום בכל נימי נפשו. הוא מיטיב לתאר קשר זה בין האדם לנוף מולדתו, ברגישות רבה ובצורה מקורית ומאוד משכנעת. לזכותו נזקף גילוי תל מקנה הסמוך לקיבוץ וזיהויו עם עקרון המקראית. הזיהוי אומת בחפירה שיטתית של התל, שבמהלכה נתגלה בו אחד ממרכזי הפקת שמן הזית הגדולים ביותר במזרח הקדום.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: שמואל ורגון
תיאור: באסופת מאמרים זו כונסו מאמרים שפורסמו בבמות שונות החל בשנות השבעים של המאה העשרים וכלה בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת. המאמרים מוינו למדורים שונים: מאמרים בספר ישעיה, מאמרים בשאר ספרי המקרא, היסטוריה והיסטוריוגרפיה. המאמרים באסופה זו מובאים בנוסח מעובד, מתוקן ומעודכן. נעשה מאמץ לעדכן את הספרות המדעית, שהקורא מופנה אליה בהערות השוליים של המאמרים. בנוסח המחודש הופנו הקוראים למקורות ולמחקרים שפורסמו בינתיים במהדורה חדשה או במהדורה מתורגמת.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: נחום אברהם
תיאור: ריקים ופוחזים, זבים ומצורעים, הומוסקסואלים וטרנסקסואלים, זונות וקדשות נפלטו פיזית או  אידאולוגית־הכרתית מן החברה הישראלית בתקופת המקרא, ונהפכו ליסוד נטול כל סטטוס – אף לא זה המוקנה למעמד הנמוך בחברה. חוסר כול, מחלה חשוכת מרפא, סטיגמה חברתית שלילית, או עבֵרות ופשעים נגד החברה, הם שגרמו לתופעה זו. האנשים האלה, יחידים או קבוצות, מצאו את עצמם בשולי החברה, במצב לימינאלי. בספר הזה מתוארים אנשי השוליים תיאור מקיף ולכיד, מתוך חתירה לבדוק את מצבם החברתי־המשפטי בחיי היום־יום. נחשפים בו תבניות ותהליכים חברתיים, וכן המחשבות, הדעות והאמונות המסתתרות מאחורי התהליכים האלה. הכול באמצעות שיטות מחקר אנתרופולוגיות והשוואות טיפולוגיות לעמי המזרח הקרוב הקדום. בכותרת הספר 'אנשי שוליים בתקופת  המקרא' כתב המחבר במכוון 'בתקופת המקרא' ולא 'במקרא' כדי להבהיר, שאין בכוונתו לתאר את אנשי השוליים כמו שביקשו סופרי המקרא לתארם, אלא כמו שנראו בעיני החברה המוּבנֵית, מצד אחד, ובעיני עצמם, מצד אחר, בתקופה המכונה 'תקופת המקרא'.
מוסד ביאליק
מאת: יוסף גרפינקל, סער גנור, מייקל היזל
תיאור: ‫ זהו סיפורה של גבעה טרשית בעמק האלה, שזכתה לשם המסתורי "חורבת קיאפה". מעקב אחר שוד עתיקות ותצפית מקרית עליה הובילו לאחד הגילויים הארכיאולוגיים המסעירים ביותר בשנים האחרונות. חמש שנות חפירה באתר חשפו עיר מרשימה המוקפת מערך ביצורים יוצאי דופן בעוצמתם, אך דווקא עשרה חרצני זיתים שרופים הם שהוכיחו מעל לכל ספק: מדובר בעיר מבוצרת שהתקיימה לפני כ-3,000 שנה, כלומר בתקופה שאותה מייחס המחקר לדוד המלך. גילוי זה גרם לסערה בעולם הארכיאולוגיה. שכן, בעוד המקרא מרומם את דמותו של דוד המלך, הרי שהמחקר של השנים האחרונות, שהושפע מאופנה אירופית מינימליסטית, נוטה להמעיט בחשיבותו ובגודל ממלכתו, בעיקר משום היעדר ממצאים בשטח. על רקע זה יש להבין את חשיבות הספר, המציג לקהל הרחב עקבות ממשיים לקיומו של דוד המלך בדמותה של העיר המקראית שעריים, היא "חורבת קיאפה". הספר פותח את השער לעולם הארכיאולוגיה המרתק, המשלב היסטוריה, ממצאים ייחודיים ופרק חשוב בתולדות עם ישראל. (מעטפת אחורית).
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: אלי שילר
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר, יעקב גורן
תיאור: "קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: ארתור סג"ל
תיאור: בהקדמה לספרו מציין המחבר את מהותו של התאטרון לפי הבנתו ומסביר שלנושא יש שני פנים: התאטרון כמבנה ארכיטקטוני והתאטרון כמוסד תרבותי.
פרופ' סגל מציג את שני הפנים האלה כפי שבאו לידי ביטוי במרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל וערביה בפרק הזמן שבין המאה הראשונה לפני הספירה ועד המאה השלישית לספירה.
בספר סקירה נרחבת של אתרי תאטראות רומיים רבים בארץ ישראל וערביה וכן צילומים רבים, שירטוטים ומפות.
מוסד ביאליק
מאת: מוזס י' פינלי
תיאור: תמונה בהירה, חדשנית ומעניינת של החברה היוונית בתקופת הומרוס, השואבת מן ה"איליאדה" וה"אודיסיאה" ומן המחקרים האחרונים בארכיאולוגיה ובאנתרופולוגיה.
אחד הספרים החשובים ביותר על העת העתיקה שהתפרסם בשנת 1954 ומאז הודפס 15 פעמים לפחות, תורגם לעשר שפות לפחות, צוטט, נידון והותקף במאמרים ובספרים רבים.
בשנת 1977 הופיע המהדורה השנייה של הספר, והמחבר כתב לה הקדמה וצירף לה שני נספחים ומאמר ביבליוגרפי.
הספר משמש מופת ונקודת מוצא להיסטוריונים חברתיים ורעיוניים של כל התקופות.
מוסד ביאליק
מאת: שלום זמירין
תיאור: במחקרו זה מגולל זמירין את תולדות ימי מלכותו של יאשיהו מלך יהודה ואת נסיבות הרפורמה המדינית והרוחנית שלו.
מוסד ביאליק
מאת: עודד בוסתנאי
תיאור: בספר זה מוגש לקוראים מחקר מקיף על ראשיתן של גלויות ישראל ויהודה באשור ובבל: היקף ההגליות מישראל ומיהודה; מעמדם החברתי של הגולים, מצבם הכלכלי וארגונם הפנימי; הקשר האתני-הלאומי והדתי של אוכלוסיית ממלכות ישראל ויהודה, ליהודים בתקופת שלטון פרס ויוון.
התיאוריות השונות והמנוגדות בסוגיות אלו, גרמו "מהומה, ומבוסה ומבוכה" (ישעיה כ"ב 5) בשדה המחקר בנושא, ומכאן החשיבות הנודעת לבחינה שיטתית של הסוגיות הנ"ל.
פרדס הוצאה לאור בע"מ
מאת: אריה ש. איסר, מתניה זהר
תיאור: הספר סוקר את שינויי האקלים שאירעו במשך ההיסטוריה של המזרח התיכון. מסקירה זו מתברר שבתקופות חמות תכפו הבַּצָרות שהביאו לנטישת החקלאות ולפלישות של שבטי המדבר ואילו בתקופות הקרות, שהיו גשומות, חלה פריחה של האזור והתפשטות ארץ המזרע לספָר המדברי. בכמה מקרים האקלים הקר הביא לפלישת עממים מהצפון שם הורעו תנאי המחיה. אלו הביאו את תרבויות הנחושת, הברונזה והברזל.
הספר פותח בתיאור המהפכות שחלו בהבנת חוקרי ההיסטוריה את תפקיד שינויי האקלים על ההיסטוריה של האזור. בהמשך הקורא עומד על הרקע המשותף לכל תרבויות ארצות המקרא בתפישת מושג "המים הקדמונים" כרקע לסיפורים המתארים את בריאת העולם.
בספר פרקים הדנים בתנאי האקלים בתקופות בהן החלה ההתגבשות של שבטי העברים לעם. עקב הידע החדש על שינויי האקלים ועל השפעתם על ההיסטוריה מוצגות מקבילות בין סיפורי המקרא לתנאים הסביבתיים שניתן לשחזרם. המסקנה היא שלשינויים הייתה השפעה על נדידת האבות, יציאת מצרים, הנדודים במדבר סיני והתנחלות הקבע שלהם בארץ כנען עם שיפור האקלים ולפריחה הכלכלית בתקופות הבית הראשון והשני.
התחממות אקלימית החלה בסוף התקופה הביזנטית ותחילת התקופה הערבית. בעקבותיה הִצחיח האזור, החלה פלישת דיונות חול לשפלת החוף ונטישת הערים בספר המדבר.
כרמל
מאת: יאיר זקוביץ
תיאור: בשעות קשות לישראל, בין מבית ? התגברות העוול החברתי, ובין מחוץ ? הרס וחורבן מעשה ידי אויב, ייעורו לעתים הנביאים לבטא משאלת לב, לשורר דברים טובים, דברי ניחומים, לחלום ולחזות לעיר ירושלים אחרית הימים מופלאה של שלום ושלווה, של צדק ורווחה, של נביעת אורה ורוב טוב אל ירושלים וממנה, של הרמוניה גמורה בין אדם לאלוהיו המנהיג בצדק את עירו ואת ארצו, את עמו ואת עולמו.
מחזונות הנחמה לאחרית הימים, המאירים זעיר פה זעיר שם את שמיה של ספרות המקרא, מביא ספר זה שבע נבואות לעתיד נפלא לעיר ירושלים, ומברר לקורא את תוכנן ואת צורתן, אף את הדרך שבה שואבים הנביאים ממסורות העבר ועושים אותן לבנים לבניין חזון העתיד שהיא בבחירה ראשית חדשה, טובה לאין ערוך מזו הראשונה.
פרופסור יאיר זקוביץ הוא ראש הקתדרה למקרא על שם האב טקצ´י אוצקי באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי הוראתו ומחקרו הם המקרא כספרות, מחשבת המקרא והפרשנות היהודית הקדומה למקרא.
בין ספריו: שמשעון (תשמ"ב), על תפיסת הנס במקרא (תשמ"ז), מבוא לפרשנות פנים-מקראית (תשנ"ג), דוד - מרועה למשיח (תשנ"ה), מקראות בארץ המארות (תשנ"ה), כן פירושים למגילת רות (תש"ן) ולשיר השירים (תשנ"ב) בסדרת מקרא לישראל.
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
מאת: יוחנן אהרוני
תיאור: כתובות ערד הן אוצר אפיגראפי עשיר ויחיד במינו. חשיבותן של הכתובות לא רק בגלל רבגוניותן - הן כוללות תעודות מדיניות, מנהלתיות ופולחניות כאחת - אלא גם בזכות תאריכיהן השונים.
לספר שני חלקים עיקריים, כתובות עבריות וכתובות ארמיות, והוא רצוף בתצלומי הכתובות ובתצלומיהם של עוד ממצאים שנמצאו בחפירות.
מוסד ביאליק
מאת: מיכאל אבן-ארי, לסלי שנן, נפתלי תדמור
תיאור: ספר זה מביא סיכום מפורט של מחקר מדעי, שנערך במשך עשרים שנה בנגב, כדי לגלות את אפשרויות הקיום היישובי במדבר.
המחקר הוא פרי עבודה משותפת ומרוכזת של מומחים במקצועות היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה הידרולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה וחקלאות. הנגב בכללותו מתואר בו כיחידה אחת של נוף, היסטוריה, חיי אדם, צמח ובעלי חיים. החוקרים עקבו אחר דרכי היישוב ועיבוד האדמה המדברית בעבר הרחוק, ותוצאות המחקר שימשו יסוד לפיתוח החקלאות היהודית המשגשגת ברחבי הנגב.
מוסד ביאליק
מאת: יעקב גורן
תיאור: הספר "קווים לתולדות ישראל בתקופת התנ"ך" כשמו כן הוא: לא קיצור תולדות ישראל ולא תולדות האמונה הישראלית, כי אם ציון כמה קווי יסוד המייחדים את ההיסטוריה של עם ישראל בהשוואה לתולדותיהם של עמים ותרבויות אחרות.
יעקב גורן, איש המחקר ההיסטורי, רואה בתנ"ך את המקור החשוב והמפורט ביותר להכרת תולדות עם ישראל בימי קדם. וכחוקר הוא מבקש לעמוד על אמינותם של המקורות העומדים לרשותו, ורק לאחר מכן למצוא דרכים לתאם בין מה שנתברר לו מפיהם, לבין עובדות ואמיתות ממקורות אחרים. מבחינה עקרונית רואה המחבר שוויון ערך בין תוצאות בדיקת מקורותיו התנ"כים, לבין אמיתות מפורסמות וידועות ממקורות אחרים, כגון ארכיאולוגיה או אנתרופולוגיה.
הספר אינו בא לשרת הכרה דתית או העדפה לאומית, ורק בכמה נושאים הוא עומד על קוצר דעתם של חוקרים עקב הכרתם הדתית והעדפתם הלאומית. גורן מדגיש את הספק בדבר יכולתם של חוקרים שאינם חיים את השפה העברית, להגיע להבנה, פרשנות והבחנה מלאים של המקור התנ"כי.
יעקב גורן, דוקטור בהיסטוריה של עם ישראל. חלק את זמנו בין חקר תנועת העבודה הציונית לבין חקר המקרא. משמש עמית מחקר ביד-טבנקין, המכון לחקר תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית; במסגרת זו פרסם ביוגרפיות של ישראל בן יהודה, ברל רפטור, דב הוז וארתור רופין. ערך לפרסום והקדים מבוא לעדויות שגבו ח"נ ביאליק וחבריו בקישינוב למחרת הפוגרום שהתחולל ב – 1903.
הקיבוץ המאוחד
מאת: משה ענבר
תיאור: סיפור האספה בשכם (יהו' כד, א-כח) הוא יצירה ייחודית, חידתית, שעוררה את סקרנותם של חוקרי המקרא מתחילת המחקר.
יצירה ספרותית מובהקת יש כאן, שחוברה על סמך כתובים מקראיים קודמים בהשפעת התפיסות והמציאות של זמנו של המחבר. הדעת נותנת שהיצירה נתחברה בתקופת הגלות או לאחריה.
מוסד ביאליק
מאת: חנוך רביב
תיאור: הספר מביא תיאור שוטף של החברה בממלכות ישראל ויהודה במהלך כשלוש מאות וחמישים השנים שלמן פילוג המלוכה (930 לפנה"ס בקירוב) ועד חורבנה של ממלכת יהודה בידי הבבלים (586 לפנה"ס).
מוסד ביאליק
מאת: חיה כץ
תיאור: ספר זה מביא לראשונה תמונה מפורטת של ההיבטים השונים בכלכלת ממלכת יהודה החל מן המאה הט' לפנה"ס ועד לראשית המאה הו' לפנה"ס, וזאת בהסתמך על הנתונים המקראיים והממצא הארכיאולוגי. ממצאים אלו מנותחים לאור מודלים שונים העוסקים בחקר הכלכלה הקדומה, ומהווים את הבסיס ליצירת דגם, אשר מתאר ומסביר את אופייה של הפעילות הכלכלית בממלכת יהודה.
הספר עוסק בהרחבה בניתוח הפעילות המסחרית בממלכת יהודה הן ברמה האזורית והן ברמה הבין-לאומית. כן עולים לדיון נושאים כגון: שאלת מקומם של ענפי הייצור השונים בכלכלת הממלכה, מידת מעורבותו של המשק הממלכתי בקביעת המדיניות הכלכלית והשפעת פעילותן של המעצמות השונות ובראשן אשור על כלכלת ממלכת יהודה.
חשיבותו של הספר אינה נובעת רק מעצם יצירת הסינתזה בין מרכיבי הכלכלה השונים. יש למחקר זה השלכות גם ביחס להיבטים החברתיים והמדיניים של ממלכת יהודה, נושאים הנמצאים כיום בחזית המחקר של תקופת המקרא.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ארתור סג"ל
תיאור: (מתוךההקדמה:) שבטה העתיקה נבחרה ע"י המדור הקלאסי של המגמה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן - גוריון בנגב, באר שבע, כיעד למחקר ארוך טווח שנושאו: 'העיור והארכיטקטורה בנגב בתקופה הביזנטית'. הבחירה נפלה על שבטה משום שהיא השמורה והנוחה ביותר לגישה בין הערים הביזנטיות בנגב, ואף טרם נחקרה חקירה של ממש. שבטה נבנתה ברובה בתקופה הביזנטית והיא מצטיינת בשל כך, באחידות סגנונית בכל הנוגע לשיטות הבניה, סוגי המבנים והעיטור הארכיטקטוני...".
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: (מתוך ההקדמה:) "מסגד אל אקצא הנו מעצם טבעו 'נושא קשה לפיצוח', ובניגוד לבנינים המונומנטלים האחרים בירושלים וסביבתה, לא קיימת עבודה מסכמת בנושא זה, ואין אחידות דעות בין החוקרים על תולדות המבנה לתקופותיו ופרטיו הארכיטקטונים.
עיקר העבודות שפורסמו על אל אקצא הן בעלות אופי מדעי צרוף והן מתרכזות בסוגיה זו או אחרת של המבנה, ואף אלו מצויות בספרים בשפות לועזיות שאינן בדרך כלל בהישג ידו של הקורא...
בעבודה הנוכחית נעשה נסיון ראשון לסכם בצורה שיטתית את הידוע על מסגד אל אקצא בשפה בעברית...".
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גדעון פוקס
תיאור: עיר ימים רבים היא אשקלון, אחת הערים העתיקות ביותר בארץ - ישראל, ואולי הקדומה בערי החוף. ספר זה בוחן את תולדותיה ואת פניה השונות של העיר וסביבותיה בתקופה ההלניסטית והרומית, מתוך הסתמכות על מקורות עתיקים (פגניים, יהודיים ונוצריים), כתובות, מטבעות, פפירוסים וממצאים ארכאולוגיים. פרט להיסטוריה הפוליטית, מתייחס המחבר גם לדמותה התרבותית של העיר (אשר כמה מבניה יצא שמעם למרחוק), לכלכלת העיר והתחום החקלאי שמסביבה, לאלים ולפולחנים השונים שרווחו בה, וכן לדרכים העתיקות שחצו את תחומה וחיברוה לשאר חלקי הארץ. כמו כן עוסק הספר ביחסים האמביוולנטיים שהיו לתושבי אשקלון עם שכניהם היהודים, בקהילה היהודית שישבה בה, ובכלל זה הטבח של כל יהודי אשקלון בזמן המרד הגדול.
המחבר הוא איש החוגים ללימודי ארץ - ישראל ולתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: בנימין מזר
תיאור: בספר מבחר ממחקריו ההיסטוריים של פרופ' בנימין מזר המבוססים על המקרא, על תעודות אפיגראפיות, על תוצאות המחקר הארכיאולוגי ועל מסקנות הנובעות מן המחקר הגיאוגראפי-היסטורי. המחקרים דנים בפרשיות חשובות בתולדות ישראל וארצו למן המאה התשע-עשרה לפנה"ס ועד סמוך לסוף השלטון התלמיי בארץ ישראל.
מוסד ביאליקהחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
מאת: יצחק מייטליס
תיאור: הדיון על מהימנות ההיסטורית של התנ"ך מתנהל כבר מראשית תקופת ההשכלה באירופה. ראשוני הארכיאולוגים של ארץ-ישראל ראו בפרקים ההיסטוריים של התנ"ך שיקוףשל אמת היסטורית, אולם השלהי המאה העשרים החלו חלנשב רוחות חדשות- ישנות מכיוון האונברסיטאות באירופה שנטו לבטל את הערך ההיסטורי של חלק גדול מסיפורי המקרא.
חיבור זה בא להציג בכלים ארכאולוגיים את העימות בין המקרא לארכאולוגיה.
ניתוח מחודש ועדכני של הממצא הארכאולוגי ושל הנתונים ההיסטוריים מצביע על כך שאין סתירה מהותית בין שני התחומים.
מטרת הספר לקרב את הארכיאולוגיה ללומדי התנ"ך ולהציבה ככלי עזר ראשון להבנת הריאליה המקראית, ובד בבד להציב את התנ"ך במקומו הראוי, המפיח רוח חיים בממצא הדומם.   
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אברהם פאוסט
תיאור: החברה הישראלית בתקופת המקרא מוכרת לנו בעיקר דרך ביקורתם החברתית החריפה של הנביאים. ואכן, בעקבות המקורות הכתובים זכתה חברה זו למחקרים רבים. בספר זה מוצג לראשונה ניתוח מקיף של החברה הישראלית בתקופת המלוכה המתבסס בעיקר על העדות הארכאולוגית וניתוח תוך שימוש בשיטות מחקר מתחומים שונים, כגון אנתרופולוגיה, כלכלה, גאוגרפיה, ועוד, כאשר המידע ההיסטורי משולב בתוך פסיפס זה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: מאיר מלול
תיאור: שני היבטים עיקריים לספר זה, ובשניהם יש מן החידוש: היבט התכנים והיבט הגישה והמתודה המיוחדות ששימשו בניתוח המקורות שמהם נידלו תכנים אלה. בתחום התכנים, מעטים הם חוקרי המקרא ותרבויות המזרח הקדום המייחדים תשומת לב רבה כל כך להיבטים משפטיים וחברתיים של תרבויות אלה, ובייחוד לא רבים הם בעברית המחקרים בתחומים אלה, ואין בנמצא ספר עברי מקיף בנושאי חברה, משפט ומנהג. אשר על כן, ספר זה נועד להסב את תשומת לבו של הקורא הישראלי לנושאים אלה ולהעמידו על קיומם במסגרת חקר המקרא ותרבויות המזרח הקדום. אף בהיבט הגישה המיוחדת המיושמת פה מוצעים כיווני מחקר ומחשבה שונים מהמקובל, שרק בשני העשורים האחרונים מתחילים להנץ ציץ ולהוציא פרח במחקר. עיקרם של כיוונים אלה הוא בגישה הומניסטית ומולטי-דיסציפלינרית לחקר התרבויות ששרדו בעדויות כתובות ובלשונות שחלקן מתות זה מאות שנים, ובשאיפה לתפוס תרבויות אלה באופן הוליסטי ובמושגיהן הן. גישה זו קוראת ליישומם של כלי חשיבה וניתוח השאולים מדיסציפלינות מדעיות רבות, ובעיקר מתחום מדעי החברה – אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.
כל אחד מארבעה עשר פרקי הספר מבטא באופן זה או אחר את שני ההיבטים הללו ותורם בדרכו למאמץ לשרטט תמונה הוליסטית ותלת-ממדית של תרבויות המזרח הקדום, ובכללן התרבות הישראלית בתקופת המקרא. הפרקים סדורים בשלושה שערים: שער החברה, שער המשפט ושער המנהג. נכללים בהם נושאים רבים ומגוונים, כגון משמעותו החברתית של הביטוי ``מחזיק בפלך`` (שמואל-ב ג, 29); סוגיית תכנון המשפחה ותכנון האוכלוסייה במזרח הקדום; תפקידו ומעמדו של השושבין בטקסי הנישואים במזרח הקדום; מנהגי שבועה, ובמיוחד מנהג השבועה בירך ובנגיעה באברי המין; הטבעת רגלי אסופים בטין לציון איסופם ואימוצם; הביאה ומקומה בחתימת הנישואים בעולם הקדום; וכן דיונים מפורטים במבחר ביטויים ומושגים בעלי מטען משפטי-טכני הפזורים בסיפורת המקראית ובמקורות המזרח הקדום לסוגותיהם.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: יהודה אליצור
תיאור: הספר הוא אסופת מאמרים מאת פרופ' יהודה אליצור ז"ל, המדגימה את דרכו הייחודית בחקר המקרא ובהבנת העולם המקראי. דרך זו משלבת בין אמונה, חשיבה עצמאית ומחקר עדכני.
הכנת הקובץ החלה בחיי המחבר ובהנחייתו, והוא שהתווה את המבנה הבסיסי של הספר. תלמידו ד"ר עמוס פריש ובנו ד"ר יואל אליצור בחרו את המאמרים שכונסו בקובץ, חילקו אותם לשערים, הוסיפו מראי מקום, ציונים ביבליוגרפיים, ועדכון גיאוגראפי וארכיאולוגי. רוב שערי הקובץ מלווים את המקרא בהיבט היסטורי מתקופת האבות ועד לאחר חורבן בית ראשון. שער מיוחד מוקדש להבנת נבואותיהם של נביאי הכתב על רקע מאורעות זמנם, שני השערים האחרים עוסקים במחשבת המקרא ובגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ ישראל.
את הקובץ פותח המאמר "אמונה ומדע בפרשנות המקרא – עקרונות, תחומים ומגמות", שבו מציג המחבר את משנתו העקרונית בשאלה כיצד ללמוד וללמד תנ"ך בימינו. האמונה באמיתות המקרא היא נר לרגלו. עם זה חייב, לדעתו, פרשן בן ימינו "לבחון את הדברים לאור מצב הידיעות בימינו" בכל תחומי הידע האנושי. המחבר מסביר את התנגדותו ל"ביקורת המקרא" מיסודם של החוקרים הגרמנים הפרוטסטנטים וסבור כי ביסודה עומדת כפירה באמת המקראית, כדבריו: "לא המתודה קובעת, כי אם האקסיומה המונחת ביסודה. […] הקריטריון היחיד המבדיל בין גישה מדעית היוצאת מן ההנחה של מסורת ואמונה, ובין גישה מדעית הצומחת מאקסיומה של כפירה, הוא אחד בלבד ואין אחר! אמת."
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: צבי גל
תיאור: רמת יששכר, איזור אשר שינה פניו מאז קום המדינה, היה בעת העתיקה בשולי המרכזים הישוביים החשובים של עמקי-הצפון. הספר מנתח את אופיו של האיזור על-פי תפיסה גיאוגרפית-היסטורית ולאור הממצאים הארכאולוגיים והמקורות ההיסטוריים. הבנת האיזור והגדרת התהליכים הישוביים בו נעשתה באמצעות עבודת-השדה של הסקר הרגיונלי, המהווה ענף חשוב במחקר הראכאולוגי. בתוצאותיו של הסקר טמונות אפשרויות רבות להבנת שאלות גיאוגרפיות-היסטוריות, כפי שספר זה מביא לפני הקורא.
הקיבוץ המאוחד
מאת: יגאל טפר, גיל דרעין, יותם טפר
תיאור: תולדות היישוב באזור נחל עמוד, מתוארים בספר - אזור נחל עמוד - פרקים על ההיאחזות היישובית, בהתאם להשקפה הרואה בתנאים גיאוגרפיים יחודיים של האזור, גורם המשפיע על ההיאחזות היישובית בו. פרקי הספר סודרו כפרקי היסטוריה יישובית, ברצף היסטורי מהמוקדם למאוחר. הואיל והמידע החומרי וההיסטורי על התקופות מהרומית ואילך רב יותר מהמידע על התקופות הקדומות יותר, רוב דפי הספר מוקדשים לתיאור ההיאחזות היישובית באזור נחל עמוד, מהתקופה הרומית ואילך.
לפרקי הספר צורפו מפות, תרשימים וצילומים כדי להאירם במראה עיניים, ומראי מקום ביבליוגרפיים כדי להרחיב את העיון גם למחקרים שונים ואחרים. הספר - אזור נחל עמוד - פרקים על ההיאחזות היישובית, נועד לכל אלה החפצים להרחיב את ידיעותיהם על אחד האזורים הפחות מוכרים בגליל. לשם כך, הוספו גם תיאורם של שני מסלולי טיולים העוקבים אחר המידע המובא בין דפיו.
הקיבוץ המאוחד
מאת: רבקה גרשט
תיאור: מוזיאון שדות-ים לעתיקות קיסריה הוקם סמוך לעתיקות העיר שאבק ההסטוריה וחולות הים כיסו אותה. המוזיאון, פרי תכנון ועיצוב של אהרון וגמן ז"ל, הוא מלאכת מחשבת, ביטוי לרצון, למעש, להתמדה, למסירות, לתושייה ולתבונה אשר נתמזגו באישיותו. שרידי פריטים רבים שעיטרו את קיסריה ושימשו את תושביה מוצגים היום במוזיאון ומהווים עדות אילמת לתפארתה. חלקם הארי של חפצים אלה מובא לדיון בספר שלפנינו שהדגש בו מושם על ממצאים שטרם פורסמו או על כאלה שכבר פורסמו ושאר הבאתם לדיון במסגרת ספר זה נראתה חיונית להבנת מורכבות האמונות, אורחות החיים, הטעם ואמצעי המחייה של תושבי העיר לתקופותיה. בעזרת חפצים אלה נחשפים בפני הקוראים אופי הממצא (טכניקה, סגנון, איקונוגרפיה) והיקפו, כמו גם הבעיות הכרוכות בזיהוי והבנת משמעותו בהקשר בו שימש בעת העתיקה.
הקיבוץ המאוחד
מאת: צבי גל
תיאור: אף כי הגליל התחתון סמוך לכמה מחבלי הארץ המרכזיים, כגון עמק עכו ועמק יזרעאל, ואף שאינו מבודד ביותר, פסח עליו המחקר הארכיאולוגי עד לעת האחרונה. באזור זה נערכו רק סקרים חלקיים ואף לא חפירה ארכיאולוגית אחת של ממש. הגליל התחתון ניחן בנופים גיאוגרפיים ויישובים מרהיבים שהבולט בהם היא בקעת בית נטופה וההרים העוטרים אותה סביב. שטחיה הנרחבים של הבקעה, ערוצו הרחב של נחל ציפורי, וואדיות קטנים ובהם מעיינות זעירים, משכו אליהם את המתיישבים הקדומים. הדרך הקדומה העיקרית שחצתה את הגליל, כמו גם הכביש בן ימינו עברה בבקעת בית נטופה. עקבותיהם של היישובים הקדומים נתגלו בסקר הארכיאולוגי שערך המחבר בגליל התחתון במשך למעלה מעשר שנים (1984-1974). הסקר, כמו גם החפירות הארכיאולוגיות, היוו בסיס ללימוד הגיאוגרפיה וההיסטוריה היישובית של הגליל התחתון בתקופת המקרא. תוצאותיו של מחקר זה מובאות בספר שלפנינו בצורה המשלבת את המידע הארכיאולוגי ואת הפרשנות של המקורות ההיסטוריים, בליוויית תצלומים ומפות רבים, אשר פותחים בפני הקורא צוהר אל ההתיישבות הקדומה ומאפייניה בגליל התחתון.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: נתן שור
תיאור: ירושלים -עיר תפארת; בירת הנצח של ישראל; עיר מקדש לאמונות הייחוד ; מו הערים העתיקות שבעולם; ששת אלפים שנים של היסטוריה רצופה - מצעד של תרבויות מפוארות שיצרו בירושלים יפת הנוף ערכי נצח רוחניים.
זהו ספר ראשון המביא היסטוריה שלמה ומלאה של ירושלים ומתבסס על החקירות הארכאולוגיות האחרונות. כל רובדי העיר נפרסים בספר ומתוארים חיי היום יום כפי שהם עולים מתוך המחקרים הארכאולוגיים והספרותיים; נבחנות שאלות מדיניות, דמוגרפיות, כלכליות, ופוליטיות; מובאים סיפורי הקרבות והמלחמות כולל מלחמת השיחרור ומלחמת ששת הימים; נעשה ניסיון יחיד בימינו להעמיד את תולדות המערך הפיזי של העיר לדורותיה, המשולב בהיסטוריה של העיר, תושביה, מינהגיהם, חברתה ותרבותה.
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: יוסף אלגביש
תיאור: אתר שיקמונה שעל שפת הים, בכניסה הדרומית לחיפה, שוכן בצילו של ראש כרמל, מקום שהיה מקודש בתקופות הקדומות לבעל, לאלוהי ישראל, לזווס ולבסוף לאליהו. שיקמונה היא אחת מכמה האחזויות שלחוף הכרמל שתולדותיהן שזורות בגיאופוליטיקה של ראש כרמל - העצם הגיאוגרפי הבולט ביותר בחוף ימה של הארץ.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: רות עמירן, אורנית אילן, מיכאל סבן, זאב הרצוג
תיאור: הספר שלפנינו מוקדש לעיר קדומה שתולדותיה החלו לפני 5000 שנה. החקירה הארכיאולוגית בתל ערד החלה ב-1962, לאחר שהוחלט להקים בנגב המזרחי עיר שתשמש למגורי משפחות העובדים בתעשיות ים-המלח. ספר ערד נחלק בתוכנו ובשיטתו לפי חלקות משלחות החופרים לשניים. האחד מוקדש לעיר הכנענית והשני לתל המצודות.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: אהרון קמפינסקי
תיאור: מגידו היא מהאתרים החשובים ביותר שנחפרו בארץ ישאל. עיר כנענית זו, נזכרת בתעודות רבות בתקופת הברונזה התיכונה המאוחרת. מיקומה של העיר על פרשת דרכים: דרך הרוחב החוצה את עמק יזרעאל ממערב למזרח ודרך האורך, היא "דרך הים" המובילה ממצרים אל ארם נהריים, קבעה את חשיבותה של מגידו עוד בשחר ההיסטוריה - באלף השלישי לפני הספירה. העיר הכנענית נעשתה בראשית האלף הראשון לפני הספירה למעוז פלישתי, ולאחר מכן בימיהם של אחאב, יהוא ומלכי ישראל שלאחריהם, למרכז מינהלתי וצבאי של הממלכה. בשלהי המאה השמינית לפנה"ס משמשת מגידו כמרכז של פחווה אשורית, ולאחר מכן כמצד פרסי שעל אם הדרך.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: ויליאם ג. דיוור
תיאור: 5000 שנה של שרידי חיים נתגלו בתל גזר, המשקיף כזקיף בודד ונאמן על צומת דרכים מרכזית בין השפלה ואזור הגבעות. חורבותיהן של שנים ארוכות אלה יצרו בגזר תל במובן הקלאסי של המילה ו"גן עדן" לארכיאולוגים וחוקרי תולדות ארץ ישראל.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: מנחם מור
תיאור:  העדה השומרונית, המונה כיום 645 נפשות מפוצלת בין שני מרכזיה, בחולון ובשכם, היא שריד של עדה שבימי תיפארתה, בתקופה הביזאנטית, מנתה כמיליון נפש. מספר השומרונים הלך ופחת במשך השנים במהלך חילופי השילטון בארץ-ישראל וכתוצאה מן הארועים הרבים שהתחוללו באיזור, שבחלק מהם לקחו השומרונים חלק פעיל, ובחלק מהם היו קורבן עקיף של דיניותם של שליטים ששלטו בארץ-ישראל.
משומרון לשכם עניינו בפרקים ניבחרים מן ההיסטוריה המדינית והחברתית של העדה השומרונית והוא מקיף סוגיות שונות בתולדותיה בעולם העתיק -תקופה של כאלף שנים - מראשיתה של העדה ועד המרידות במאות החמישית והשישית.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: דוד פלוסר
תיאור: כת האיסיים היא אחת התופעות המופלאות בתולדות האנושות והיהדות גם יחד. אנשי כת זו הביעו, לראשונה, דעות שהן ברומו של עולם עד עצם היום הזה. האיסיים ציפו לעולם טוב יותר וסדרי חברה נעלים יותר, וניסו להגשימם בדרך חייהם. הייתה זאת כת יהודית מיוחדת, אשר התגבשה מתוך זרם רוחני רחב יותר של חוזי הקץ והגאולה, ואשר אנשיה הרבו לכתוב ולחבר חיבורים. חלק ממכתבים אלה נמצא במערות קומראן ואישר את שהיה ידוע עליהם ממקורות אחרים.
פרופ' פלוסר מזמין את הקורא לטיול מרתק אל מחתות הרוח של האיסיים, למסע הכרות עם השקפת עולמם המיוחדת: תורת הגזרה הקדומה, השנאה שבאהבה, חזון אחרית הימים ומלחמת בני אור בבני חושך. גם סדרי החיים הנובעים מאותן השקפות מוצגים לפני הקורא: הרכוש המשותף והיחס לכסף, הטהרה, הסעודה המשותפת ונשיאת נשים.
בסיומו של מסע זה סבור פרופ' פלוסר שאף הקורא הישראלי של היום ישאל את עצמו האם גם הוא, כמו האיסיים, שואף לעולם מתוקן יותר שבו יש לרחוק מכל רע ולדבוק בכל מעשה טוב, ולעשות אמת וצדקה ומשפט בארץ ("מגילת הסרכים" , א' 4 ־6)
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: שמואל אחיטוב, עמיחי מזר
תיאור: ספר זה הוא הכרך הרביעי היוצא לאור במסגרת מפעל 'ספר ירושלים ' המקיף את תולדות ירושלים לדורותיה . הכרך שלפנינו עוסק בתולדות ירושלים מראשיתה ועד לתקופת שיבת ציון . בניגוד לתקופות המאותרות יותר, המקורות הכתובים על תולדות ירושלים בתקופה הכנענית ואפילו בתקופת בית ראשון מוגבלים ביותר . על כן בכרך זה הדגשנו את ההישגי המחקר הארכיאולוגי , שיש בו כדי לשפוך אור על תקופות עלומות בתולדות העיר ואף לשמש אבן בוחן לבחינת אמיתות המקורות הכתובים , בעיקר מקורות המקרא . הספר בנוי אפוא כרצף של פרקים היסטוריים וארכיאולוגיים המתייחסים לשלוש התקופות העיקריות שבהן עוסק הספר : התקופה הכנענית ותקופת השופטים ( האלף השלישי והשני לפסה "נ) תקופת המלוכה , ותקופת שיבת ציון.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ישראל פינקלשטיין, נדב נאמן
תיאור: מאתיים שנות המעבר ממערך של ערי-ממלכה כנעניות ועד לייסוד המלוכה בישראל הן מן המרתקות בתולדות ארץ־ישראל. תחילה היו אלה חוקרי מקרא שניסו לבחון את המסורות המקראיות ולבנות בעזרתן תמונה היסטורית. הכנסתה של הארכיאולוגיה לדיון היוותה פריצת־דרך בחקר התקופה, שכן לראשונה נמצא כלי־ מחקר שבאמצעותו ניתן לבחון, באופן בלתי-תלוי בניתוח הספרותי פילולוגי, את מהימנותם של התיאורים המקראיים. מקור חשוב נוסף לחקר ראשית ישראל הן התעודות הרבות שנחשפו בכל רחבי המזרח הקדום, ואשר באמצעותן ניתן לעמוד על תמונת היחסים המדיניים, המשטר, החברה והכלכלה שנתקיימו בכל רחבי קידמת-אסיה במאות הי"ג-י"ב לפנה"ס.
ספר זה בא להציג לפני הקורא תמונה רחבה ומקפת של שלב המעבר מנוודות דרך ההתנחלות ועד להקמת הממלכה הישראלית. בספר מוצג כל החומר שנחשף בסקרים ובחפירות, כולל חומר רב שמתפרסם כאן לראשונה. נעשה מאמץ לשלב חומר זה במסגרת התמונה הכוללת של הכיבוש וההתנחלות, כולל כיוון ביקורתי במסורת המקראית ובתעודות החיצוניות. הספר כולל מגוון רחב של מאמרים, דיונים אזוריים ומחקרים היסטוריים מקיפים של התקופה ושל בעיות מרכזיות הכרוכות במחקרה, שבצירופם יחד באים להאיר את התקופה על היבטיה המגוונים.
יד יצחק בן-צביהחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
מאת: דוד עמית, רבקה גונן
תיאור: לירושלים של ימי בית ראשון מוקדש כרך זה, החמישה עשר בסידרת 'עידן'.
בכרך ארבע חטיבות: תולדות ירושלים משחר ימיה ועד חורבן הבית, מעמדה הדתי והרוחני של העיר, המימצא הארכיאולוגי העשיר מהתקופה הנדונה, חטיבת העשרה וחומר עזר.
המאמרים נוגעים לרוב התחומים הקשורים לירושלים של אותן ארבע מאות שנה בקירוב, שבהן נקבעה ועוצבה דמותה הפיסית והרוחנית של העיר כבירת ישראל: מקומה ומעמדה של העיר בתקופה הכנענית; כיבושה בידי דוד והפיכתה לבירה ולעיר המקדש, כחלק מתהליך המעבר של עם ישראל מעדה למלכות; המסורות במקרא על התקדשותה של העיר ועל היותה המקום אשר בחר האל; מסעות המלחמה של סנחריב ושל נבוכדנאצר; אוכלוסיית העיר וגידולה במהלך התקופה; הכתובות כביטוי בלתי-אמצעי ללשון ולתרבות העבר; התשתית הפיסית שבה אירעו התהליכים ההיסטוריים האמורים, בעיות טופוגראפיות וארכיטקטוניות, בנייני פאר, מפעלי מים וביצורים; התגליות הארכיאולוגיות, וביניהן מימצאים אמנותיים נדירים כרימון השנהב, גלילי הכסף של ברכת הכוהנים, גילופי עץ וחפצי פולחן.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ישראל אפעל
תיאור: ההיסטוריה של ארץ-ישראל" היא סידרה המביאה סקירה שלמה, ראשונה ויחידה מסוגה של ארץ ישראל לתקופותיה. בית ההוצאה "כתר" בשיתוף עם מערכת מדעית של יד בן-צבי וטובי החוקרים בישראל חברו יחד להביא לפני כל שוחרי הארץ ולומדי עברה תמונה רחבת היקף, מעמיקה ורצופה של תולדות ישראל כחטיבה היסטורית אחת. נפרסות בה תקופות ידועות יותר וידועות פחות, על היבטיהן השונים: היסטוריה מדינית, פני הארץ וישובה, ריבודי החברה, המבנה הכלכלי והמנהלי, ההרכב הדמוגרפי, חיי תרבות ורוח ועוד.
כרך זה עוסק בתקופת ההתנחלות השבטים ובממלכות ישראל ויהודה מימי שאול המלך  ועד שלטון פרס וימי שיבת ציון.
יד יצחק בן-צביכתר הוצאה לאור
מאת: מאיר בן-דב
תיאור: לאחר מאה שנות חלום וציפייה שוב ננעץ מכוש החופרים באזור הר הבית. הפעם הייתה זו חפירה בקנה מידה גדול, ושטח נרחב ביותר נחשף בחפירות מסודרות. המציאות עלתה על הציפיות: למרגלותיו של הגדול כמתחמי הקודש של העולם העתיק נחשפו 25 שכבות יישוב המספרות את תולדותיה של ירושלים באזור הר הבית, למן ימי שלמה המלך ועד לימי הסולטאן סוליימאן, והן פורשות לפנינו אירועים מסעירים ויוצאי דופן. תיאור חי של המבנים והממצאים ושל הסיפור כיצד נמצאו ומהי סערת הרגשות המלווה את חשיפתם, מתוארים בידי מאיר בן־ דב, שחופר במקום זה ארבע עשרה שנים. משדה אשפות מוזנח הפך המקום לאתר הארכיאולוגי הגדול ביותר במדינת ישראל ואחד הגדולים בעולם כולו. הכרת החפירה ותוצאותיה פותחות פתח טוב יותר להבנת מעמדה של ירושלים ומקורות קדושתה בישראל ובעמים.
כתר הוצאה לאור
מאת: ישראל רוזנסון, רות פלג, חוה ליאון, אייל מירון
תיאור: הספר מותאם לדרישות תכנית הלימודים בלימודי ארץ ישראל. החלק הראשון של הספר עוסק בתולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד לתקופה המוסלמית הקדומה. הספר נכתב בהדגש היסטורי על בסיס כרונולוגי בשילוב עם מקרא, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, אדריכלות, אמנות, דתות, מסורות ומנהגים.
הנושאים בספר : א - ירושלים בראשיתה ובימי הבית הראשון :מקורות המידע להכרתה, מיקומה הגיאוגרפי, קורות העיר ותדמיתה במקרא, השתקפות המציאות בארכיאולוגיה ובמקרא.
ב - ירושלים בימי בית - שני .
ג - התקופה הפרסית : האימפריה הפרסית, שיבת ציון, שיקום החיים בירושלים, ירושלים עיר המקדש - מרכז ליישות יהודית.
ד - התקופה ההלניסטית : ארץ ישראל במעגל ההשפעה ההלניסטית, ירושלים בשלטון בית סילווקוס (המרד החשמונאי.
ה - התקופה החשמונאית : מהנהגה צבאית למלכות, פני ירושלים בתקופה, התרבות החומרית, החברה בירושלים, אובדן הריבונות.
ו- העיר בשלהי בית שני : מלכות בחסד הרומאים (בית הורדוס) , הנציבים הרומיים, העלייה לרגל, הסנהדרין, החברה בירושלים (פרושים, צדוקים ואיסיים) הנצרות בראשיתה, ירושלים כמרכז כלכלי, חומות, מבנים, שכונות, בית המקדש, אספקת המים,קבורה וקברים, המרד הגדול וחורבן בית - המקדש.
ז - ירושלים בתקופה הרומית - ביזנטית : יחס היהודים לירושלים החרבה, ירושלים עיר אלילית - איליה קפיטולינה, ירושלים הופכת למרכז נוצרי, יחס הנצרות לירושלים, המינהל, יהודים ויהדות בירושלים, הכיבוש הפרסי (תקוות משיחיות) ושברונן.
ח - ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה : הופעת האסלאם, המקורות להכרת העיר, כיבושה, זיקת האסלאם לירושלים (אלקדס) , אוכלוסיית העיר, מסגד אל - אקצא וכיפת הסלע, ארמונות בית אומייה, התיישבות יהודית בעיר, הקראים, עלייה לרגל .
מאת: יוחנן אהרוני
תיאור: המהדורה הראשונה של ספר זה הופיעה בשנת תשכ"ג והיתה עד מהרה לספר יסוד בתולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא.
פרופ' יוחנן אהרוני ז"ל שקד על הכנת מהדורה שנייה, מתוקנת ומורחבת של הספר. בשבועות האחרונים לחייו הוא הספיק לעבור על כתב היד האנגלי של המהדורה השנייה, שהופיע בדפוס כשלוש שנים לאחר פטירתו.
המהדורה העברית הנוכחית, הותקנה בידי פרופ' ישראל אפעל, בחלקה על-פי רשימות המחבר בשולי המהדורה העברית הראשונה ובחלקה על פי המהדורה האנגלית השנייה שהוכנה בידי פרופ' א"פ רייני.
יד יצחק בן-צבי
מאת: דוד עמית, יזהר הירשפלד, יוסף פטריך
תיאור: ספר זה מוקדש לתולדות מפעלי המים הקדומים בארץ י־שראל מימי בית שני ואילך, ומקיף את מירב המידע שהעלה המחקר בנושא ייחודי זה. התנופה הרבה בחקר אמות המים בשנים האחרונות הניבה את שפע המאמרים בספר, כאשר רוב רובו של החומר המתפרסם הינו חדש ורואה אור לראשונה. חלקו הראשון של הספר כולל מאמרי מבוא, הפורשים יריעת רקע רחבה להיבטים שונים הנוגעים לכלל אמות המים הקדומות. בחלקו השני מובא תיאורן של האמות השונות: אמות מים עירוניות, שבהן מתגלים שכלולים טכנולוגיים והנדסיים ממדרגה ראשונה; אמות המים למבצרי מדבר יהודה מימי בית שני, שהקמתן ואחזקתן נעשו תוך התגברות על קשיים טופוגראפיים בלתי רגילים ותוך 'התחכמות' לתנאי היובש של המדבר; אמות מים לכפרים, לחוות ולמנזרים; וכן אמות שסיפקו מים לשטחי חקלאות באזורים השחונים של הארץ.
קהל היעד שעמד לנגד עיניהם של עורכי הספר כולל הן את החוקרים המלומדים, והן את הציבור הגדל והולן של שוחרי ידיעת הארץ, המתעניינים בתולדותיה ובשרידי עברה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: יאירה אמית
תיאור: ידוע לכל כי להיסטוריה ולספרות ההיסטוריוגרפית חשיבות רבה בתרבות היהודית. מטרתו של ספר זה היא לעמוד על התופעה ולהבהירה באמצעות שאלות כמו: מתי החלו לתעד את ההיסטוריה בישראל? מי היה אחראי למפעל ההיסטוריוגרפי? מתי נכתבו הספרים ההיסטוריים ואלו אידיאולוגיות הם משקפים? האם ההיסטוריוגרפיה המקראית מהימנה וניתן באמצעותה לשחזר את העברי מדוע מצאו לנכון לשלב אמצעים אמנותיים לעיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית?
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הצג עוד תוצאות