נמצאו 43 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יואב ברזלי
תיאור: פירושי מדרש חכמים נכתבו בתחילת המאה השש-עשרה באיטליה, על ידי מחבר אנונימי, והם חלק קטן מתוך חיבור מקיף שנכתב על סדר פרשת השבוע. לאורך החיבור העתיק המחבר את המדרשים הקדומים השלמים, בראשית רבה ומדרשי ההלכה השלמים, כמעט ככתבם. יצירתו העצמאית הם הפירושים שנכתבו בעיקר על הפרשיות החסרות במדרשי ההלכה ולפיכך הם מצויים בשלושה חומשים בלבד, שמות, במדבר ודברים, ואף בהם לא בכל הפרשות. בעל החיבור משתדל לפרש את הפסוקים לפי פשוטם, אך נהג גם לשלב בתוכם דיונים עיוניים והרחבות פרשניות וחינוכיות. במהדורה זו נאספו, לראשונה מתוך כתבי היד, פירושי מדרש חכמים מעשרים ושבע הפרשיות שבן נכתבו וצורפו יחד על מנת להציג את דרכו הפרשנית של המחבר. למהדורה מצורף מבוא שמציג את הרקע לכתיבת הפירושים ודן בדרכי הכתיבה ובמאפייני הפרשנות של בעל הפירושים.
האיגוד העולמי למדעי היהדותהמכללה האקדמית הרצוג - רשות המחקר
מאת: אברהם גרוסמן
תיאור: רש״י ראה לפניו שלוש שליחויות קדושות, ולהן הקדיש את מפעלו הספרותי המגוון: פרשנות המקרא והתלמוד, חיזוק הקהילה היהודית, פולמוס עם הנצרות. בעוד ששתי השליחויות הראשונות זכו לעיסוק נרחב בספרות המחקר, השליחות השלישית נדונה באופן חלקי בלבד. "רש״י והפולמוס היהודי־הנוצרי" בא למלא חלל זה. החיבור נכתב בפרספקטיבה היסטורית רחבה הכוללת את פועלו של רש״י בתחומים רבים ומגוונים, הקשורים במישרין או בעקיפין בפולמוס היהודי־הנוצרי שצבר תנופה גדולה בימיו. הכנסייה הנוצרית במאה השלוש־עשרה ראתה ברש״י את אויבה העיקרי בטענה שהוא פגע בקדושי הנצרות ובמאמציה להעביר יהודים על דתם. רש״י מתגלה בחיבור זה כמי שנטל על עצמו אחריות כבדה לגורלם של גולי ישראל בימיו ובמיוחד באירופה, וכאדם תקיף ונמרץ בניגוד לתדמיתו המקובלת. רבים מדברי הפולמוס של רש״י נמחקו בידי הצנזורה הנוצרית, מחיקות המשתקפות בדפוסי הפירוש. מנגד, דברי הפולמוס של רש״י נשתמרו בכתבי־יד, שבהם נעשה שימוש נרחב בספר.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: שלמה קלמן רייף
תיאור: מי היו הדמויות (נשים וגברים) שגילו את המסמכים המרגשים האלה? מה היו המניעים לחיפוש אחרי טקסטים עתיקים בעברית ובשפות שמיות אחרות? מדוע הם נמצאים עד היום בספריות מחקר מפורסמות בעולם המערבי, וכמעט שמונים אחוז מהם באוניברסיטת קמברידג' באנגליה? באיזו מידה השפיעו דפים בלים אלה על קורות חייהם והבנת פועלם של אישים גדולים ודגולים בהיסטוריה?
ספר זה מציג תשובות לשאלות הללו. ישנם כאן פרקים המוקדשים למסורת התנ"ך והספרות הרבנית בתקופת הצלבנים וללימוד ספרי המקרא וחיבורי התלמוד והמדרש באותם ימים. בפרקים אחרים הדגש הוא על תרומתם של מחברים מפורסמים, ובתוכם רב סעדיה גאון, הרמב"ם ור' יהודה הלוי, להתפתחותה של התרבות היהודית. ויתר על כן, המחבר מברר עד כמה קטעי הגניזה זורעים אור חדש על חיי היומיום של יהודים מן השורה, משפחותיהם, פעולותיהם, דרכי פרנסתם ויחסיהם עם שכניהם המוסלמים והנוצרים בארצות המזרח.
הקורא המתעניין יגלה פה מידע חדש, מרתק ומאלף על טיבה של היהדות ואיכות חייהם של היהודים בימי הביניים וימצא, בסיום כל פרק, רשימות של מאמרים לקריאה נוספת על ההיסטוריה של היהודים במזרח התיכון לפני אלף שנה.
מאת: אברהם ריינר
תיאור: ר' יעקב בן מאיר (1171-1100), נכדו של רש"י, המוכר בכינויו 'רבנו תם', היה ראש וראשון לבעלי התוספות שפעלו בצרפת ובגרמניה במאות השתים־עשרה והשלוש־עשרה. חידושיו הפרשניים הפכו לאבן פינה בתולדות פרשנות התלמוד, פסקיו פורצי הדרך עיצבו את הדיון ההלכתי בדורות שאחריו, ותקנותיו הנועזות הוכיחו כושר מנהיגות יוצאת דופן. כל אלה יחד השפיעו על דורות של לומדים, מפרשים ופוסקים, והטביעו חותמם על מגמות הפרשנות והפסיקה של חכמי ימי הביניים בכל רחבי הפזורה היהודית. בשבעה־עשר פרקי הספר מתואר עולמו האינטלקטואלי והחברתי של רבנו תם ובין השאר נידונים בו סדר קורות חייו, זהות מוריו ואופי קשריהם עמו, מידת היכרותו עם ספרות חז"ל לסוגותיה ודרכי שימושו בה, דרכי טיפולו בנוסח התלמוד, אופי יצירתו הפרשנית, תקנותיו, פולמוסיו, קשריו עם בני זמנו ומידת השפעתו על בני דורו והבאים אחריהם.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: יוסף יהלום, נאויה קצומטה
תיאור: רבי שמואל בן הושענא המכונה 'השלישי' שימש, כפי שכינויו מעיד עליו, בתפקיד שלישי אחר גאון ישיבת ארץ ישראל ואחר אב בית הדין של הישיבה, שמקום מושבה היה בירושלים. עיקר פעילותו הייתה במחצית השנייה של המאה העשירית, אבל עדיין גם בראשית המאה האחת-עשרה. שמואל היה יוצר פורה, וכתב מידי שבת בשבתו מערכת פיוטים מיוחדת לתפילת 'יוצר המאורות' המקיפה את קריאת שמע וברכותיה. הביקוש לפיוטיו היה גדול בימי הביניים, והגניזה שימרה שרידים של חמש מאות מיצירותיו. על אף זאת זכו רק יצירות בודדות מפרי עטו להגיע עד ראשית הדפוס. ספר זה הוא הניסיון הראשון לכנס את האוצר הגדול הזה ולהציג אותו על פי כל מקורותיו האפשריים, במהדורה ביקורתית מפורשת הכוללת גם מבוא רחב. 'השלישי' הלך בתלם שהתווה ליצירה העברית המקורית גאון הגאונים, רב סעדיה גאון. בניגוד לרב סעדיה, שהיה מן הגדולים שבמחדשים, נטה רבי שמואל לסגנון פשטני שהיה פחות סתום ומתוחכם. בכך הוא סלל בין השאר את הדרך לעלייתה של האסכולה הספרדית הגדולה, זו שהעלתה על נס את הסגנון המקראי הצח. כמה מיצירותיו אכן גם מיוצגות בכתבי היד של המחזור הספרדי היוקרתי, ומהן שגם השאירו את חותמן על יצירותיהם של ראשוני הפייטנים הספרדים.
יד יצחק בן-צבי
מאת: יוסף יהלום, נאויה קצומטה
תיאור: רבי שמואל בן הושענא המכונה 'השלישי' שימש, כפי שכינויו מעיד עליו, בתפקיד שלישי אחר גאון ישיבת ארץ ישראל ואחר אב בית הדין של הישיבה, שמקום מושבה היה בירושלים. עיקר פעילותו הייתה במחצית השנייה של המאה העשירית, אבל עדיין גם בראשית המאה האחת-עשרה. שמואל היה יוצר פורה, וכתב מידי שבת בשבתו מערכת פיוטים מיוחדת לתפילת 'יוצר המאורות' המקיפה את קריאת שמע וברכותיה. הביקוש לפיוטיו היה גדול בימי הביניים, והגניזה שימרה שרידים של חמש מאות מיצירותיו. על אף זאת זכו רק יצירות בודדות מפרי עטו להגיע עד ראשית הדפוס. ספר זה הוא הניסיון הראשון לכנס את האוצר הגדול הזה ולהציג אותו על פי כל מקורותיו האפשריים, במהדורה ביקורתית מפורשת הכוללת גם מבוא רחב. 'השלישי' הלך בתלם שהתווה ליצירה העברית המקורית גאון הגאונים, רב סעדיה גאון. בניגוד לרב סעדיה, שהיה מן הגדולים שבמחדשים, נטה רבי שמואל לסגנון פשטני שהיה פחות סתום ומתוחכם. בכך הוא סלל בין השאר את הדרך לעלייתה של האסכולה הספרדית הגדולה, זו שהעלתה על נס את הסגנון המקראי הצח. כמה מיצירותיו אכן גם מיוצגות בכתבי היד של המחזור הספרדי היוקרתי, ומהן שגם השאירו את חותמן על יצירותיהם של ראשוני הפייטנים הספרדים.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אפרים תלמג'
תיאור: ספר הברית לר' יוסף קמחי נועד לשמש יהודים בוויכוחיהם עם הנוצרים.
אין הוא מסתפק בהצעת תשובות לטענות הנוצרים, אלא מעלה טענות שכנגד שעיקרן להוכיח את הראציונאליות שביהדות לעומת אי-ראציונאליות שבנצרות.
בחלק השני של הספר מובאים פירושיו של בנו, ר' דוד קמחי (רד"ק), אשר שילב בפירושו לתהילים תשובות והפרכות לטענות הנוצרים.
מוסד ביאליק
מאת: ענת שפירא
תיאור: החיבור המוגש בזאת לקורא הוא קובץ של סיפורים עבריים מימי הביניים שדורשים את פסוקי עשרת הדיברות.
לכל דיבר יוחדה דרשה מוסרית קצרה, אחריה מובאים כמה סיפורים, ולסיום מובא שוב הדיבר ונאמרות מילות סיכום בעלות גוון דידקטי-חינוכי.
שילוב של דרשות וסיפורים זה בצד זה מצוי בספרות התלמודית, ואין כאן חידוש אלא בשינוי 'יחסי הכוחות' בין שני המרכיבים האלה: בספרות התלמודית היתה הדרשה עיקר, והסיפור היה רק אמצעי רטורי להדגים עניין הלכתי או טענה (לכן גם היה קצר בדרך כלל). ואילו כאן הסיפורים הם העיקר.
המסגרת הדרשנית-החינוכית הותאמה אליהם ולא להפך.
בספר שלפנינו נבחר נוסח אחד של המדרש, הנוסח המבוסס על כתב-יד פריס, והועמדה מהדורה טקסטואלית שלמה שלו.
מוסד ביאליק
מאת: אהרן ממן, שמואל פסברג, יוחנן ברויאר
תיאור: בעל היובל, משה בר אשר, הוא פרופסור אמריטוס ללשון העברית בקתדרה על שם חיים נחמן ביאליק באונברסיטה העברית בירושלים, ונשיא האקדמיה ללשון העברית. חבריו ותלמידיו מגישים לו את הכרכים האלה לרגל פרישתו מן ההוראה, כאות הוקרה על פעילותו הענפה במחקר ובהוראה ארבעים וארבע שנים, שבהן העמיד תלמידים רבים.
שלושת הכרכים המוגשים לו בזה הם אוצר בלום של מחקרים חדשים בכל תחומי הלשון העברית, תקופותיה, מסורותיה ולשונות היהודים.
שוחרי השפה העברית ימצאו עניין רב באסופה חשובה זו של תשעים ותשעה מאמרים פרי עטם של טובי החוקרים בארץ, באירופה ובארצות הברית, ובהם חיבורים מקוריים על לשון המקרא, לשון מגילות מדבר יהודה, המסורה, תרגומי המקרא, פרשנות המקרא, לשון חז"ל, הארמית, העברית של ימי הביניים, העברית החדשה, יידיש, לדינו, חכתיה (הספרדית המדוברת בפי יהודי צפון מרוקו), הערבית היהודית, האיטלקית היהודית והצרפתית היהודית.
מוסד ביאליק
מאת: ישראל משה תא-שמע
תיאור: כרך זה רביעי ואחרון הוא בסדרה זו, שבה כונס מבחר ממאמריו העבריים של הפרופ' תא-שמע בתולדות הספרות הרבנית בימי הביניים, בדפוס ובעולם כתבי-היד.
מאמרים אלה, ואחרים שלא כונסו כאן נתפרסמו במשך ארבעים שנה במיטב כתבי-העת המדעיים והבימות המחקריות בארץ ובחוץ-לארץ, וכאן נערכו מחדש, נוסף בהם חומר מקורות עדכני שנתגלה, או נתברר, לאחר פרסומם הראשון, בצד דברי תשובה להשגות ולוויכוחים שפרסמו במשך השנים חברים למקצוע. נופו טעויות, נוסף גם מנגנון ביבליוגרפי עשיר למחקרים החדשים, והספר צויד במפתחות להקל על הקורא למצוא דברי חפץ.
הכרך הראשון יוחד לאשכנז ולאגפיה, הכרך השני יוחד לספרד ולבנותיה, והכרך השלישי יוחד לאיטליה וביזנטיון.
בכרך הזה כונסו המאמרים שעניינם בארצות המזרח ובפרובנס, וכן הוא מאסף למאמרים העוסקים באזורי אשכנז וצרפת. הסדרה מעמידה תשתית מחקרית מקיפה ועשירה לכל המתעניינים בתולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים: חוקרים, סטודנטים, תלמידי חכמים, משכילים והמבקשים להתקרב אל "ארון הספרים היהודי".
מוסד ביאליק
מאת: ישראל משה תא-שמע
תיאור: כרך זה שלישי הוא בסדרה של ארבעה כרכים, שבהם כונס מבחר ממאמריו העבריים של הפרופ' תא-שמע בתולדות הספרות הרבנית בימי הביניים, בדפוס ובעולם כתבי-היד.
מאמרים אלה, ואחרים שלא כונסו כאן נתפרסמו במשך ארבעים שנה במיטב כתבי-העת המדעיים והבימות המחקריות בארץ ובחוץ-לארץ, וכאן נערכו מחדש, נוסף בהם חומר מקורות עדכני שנתגלה, או נתברר, לאחר פרסומם הראשון, בצד דברי תשובה להשגות ולוויכוחים שפרסמו במשך השנים חברים למקצוע.
נופו טעויות, נוסף גם מנגנון ביבליוגרפי עשיר למחקרים החדשים, והספר צויד במפתחות להקל על הקורא למצוא דברי חפץ.
הכרך הראשון יוחד לאשכנז ולאגפיה, הכרך השני יוחד לספרד ולבנותיה, והכרך השלישי יוחד לאיטליה וביזנטיון.
הכרך הרביעי יכנס את הקשור בפרובאנס ובארצות המזרח.
הסדרה מעמידה תשתית מחקרית מקיפה ועשירה לכל המתעניינים בתולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים: חוקרים, סטודנטים, תלמידי חכמים, משכילים והמבקשים להתקרב אל "ארון הספרים היהודי".
מוסד ביאליק
מאת: ישראל משה תא-שמע
תיאור: כרך זה שני הוא בסדרה של ארבעה כרכים, שבהם כונס מבחר ממאמריו העבריים של הפרופ' תא-שמע בתולדות הספרות הרבנית בימי הביניים, בדפוס ובעולם כתבי-היד.
מאמרים אלה, ואחרים שלא כונסו כאן, נתפרסמו במשך ארבעים שנה במיטב כתבי-העת המדעיים והבימות המחקריות בארץ ובחוץ-לארץ, וכן נערכו מחדש, נוסף בהם חומר מקורות עדכני שנתגלה, או נתברר, לאחר פרסומו הראשון, בצד דברי תשובה להשגות ולוויכוחים שפרסמו במשך השנים חברים למקצוע. נופו טעויות, נוסף גם מנגנון ביבליוגרפי עשיר למחקרים החדשים, והספר צויד במפתחות להקל על הקורא למצוא דברי חפץ.
הכרך הראשון יוחד לאשכנז ולאגפיה, והכרך השני יוחד לספרד ולבנותיה.
הכרכים האחרים יוחדו לאזורי איטליה, ביזנטיון ופרובאנס. הסדרה מעמידה תשתית מחקרית מקיפה ועשירה לכל המתעניינים בתולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים: חוקרים, סטודנטים, תלמידי חכמים, משכילים והמבקשים להתקרב אל "ארון הספרים היהודי".
מוסד ביאליק
מאת: ישראל משה תא-שמע
תיאור: כרך זה ראשון הוא בסדרה של ארבעה כרכים, שבהם כונס מבחר ממאמריו העבריים של הפרופ' תא-שמע בתולדות הספרות הרבנית בימי הביניים, בדפוס ובעולם כתבי-היד.
מאמרים אלה, ואחרים שלא כונסו כאן נתפרסמו במשך ארבעים שנה במיטב כתבי-העת המדעיים והבימות המחקריות בארץ ובחוץ-לארץ, וכאן נערכו מחדש, נוסף בהם חומר מקורות עדכני שנתגלה או נתברר, לאחר פרסומו הראשון, בצד דברי תשובה להשגות ולוויכוחים שפרסמו במשך השנים חברים למקצוע.
נופו טעויות, נוסף גם מנגנון ביבליוגרפי עשיר למחקרים החדשים, והספר צויד במפתחות להקל על הקורא למצוא דברי חפץ.
הכרך הראשון יוחד לאשכנז ולאגפיה, והכרך השני, יוחד לספרד ולבנותיה.
הכרכים האחרים יוחדו לאזורי איטליה, ביזנטיון ופרובאנס.
הסדרה מעמידה תשתית מחקרית מקיפה ועשירה לכל המתעניינים בתולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים: חוקרים, סטודנטים, תלמידי חכמים, משכילים והמבקישם להתקרב אל "ארון הספרים היהודי".
מוסד ביאליק
מאת: דוד פלוסר
תיאור: מחברו של הספר היה היסטוריון יהודי אשר הצליח למסור בידי הקורא היהודי בן תקופתו, על סמך המקורות הלאטיניים, את תולדות העם היהודי בימי בית שני.
כרך ראשון: 'גוף הספר ופירושו'.
בכרך זה נכללים נוסח ספר יוסיפון ונספחים שהם סיפורים עצמאיים שהוכנסו לתוך הספר במשך הדורות, וביניהם "מעשה אלכסנדרוס". נוספו בתוך הספר דוגמאות נבחרות אופייניות מתוך הנוסח יוסיפון.
נוסח זה מובא בהגהה ביקורתית על-סמך הדפוס הראשון והשני של כתבי-יד.
לספר ולרוב הנספחים צורפו פירושים.
מוסד ביאליק
מאת: יוסף דן
תיאור: 'ספר הישר' הוא החיבור הסיפורי הרחב והמפורט ביותר בספרות העברית החוזר ומספר את סיפורי המקרא, מבריאת העולם ועד יציאת מצרים, מתוך שילוב הדוק של כלל היסודות הסיפוריים בנושא זה מהמקרא עצמו, מהתלמוד ומאגדות חז"ל, ומאוצרות הסיפור המתחדש בימי-הביניים.
הספר נתחבר, ככל הנראה, בנאפולי בראשית המאה הט"ז, ונדפס לראשונה בוונציה בשנת שפ"ה.
המחבר ארג את המוטיבים השונים הפזורים בספרות העברית למסכת סיפורית רצופה, ואף הוסיף ככל הנראה הרחבות בדויות. הספר מוגש לקורא לפי הנוסח שבדפוס הראשון.
מוסד ביאליק
מאת: חננאל מאק
תיאור: רבי משה הדרשן, חכם יהודי שחי במאה הי"א בדרומה של צרפת, הִרבה ליצור ולחדש בתחום ספרות המדרש, האגדה והפרשנות.
ידוע היה ומוערך מאוד בעיניהם של חכמי צרפת ואיטליה בדורות ההם, רש"י בראשם, אבל על אף פרסומו הרב והיקפה הנרחב של יצירתו, כמעט אבדו שמו ויצירתו מן העולם.
הספר עוסק בדמותו וביצירתו של ר' משה הדרשן, החכם הנשכח. תחילה נעשה כאן ניסיון לשחזר את תולדות חייו ואת שושלת משפחתו של האיש, ולברר את קשריו הביוגרפיים והספרותיים עם מרכזים יהודיים חשובים בארצות המזרח ובאיטליה.
בהמשך הדברים נבחנות הידיעות על יצירתו הספרותית בתחומי המדרש, פרשנות המקרא ופרשנות הפיוט, ונבחנים החיבורים היהודיים שבהם נשתמרו קטעי יצירתו, בגלוי ובסתר. עוד מתוארים בספר חיבורים נוצריים שהרבו להשתמש ביצירתו של רבי משה, ונידונות בו שתי שאלות מקבילות ומנוגדות: מדוע מצאו מטיפים נוצרים עניין רב כל כך ביצירתו של רבי משה הדרשן, ומדוע נעלמו כמעט כל כתביו מקרב היהודים.
אל הספר צורפו נספחים רחבי היקף, ובהם הובאו כל קטעי הדרשות ממקורות יהודיים ונוצריים ששייכותם לרבי משה הדרשן ברורה לחלוטין.
כמו כן מוצגים כאן שיטות ועקרונות שבעזרתם אפשר להרחיב את מאגר הקטעים.
חננאל מאק, פרופסור במחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר-אילן, עוסק במחקר ובהוראה של כמה תחומים במדעי היהדות, ובראשם המדרש והאגדה, וכן בחקר התפילה ותולדותיה.
מוסד ביאליק
מאת: ירחמיאל ברודי, י' צבי שטמפפר
תיאור: זהו הכרך השישי של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
מאת: ירחמיאל ברודי, דוד סקליר
תיאור: זהו הכרך החמישי של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
מאת: ירחמיאל ברודי, דוד סקליר
תיאור: זהו הכרך הרביעי של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
מאת: ירחמיאל ברודי, דוד סקליר
תיאור: זהו הכרך השלישי של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
מאת: ירחמיאל ברודי, דוד סקליר
תיאור: זהו הכרך השני של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
מאת: ירחמיאל ברודי, דוד סקליר
תיאור: זהו הכרך הראשון של 'גנזי קדם'. 'גנזי קדם' הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה, שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות, מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד.
מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון.
יד יצחק בן-צבי
מאת: משה הלברטל
תיאור: רבי משה בן מיימון, בעל ההלכה החשוב ביותר שהעמידה המסורת היהודית מאז חתימת התלמוד וגדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים, נתפס בעיני בני דורו ובעיני הדורות הבאים כמשה רבנו של דורו – דמות גואלת שחוללה תמורה רחבה בדפוסי ההלכה ובתודעה הדתית היהודית.
הרמב'ם כתב שלוש יצירות גדולות והן עומדות במרכזו של ספר זה: 'פירוש המשנה', 'משנה תורה' – החיבור ההלכתי הגדול, ו'מורה הנבוכים' – הספר החשוב והחידתי ביותר בתולדות הפילוסופיה היהודית.
הספר משרטט תחילה את קורותיו של הרמב'ם ודן באישיותו ובתודעתו העצמית, ולאחר מכן הוא פונה לנתח את יצירתו ההלכתית, את עמדותיו הפילוסופיות, ואת היחסים המורכבים שבין הלכה לפילוסופיה במשנתו של הרמב'ם.
משה הלברטל הוא פרופסור למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק, ועמית במכון שלום הרטמן ובמכון מנדל.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: יוסף טובי, נחמיה אלוני (ז"ל)
תיאור: השירים הכלולים בספר זה נאספו במשך שנים רבות על ידי פרופסור נחמיה אלוני המנוח, החוקר הדגול של השירה והבלשנות העבריות בימי הביניים, בעת מסעותיו הרבים לספריות שבאירופה ושבארה"ב, שבהן מצויים אוספים חשובים של דפי גניזת קהיר הכוללים שירים רבים של המשוררים מימי הביניים (מתוך ההקדמה).
מאת: יונה דוד
תיאור: הספר "פיוטי אליה בר שמעיה" יוצא לאור על פי כתבי-יד ודפוסים בצירוף חילופי נוסח, ביאורים ואחרית דבר בידי פרופ' יונה דוד. 
מהדורה מדעית חדשה ליצירתו המקובצת של ר' אליה בר שמעיה, משורר בן המאה האחת-עשרה מבארי שבאיטליה הדרומית.
בספר 38 שירים שנאספו על ידי העורך מכלל המקורות המוכרים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה הלברטל
תיאור: רבי משה בן נחמן היה גדול בעלי ההלכה של המאה השלוש-עשרה ומפרשני המקרא היצירתיים והמעמיקים שקמו לעולם היהודי. מעבר להישגיו הכבירים בתחומים אלה הרמב"ן היה מהמקובלים הגדולים של ימי הביניים, ובין השיטין של פירושו לתורה ושאר כתביו פיזר הרמב"ן רמזים קבליים שהכתירם בתואר "על דרך האמת".
הרמב"ן העמיד מסורת קבלית חשובה ולסמכותו ההלכתית הייתה השפעה מכרעת על הפיכת הקבלה למסורת סוד כשרה ומקובלת.
ספר זה הוא ניסיון לספק תמונה רחבה ושיטתית של הגותו של הרמב"ן הן בתפישת ההלכה שלו והן בגישתו לנושאים המרכזיים של המחשבה היהודית בימי הביניים כדוגמת תורת האלוהות, תפישת הנס והגאולה, תפישת ההיסטוריה, הבנת ההתגלות וטעמי המצוות.
מכון שלום הרטמן
מאת: יעקב בלידשטיין
תיאור: עניינו של הספר הוא ליבון מרכיבי יסוד בתרבות הפוליטית של היהדות הקלאסית. המחבר מתאר את יחסי הרמב"ם לספירה המדינית בכלל, למגמותיה ולתפקידיה, ומקיף בתיאורו דיון בנושאים מגוונים, כגון מקורותיה ומגבלותיה של הסמכות המדינית, בעיות מבנה וארגון השלטון, מלחמה, מנהיגות, משיחיות, מלוכה ועוד.
יצירתו של הרמב'ם מוארת באור תקופתו - במציאות היהודית ועל רקע עולם ההגות האיסלמית.
הבדיקה המדויקת של המחבר את היצירה ההלכתית המיימונית בנושא המדיני, פותחת צוהר אל בית היוצר המיימוני בכללו, ומראה כיצד הרמב``ם מעצב את יצירתו מתוך מקורות העבר, ומשלב בה הלכה והגות.
היכרות עם הגות זו והעמקה בה, בהקשרה ההלכתי, ההיסטורי והאידיאולוגי-הרעיוני כאחד, היא רבת חשיבות בימינו אלה, היות שרעיונותיה משמשים את הציבור המשכיל בדיונו בתרבות הפוליטית היהודית.
ספר זה, 'עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם', ראה אור בראשונה בשנת תשמ"ג והופיע במהדורה שנייה, מורחבת ומעודכנת בשנת 2001.
הספר זכה בפרס ירושלים לשנת תשמ"ח.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: שאול רגב
תיאור: ספרות הדרוש היא מהתופעות הייחודיות למסורת ישראל. מהי משמעותה של תופעה זו? האם היא מתעדת דרשות שנאמרו בעל-פה בפני קהל, או שמדובר ביצירה שנכתבה מראש לתוך ספרים? על שאלות אלו ואחרות מבקש להשיב הספר "דרשה הכתובה והמסורה". עיון בהקדמות המחברים לספרי הדרשות מראה כי ברוב המקרים היתה כתיבת הדרשה מטרה לעצמה, ולא תיעוד של פעילות על-פה של הדרשן.
הספר דרשה הכתובה והמסורה מראה כי ספרות הדרוש היתה ז'אנר כתיבה מיוחד וצינור להעביר בו את הגותו של הדרשן. דרשנים מסוימים אף מצהירים כי כתיבת ספר הדרשות באה עבורם במקום כתיבת ספר הגותי, כאשר החלוקה לפרשיות מקלה על הקריאה והלימוד.
הספר דרשה הכתובה והמסורה הינו ספר מחקר חלוצי אודות שאלות שטרם עסקו בהן, ביחס לעולמם הרוחני של יהודי ימי הביניים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אפרים א. אורבך
תיאור: המושג גפ"ת - גמרא, פירוש, תוספות - יש בו משום ציון מובהק למקומן של התוספות וערכן בלימוד תורה ליד הגמרא ופירוש רש"י...תולדות התוספות הן תולדות לימוד התורה באשכנז ובצרפת החל מסוף המאה האחת-עשרה עד למאה הארבע-עשרה...בעלי התוספות ראו את עיקר תפקידם בהתאמתה של ההלכה המקובלת למציאות המקיפה אותם ופתרון שאלות החיים ובעיותיהם על-פי ההלכה.
מוסד ביאליק
מאת: משה בן מימון
תיאור: The Judeo-Arabic original and a modern Hebrew translation and annotation of the three philosophical introductions to sections of Maimonides' commentary on the Mishnah: (a) An introduction to the Mishnah as a whole; (b) An introduction to Perek Helek; (c) An introduction to Pirkei Avot (Shemonah Perakim). A Full searchable and annotated text.
מאת: משה בן מימון
תיאור: A full searchable text of Maimonides' responsa to questions addressed to him from all over the Jewish Diaspora. This is a second edition and translation into Hebrew of the responsa that have been preserved both in Hebrew and in Judeo-Arabic.
מאת: אביעזר רביצקי
תיאור: הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - בוחן אם הרמב'ם היה שמרן או מהפכן בהליכותיו ובחיבוריו. מטרת הקובץ כפולה: להעלות את הישגי המחקר המימוניים העדכניים ביותר ולאפשר לקורא להגיע להערכה מסכמת על הרמב'ם ואופי פעילותו. רוב המאמרים שבקובץ מלמדים שהרמב'ם לא היה מהפכן � לא באורחות חייו ובהנהגתו ולא ביצירתו, וחידושיו הרבים הלכו בנתיבים של מסורת היצירה לתחומיה. עם זאת, היקף עבודתו של הרמב'ם, שיטת ארגון החומר שנקט בה, רמת מודעותו ליצירה העולמית ותחושת השליחות שלו בחיבוריו. כל אלה הקנו לו את מעמדו הייחודי, כפי שעולה מן המאמרים השונים.
הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - נחלק לשני כרכים. הכרך הראשון, היסטוריה והלכה, כולל שני שערים. השער הראשון עוסק במקומו של הרמב'ם בהיסטוריה וכולל בירורים בתולדות הרמב'ם ומשפחתו ודיונים בעמדותיו בזיקה לעולמות התרבותיים שהכיר. השער השני בא להשוות בין דברי הרמב'ם למקורותיו ההלכתיים. בכרך השני, הגות וחדשנות, שלושה שערים: מקוריות ופרשנות במשנת הרמב'ם, על תובנות העולות ממשנתו; מקוריות הרמב'ם בהקשרים משווים, הבוחן את הגותו אל מול מקורות הגות שקדמו לו או בני זמנו; חדשנותו מן הפרספקטיבה של תלמידיו, ובפרט יצירתו של שמואל אבן תיבון, המשמשת מעין
מראה לבחינת חדשנותו של הרמב'ם בעיני בני זמנו.
עורך הספר, פרופ' אביעזר רביצקי, הוא חוקר מובהק של הרמב'ם ומשנתו. המחברים של המאמרים השונים הם חוקרי הרמב'ם המובהקים בתחומיהם: היסטוריה, פילוסופיה ומחשבת ישראל, תלמוד, משפט עברי, הלכה ועוד.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: אביעזר רביצקי
תיאור: הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - בוחן אם הרמב'ם היה שמרן או מהפכן בהליכותיו ובחיבוריו. מטרת הקובץ כפולה: להעלות את הישגי המחקר המימוניים העדכניים ביותר ולאפשר לקורא להגיע להערכה מסכמת על הרמב'ם ואופי פעילותו. רוב המאמרים שבקובץ מלמדים שהרמב'ם לא היה מהפכן � לא באורחות חייו ובהנהגתו ולא ביצירתו, וחידושיו הרבים הלכו בנתיבים של מסורת היצירה לתחומיה. עם זאת, היקף עבודתו של הרמב'ם, שיטת ארגון החומר שנקט בה, רמת מודעותו ליצירה העולמית ותחושת השליחות שלו בחיבוריו. כל אלה הקנו לו את מעמדו הייחודי, כפי שעולה מן המאמרים השונים.
הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - נחלק לשני כרכים. הכרך הראשון, היסטוריה והלכה, כולל שני שערים. השער הראשון עוסק במקומו של הרמב'ם בהיסטוריה וכולל בירורים בתולדות הרמב'ם ומשפחתו ודיונים בעמדותיו בזיקה לעולמות התרבותיים שהכיר. השער השני בא להשוות בין דברי הרמב'ם למקורותיו ההלכתיים. בכרך השני, הגות וחדשנות, שלושה שערים: מקוריות ופרשנות במשנת הרמב'ם, על תובנות העולות ממשנתו; מקוריות הרמב'ם בהקשרים משווים, הבוחן את הגותו אל מול מקורות הגות שקדמו לו או בני זמנו; חדשנותו מן הפרספקטיבה של תלמידיו, ובפרט יצירתו של שמואל אבן תיבון, המשמשת מעין
מראה לבחינת חדשנותו של הרמב'ם בעיני בני זמנו.
עורך הספר, פרופ' אביעזר רביצקי, הוא חוקר מובהק של הרמב'ם ומשנתו. המחברים של המאמרים השונים הם חוקרי הרמב'ם המובהקים בתחומיהם: היסטוריה, פילוסופיה ומחשבת ישראל, תלמוד, משפט עברי, הלכה ועוד.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: שרה קליין-ברסלבי
תיאור: לפניך מהדורה שניה מתוקנת ועם הוספות של  'פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם'.
המחקרים העוסקים ב 'מורה נבוכים' של הרמב"ם מתרכזים ברובם בסוגיותהתיאולוגיות-פילוסופיות שלו ובברור מקורותיהן במחשבת ימי הביניים. ספר זה מנסה לגשת אל מורה נבוכים מנקודת מוצא אימננטית לו: דרכו בפרשנות המקרא,ובמידה פחותה ממנה בפרשנות דרשות חז"ל, דרך היוצאת מן ההנחה, שהציר הסמנטי של הטקסטים המקראיים ושל דרשות חז"ל הוא הפילוסופיה האריסטוטלית בגווניה האלפרביים-אבן-סיניים.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לבירור תורת הפרשנות של הרמב"ם למקרא והשקפתו על דרשות חז"ל. חלקו השני מתאר את יישומה של תורת הפרשנות הזאת בפרושו לסיפור הבריאה בבראשית א: א - ב: ג,
כלומר ל 'מעשה בראשית', שהוא אחד משני הנושאים המרכזיים של מורה נבוכים על-פי ה'פתיחה' שכתב לו הרמב"ם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור:  כרך רביעי של תשובות  הרמב"ם , מכיל הוספות ותיקונים חדשים , הבנויים ברובם על פירסומיהן של תשובות הנשר הגדול , שראו אור מאז הופעת המהדורה הראשונה .
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור: תשובות הרמב"ם : כרך ג - כרך זה של תשובות הרמב"ם מכיל את המבואות והמפתחות. הוא מכיל, בין היתר, את המבוא לתשובות הערביות של הרמב"ם, הבנוי כמתכונת מבואו של א"ח פריימן ז"ל, לתשובות העבריות (אשר אף הוא מתפרסם בכרך זה, לאחר שהותאם למהדורה זו). בכרך זה נדפסו גם הוספות ותיקונים לכרכים א'  וב', כולל תשובות חדשות המופיעות בכרך זה, תחת הכותרת "הוספות אחרונות". כמו כן צורפו לכרך זה אגרות ר' יהונתן הכהן והרמב"ם הרצופות לת' חכמי לוניל, וכן תשובת הרמב"ם לר' יוסף המערבי, תלמידו, על השגות ר' שמואל ב"ר עלי ראש ישיבת בגדאד.
Third volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau  
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור: תשובות הרמב"ם : כרך ב . כרך זה (השני) מכיל כנספח, את אותן התשובות של הרמב"ם מתוך הוצאת פריימן, שנכתבו מלכתחילה בעברית, או שנשתמרו בעברית בלבד, וכן את המבואות (גם את מבואותיו של פריימן), כולל סקירה מפורטת על הלשון הערבית שבשו"ת ואת המפתחות: המהדורה השלמה של התשובות במקורן הערבי תכיל למעלה מ-280 שו"ת, הערוכות לפי סדרן שבכתב היד. השו"ת, לא נערכו לפי ענייניהן על סדר ההלכות בשולחן ערוך, כדי לא לפורר את קובצי השאלות שבכתבי היד. כ-40 תשובות לא היו ידועות עד כה אף בתרגום עברי. אולם גם התשובות שהיו ידועות בתרגומים עבריים, מופיעות לעיתים באור חדש: לא זו בלבד, שביכולתנו לתקן את הנוסח על פי המקור הערבי, אלא להיסטוריון של התקופה מתגלים גם פרטים רבי חשיבות מתוך הנוסח המלא של השאלות, שהרי המתרגמים העתיקים נהגו להשמיט מן השאלות את הפרטים, שלא היו הכרחיים להבנת התשובה, בו בזמן שהמקור הערבי שמר על כל הפרטים המרובים, שאותם הזכיר השואל, שלא ידע, על מה יסתמך הרב"ם בתשובתו.
Second volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau  
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור: הכרך הראשון מתוך המהדורה הביקורתית של תשובות הרמב"ם  בלשונן המקורית. כתב היד של המהדורה כולה מוכן מאז שנת 1954. הכרך השני, מכיל כנספח, את אותן התשובות של הרמב"ם מתוך הוצאת פריימן, שנכתבו מלכתחילה בעברית, או שנשתמרו בעברית בלבד, וכן את המבואות (גם את מבואותיו של פריימן), כולל סקירה מפורטת על הלשון הערבית שבשו"ת ואת המפתחות: המהדורה השלמה של התשובות במקורן הערבי תכיל למעלה מ-280 שו"ת, הערוכות לפי סדרן שבכתב היד. השו"ת, לא נערכו לפי ענייניהן על סדר ההלכות בשולחן ערוך, כדי לא לפורר את קובצי השאלות שבכתבי היד. כ-40 תשובות לא היו ידועות עד כה אף בתרגום עברי. אולם גם התשובות שהיו ידועות בתרגומים עבריים, מופיעות לעיתים באור חדש: לא זו בלבד, שביכולתנו לתקן את הנוסח על פי המקור הערבי, אלא להיסטוריון של התקופה מתגלים גם פרטים רבי חשיבות מתוך הנוסח המלא של השאלות, שהרי המתרגמים העתיקים נהגו להשמיט מן השאלות את הפרטים, שלא היו הכרחיים להבנת התשובה, בו בזמן שהמקור הערבי שמר על כל הפרטים המרובים, שאותם הזכיר השואל, שלא ידע, על מה יסתמך הרב"ם בתשובתו.
First volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אברהם אבן עזרא
תיאור: ספר הזקונים של ראב"ע, מוקדש כולו לנושא אחד - הבנת המצוות ובחינת מפתח ליסודות האמונה ולמהות הפנימית של התורה. הנושא הזה נבחן משתי נקודות-ראות המשלימות זו את זו: ביקורת נוקבת של מניין המצוות המקובל, ובירור שכלתני עקיב של טעמי המצוות ומטרותיהן. הנגיעה של 'יסוד מורא וסוד תורה' לפרשנות המקרא היא ישירה ומובהקת. לא זו בלבד שכל טענותיו מבוססות על הכתובים כפשוטם, ולפיכך יש בהן משום תרומה להבנתם, אלא שעצם הדיום שיטתי במשמעות ובתכלית של מצוות התורה משלים ומרחיב את מה שראב"ע כתב עליהן בפירושיו לתורה.
המהדורה המדעית המבוארת שלפנינו נותנת בידי לומדי כתבי ראב"ע וחוקרי משנתו נוסח בדוק ומהימן של הספר, המלווה במנגנון של חילופי גירסאות ובביאור מפורט המבהיר את מה שסתם המחבר, מברר את מקורותיו ומעגין את דבריו במשנתו הכוללת. זוהי מהדורה שנייה, מורחבת ומתוקנת הכוללת מאות רבות של הוספות ותיקונים וכן 'אחרית דבר', שכתב פרופ' אוריאל סימון, העוסקת בפן הפולמוסי של הספר – תרומתו ההכרחית של בעל פשט המקרא להבנתה השלמה של ההלכה. המהדורה הראשונה של  'יסוד מורא וסוד תורה' ראתה אור בשנת תשס"ב/2002, ובתוך זמן קצר אזלה מן השוק. למרבה הצער נפטר באותה שנה ממחלה קשה המחבר הראשי ד"ר יוסף כהן ז"ל. בחמש השנים שחלפו מאז שקד פרופ' אוריאל סימון על תיקון והרחבה של הפירוש המפורט המלווה את דבריו התמציתיים, ולעתים החידתיים, של אבן עזרא. כמו כן שוכללו המפתחות על מנת שיוכל הספר לשמש כספר עזר ללומדים את משנתו של ראב"ע ואת פירושיו. בזכות כל אלה המהדורה השנייה היא, מבחינות רבות, ספר חדש.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: מיכאל שורץ
תיאור: תרגום עברי חדש ל"מורה נבוכים", התרגום המדעי הראשון של הספר. יצירת המופת של רמב"ם, "מורה נבוכים" היא החיבור הפילוסופי החשוב ביותר שנכתב על ידי הוגה דיעות יהודי. רבנו משה בן מימון (1135-1204) היה אישיות יוצאת דופן: פוסק הלכה ראשון במעלה שחיבר את "משנה תורה", רופא בעל שם ששירת בחצר הסולטן ופילוסוף חריף שהשפיע לא רק על הוגים יהודים משפינוזה ועד לייבוביץ', אלא גם על גדולי הפילוסופים הנוצריים. "מורה נבוכים" פורש בצורה נועזת את הגותו של הרמב"ם—ממשמעות המקרא, דרך שאלת היחס בין הפילוסופיה לאמונה ועד לתפיסת האל וגאולת הנפש. בחיבור זה מתמודד רמב"ם עם המתח הנוצר בין תורת ישראל לבין כתבי הפילוסופים הלא-יהודיים שאתם יש לו הכרות עמוקה. ב"מורה נבוכים" מראה רמב"ם שרוחב אופקים אינו מחליש את התרבות היהודית, אלא מעשיר אותה ומחזקה.
תרגומו של פרופסור מיכאל שורץ מן החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, פרי שנים של עבודה מאומצת, הוא הישג אדיר. "מורה נבוכים", שנכתב במקורו בערבית, זוכה ללבוש עברי בהיר ומדויק. לראשונה יוכל קורא העברית לקרוא את חיבורו זה של רמב"ם בשפה צלולה וזורמת. את התרגום מלוות הערות מאירות עיניים המפענחות קשיים, מזהות את בני שיחו האינטלקטואליים של הרמב"ם מפנות למקורות ולספרות מחקר. לספר נלווים מספר נספחים, ביניהם נלווים נספח ביבליוגרפי מעודכן, ושבעה מפתחות מפורטים. תרגומו של שורץ מסלק את מבוכת השנים מ"מורה הנבוכים". אין ספק שהוא ישמש עוד שנים רבות כמהדורה העברית הסמכותית ביותר לכל מי שהגותו של רמב"ם יקרה לליבו.
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין
מאת: מיכאל שורץ
תיאור: ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב גאה להודיע על הופעתו של תרגום עברי חדש ל"מורה נבוכים", התרגום המדעי הראשון של הספר. יצירת המופת של רמב"ם, "מורה נבוכים" היא החיבור הפילוסופי החשוב ביותר שנכתב על ידי הוגה דיעות יהודי. רבנו משה בן מימון (1135-1204) היה אישיות יוצאת דופן: פוסק הלכה ראשון במעלה שחיבר את "משנה תורה", רופא בעל שם ששירת בחצר הסולטן ופילוסוף חריף שהשפיע לא רק על הוגים יהודים משפינוזה ועד לייבוביץ', אלא גם על גדולי הפילוסופים הנוצריים. "מורה נבוכים" פורש בצורה נועזת את הגותו של הרמב"ם—ממשמעות המקרא, דרך שאלת היחס בין הפילוסופיה לאמונה ועד לתפיסת האל וגאולת הנפש. בחיבור זה מתמודד רמב"ם עם המתח הנוצר בין תורת ישראל לבין כתבי הפילוסופים הלא-יהודיים שאתם יש לו הכרות עמוקה. ב"מורה נבוכים" מראה רמב"ם שרוחב אופקים אינו מחליש את התרבות היהודית, אלא מעשיר אותה ומחזקה.
תרגומו של פרופסור מיכאל שורץ מן החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, פרי שנים של עבודה מאומצת, הוא הישג אדיר. "מורה נבוכים", שנכתב במקורו בערבית, זוכה ללבוש עברי בהיר ומדויק. לראשונה יוכל קורא העברית לקרוא את חיבורו זה של רמב"ם בשפה צלולה וזורמת. את התרגום מלוות הערות מאירות עיניים המפענחות קשיים, מזהות את בני שיחו האינטלקטואליים של הרמב"ם מפנות למקורות ולספרות מחקר. לספר נלווים מספר נספחים, ביניהם נלווים נספח ביבליוגרפי מעודכן, ושבעה מפתחות מפורטים. תרגומו של שורץ מסלק את מבוכת השנים מ"מורה הנבוכים". אין ספק שהוא ישמש עוד שנים רבות כמהדורה העברית הסמכותית ביותר לכל מי שהגותו של רמב"ם יקרה לליבו.
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין
מאת: יורם ארדר
תיאור: מחקר זה מוקדש לחוג 'אבלי ציון' הקראים - החוג המוביל בקרב התנועה הקראית במאות הראשונות לקיומם (המאה ה-9 עד המאה ה-11 ). כשאר הקראים טענו גם 'האבלים' שתורה שבעל פה אינה מתת שמים אלא "מצוות אנשים מלומדה" ועל כן יש להפנות לה עורף ולשוב אל המקרא.
לדברי 'האבלים' זניחת המקרא פירושה אף זניחתה של ארץ ישראל. בתורה שבעל פה הם ראו תורת גלות שבאמצעותה משתרשת האומה היהודית בגולה, לפיכח הם פיתחו תורה משיחית שבמרכזה ניצבת ארץ ישראל וטענו שהתשובה האמיתית אינה שיבה למקרא בלבד אלא בד בבד עם האבל  על החורבן צריכה לבוא העלייה לארץ ישראל. רק על ידי מעשים אלו תתקרב הגאולה.
הקיבוץ המאוחד
הצג עוד תוצאות