נמצאו 22 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: בלהה ניצן
תיאור: כתבי מגילות מדבר יהודה, שנתגלו במערות על יד ח'רבת קומראן בחוף המערבי של ים המלח, חושפים ידיעות השופכות אור על הגותו של אחד הזרמים הדתיים היהודיים בשלהי ימי הבית השני, ועל מרקם היחסים הדתיים והחברתיים הפנים-יהודיים בתקופה זו. הידיעות על תופעות אלו בתולדות ישראל, המופיעות בקיצור ובהכללה בכתביהם ההיסטוריים של יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני, ובספרים החיצוניים מתקופה זו, מורחבות ומתבהרות באמצעות חקר המגילות. אסופת המאמרים הנכללים בספר זה עוסקת בהתפתחויות התאולוגיות וההלכתיות שהתחוללו בזרמי היהדות השונים בימי הבית השני, מן היסודות המקראיים ועד לשאיפות להגשמתם, בתנאים שיבטיחו את קיום החיים היהודיים לנצח. סביב נושאים אלו נוצרו בקרב הזרמים השונים השקפות עולם שונות, שעליהן ניתן ללמוד מן הספרות של תקופה זו שהגיעה לידינו במגילות השונות. המחקרים בספר זה מוקדשים בעיקרם להשקפת העולם ולהגשמתה בחיי המעשה של עדת היחד מקומראן, כפי שנלמדו מכתביה של עדה זו. השוואת השקפה זו עם פרטים בהשקפותיהם ובהלכותיהם של חז"ל, שכבר החלו להתגבש בתקופת בית שני, מלמדים על המתרחש בתקופה זו בהתגבשות היהדות הבתר-מקראית. כך מאפשרות לנו מגילות קומראן להשלים מידע שנעלם מעינינו כל עוד ניזונו ידיעותינו על תהליך זה רק מן הספרים החיצוניים ומספרות חז"ל, שנכתבה יותר ממאה שנים לאחר חורבן בית שני.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אהרן שמש
תיאור: הספר "נזירים ונזירות" הוא מחקר מקיף וראשוני על יחסם של חז"ל לנזירים ועל הנזירות כתופעה חברתית בימי בית שני ובתקופת המשנה. כיצד התפרשו פסוקי הנזיר המקראיים בימי הבית השני? באיזו מידה הייתה תופעת ההתנזרות רווחת באותה העת? האם היו גם נשים נזירות? ומה על ילדים? בשאלות אלה וברבות אחרות עוסק הספר. תוך שימוש בכלי מחקר של העיון הפילולוגי הביקורתי, הוא פורש בפני הקורא תמונה על אודות עולם הנזירות בימי בית שני ועל אודות הפירושים למושגים ההלכתיים הנוגעים לנזירות למן המקרא ועד ספרות חז"ל. העיון המדוקדק במקורות אף מצביע על התפתחות בתפיסת הנזירות בעולמם של חז"ל. פרקי הספר מראים כי התנועה העממית הנזירית, על פניה השונות - גברים הנודרים נזירות עולם, נשים ועבדים המבקשים לעטות ’נזר קדושה’ ואבות הנודרים נזירות לבניהם - זכתה לתמיכה ברבדים הקדומים של ספרות חז"ל. עם זאת, רבדיה המאוחרים יותר, שנכתבו בעת שהחורבן כבר היה עובדה קיימת, משקפים הסתייגות מעולמה של הנזירות ומערימים מכשולים וקשיים.
מכון שלום הרטמן
מאת: כנה ורמן
תיאור: ספר היובלים הוא ספר עתיק המספר מחדש את המאורעות במתוארים בספר בראשית ובתחילת ספר שמות. הסיפור מחדש, או בלשון החוקרים השכתוב, מעניק לקורא מידע באשר לזמנם של מאורעות קדם אלה שכן מחבר הספר מפרט את זמנן המדויק של ההתרחשויות בציינו את מספר היובלים, השבועות והשנים שחלפו מעת בריאת העולם. כן לומד הקורא שבצד גיבורי ספרי בראשית ושמות פעלו מלאכי קודש, רוחות רעים ושר משטמה, והוא אף מתוודע לפרטים ולעלילות משנה הנעדרים מהתורה ואולם מצויים בחיבורים קדומים שכתבו יהודים בארץ ישראל ובאלכסנדריה. השם שהוענק לספר בידי מחברו, 'התורה והתעודה', מציג את הספר כתורה השנייה שניתנה בסיני. תורה זו, שהייתה חקוקה על לוחות השמיים, הוכתבה למשה על ההר מפי 'מלאך הפנים' והוא שמסרו לעם בצד התורה הראשונה שהגיעה מראש ההר כשהיא חקוקה על לוחות אבן. ספר היובלים נוטל אפוא חלק במחלוקת הנודעת מימי הבית השני, כמה תורות ניתנו בסיני ובאיזה אופן נמסרו. קריאה בספר חושפת מחלוקות ונושאי דיון נוספים: מידת הפתיחות לתרבות ההלניסטית, הקבוצות הראויות להנהגה, לוח השנה וכמובן הפירוש הנכון לפסוקי התורה. הביאור לספר, המוצע במהדורה זו, עוקב אחר עמדותיו של בעל הספר ומאפשר לקורא להתחקות על עולמם הדתי והתרבותי של היהודים בעת העתיקה, על גווניו ועושרו. ספר היובלים לא השתמר במהלך הדורות בשפת כתיבתו, עברית, ושרד בשלמותו רק בתרגומו לגעז. עם הגיעם של כתבי יד אתיופיים למערב, באמצע המאה הי"ט, התוודע העולם המערבי לספר ולהיקפו. בשנת 1861 התגלה תרגום לטיני של הספר ובשנת 1921 זוהו ציטוטים ממנו בכרונוגרפיה כתובה סורית. במחצית השנייה של המאה העשרים פורסמו רסיסים של כתבי יד בעברית ממערות קומראן. התרגום המוצע במהדורה זו הוא תולדה של קיבוץ כלל הנתונים המצויים בידינו בשפות השונות, ליבונם ושקילתם זה מול זה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: טל אילן, ורד נעם
תיאור: המקור ההיסטורי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות ימי הבית השני הם שני ספריו המרכזיים של יוסף בן מתתיהו (פלאוויוס יוספוס), 'מלחמת היהודים' ו'קדמוניות היהודים', שנכתבו ביוונית בעיר רומא בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה. רשמיה של תקופה סוערת זו פזורים למקוטעין גם בתוך ספרות חז"ל – היצירה הבתר-מקראית הבולטת והמקיפה ביותר, שהשתמרה לדורות כנכס המרכזי של העם היהודי אחרי המקרא, ונתנה ביטוי לאורחות החיים, לאמונות ולדעות ואף להדי האירועים שחוו היהודים בזמנם של החכמים ובזמנים שקדמו להם. הספר המוגש בזה בוחן מקרוב את תופעת המסורות המקבילות על ימי הבית השני בכתבי פלאוויוס יוספוס ובספרות חז"ל. הכרך הראשון עוסק באירועים שהתרחשו בכארבע מאות השנים שמכיבושי אלכסנדר מוקדון ועד המרד הגדול.
הכרך השני עוסק באירועים הדרמטיים של ארבע שנות המרד, עד חורבן הבית.
יד יצחק בן-צבי
מאת: טל אילן, ורד נעם
תיאור: המקור ההיסטורי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות ימי הבית השני הם שני ספריו המרכזיים של יוסף בן מתתיהו (פלאוויוס יוספוס), 'מלחמת היהודים' ו'קדמוניות היהודים', שנכתבו ביוונית בעיר רומא בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה. רשמיה של תקופה סוערת זו פזורים למקוטעין גם בתוך ספרות חז"ל – היצירה הבתר-מקראית הבולטת והמקיפה ביותר, שהשתמרה לדורות כנכס המרכזי של העם היהודי אחרי המקרא, ונתנה ביטוי לאורחות החיים, לאמונות ולדעות ואף להדי האירועים שחוו היהודים בזמנם של החכמים ובזמנים שקדמו להם. הספר המוגש בזה בוחן מקרוב את תופעת המסורות המקבילות על ימי הבית השני בכתבי פלאוויוס יוספוס ובספרות חז"ל. הכרך הראשון עוסק באירועים שהתרחשו בכארבע מאות השנים שמכיבושי אלכסנדר מוקדון ועד המרד הגדול.
הכרך השני עוסק באירועים הדרמטיים של ארבע שנות המרד, עד חורבן הבית.
יד יצחק בן-צבי
מאת: משה צבי סגל
תיאור: "ספר בן-סירא" שהסעיר את רוחות החוקרים בדור שעבר עם גילוי שרידיו הראשונים, ניתן בזה במהדורה ביקורתית ובשלימות עם מבוא ופירוש מקיף מאת חוקר המקרא המובהק פרופ' מ.צ. סגל.
מוסד ביאליק
תיאור: התרגום מבוסס על שתי גרסאות למקור שאבד, לאטינית וסורית.
הספר, מהתקופה שלאחר בית שני, נמנה עם הספרים החיצוניים אשר נמסרו בשולי הגרסה המקראית של הנוצרים, אך לא נכללו בתוכו. בספר שבעה חזיונות שעניינם שורש הרע בעולם, סבל שהוא מנת חלקו של האדם ותכליתו, סיבת החורבן והגלות, בחירתו של עם ישראל וייחודה של תורת ישראל.
מוסד ביאליק
מאת: אריה כשר
תיאור: בעוד שיתר כתביו נושאים מעיקרם אופי היסטוריוגרפי, חיבור זה הוא פולמוסי ואפולוגטי, ותכליתו להוכיח את קדמות העם היהודי, להזם את עלילות השטנה שרווחו נגדו בעולם היווני והרומי, להבליט את דברי השבח עליו, להגן על זכויות יהודי התפוצה ועל מעמדם המשפטי, ולהדגיש את תרומתה של תורת משה ועדיפותה על שאר החוקות בענייני מוסר, צדק ואמונה.
זהו אחד החיבורים הבודדים מסוגו בספרות היהודית ההלניסטית, שבו הוצעה שיטה שלמה ומשוכללת להתנצחות עם שונאי ישראל, שהנמקותיה מצטיינות ברוחב יריעה, בשנינות, בתכסיסנות ובחריפות המחשבה, ומעל לכל במקוריות ובתעוזה, במטרה לזקוף קומתם של יהודים גם בעידן הקשה של חורבן הבית השני.
במאה השנים האחרונות לא נכתב מחקר מקיף, שיציע פרשנות שיטתית ל'נגד אפיון' ויעמיד את הפולמוס והאפולוגטיקה שלו במרכז ההתעניינות. מאחר שהתרגום העברי הקיים מיושן וכתוב בלשון משכילית ומסורבלת, אינו ערוך לפי פסקאות וכולל רק הערות קצרות ומעטות, מציע החיבור הזה תרגום עברי חדש, מחולק לפסקאות ומלווה בפירושים היסטוריים וספרותיים נרחבים.
אריה כשר הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב, חוקר תקופת הבית השני.
ספריו הבולטים הם: יהודי מצרים ההלניסטית והרומית, תל-אביב תשל'ט ; כנען, פלשת, יוון וישראל, ירושלים 1988 ; אדום, ערב וישראל, ירושלים 1988.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: אריה כשר
תיאור: בעוד שיתר כתביו נושאים מעיקרם אופי היסטוריוגרפי, חיבור זה הוא פולמוסי ואפולוגטי, ותכליתו להוכיח את קדמות העם היהודי, להזם את עלילות השטנה שרווחו נגדו בעולם היווני והרומי, להבליט את דברי השבח עליו, להגן על זכויות יהודי התפוצה ועל מעמדם המשפטי, ולהדגיש את תרומתה של תורת משה ועדיפותה על שאר החוקות בענייני מוסר, צדק ואמונה.
זהו אחד החיבורים הבודדים מסוגו בספרות היהודית ההלניסטית, שבו הוצעה שיטה שלמה ומשוכללת להתנצחות עם שונאי ישראל, שהנמקותיה מצטיינות ברוחב יריעה, בשנינות, בתכסיסנות ובחריפות המחשבה, ומעל לכל במקוריות ובתעוזה, במטרה לזקוף קומתם של יהודים גם בעידן הקשה של חורבן הבית השני.
במאה השנים האחרונות לא נכתב מחקר מקיף, שיציע פרשנות שיטתית ל'נגד אפיון' ויעמיד את הפולמוס והאפולוגטיקה שלו במרכז ההתעניינות. מאחר שהתרגום העברי הקיים מיושן וכתוב בלשון משכילית ומסורבלת, אינו ערוך לפי פסקאות וכולל רק הערות קצרות ומעטות, מציע החיבור הזה תרגום עברי חדש, מחולק לפסקאות ומלווה בפירושים היסטוריים וספרותיים נרחבים.
אריה כשר הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב, חוקר תקופת הבית השני.
ספריו הבולטים הם: יהודי מצרים ההלניסטית והרומית, תל-אביב תשל'ט ; כנען, פלשת, יוון וישראל, ירושלים 1988 ; אדום, ערב וישראל, ירושלים 1988.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: יוסף היינמן
תיאור: הדרשה בציבור שימשה בידי חז"ל מכשיר לימוד והוראה לרבים.
הדרשה נתנה להם הזדמנות להשיב על בעיות השעה, להגיב על דעותיהן של הכיתות והכופרים ולהאיר באור חדש את דברי התורה.
מוסד ביאליק
מאת: דבורה דימנט
תיאור: באסופה זו שמונה עשר מחקרים על מגילות מדבר יהודה ועל זיקתן לחיבורים יהודיים אחרים מימי הבית השני. המאמרים מתווים את הדרך שעשה המחקר מראשית ימי גילוין של המגילות לפני כשישים שנה ועד החידושים האחרונים בתחום הזה. האוסף מצייר תמונה-רבת גוונים של הספרות היהודית העתיקה שנתגלתה עם המגילות. דגש מיוחד מושם בחקירת מקומן של המגילות בספרות ובמחשבה היהודית בארץ ישראל של המאות שקדמו לחורבן הבית השני.
דבורה דימנט היא פרופסור (אמריטוס) לספרות בית שני ומקרא באוניברסיטת חיפה. היא מן החוקרות המרכזיות בחקר מגילות מדבר יהודה והספרים החיצוניים הקרובים להן, וכבר קנתה לה שם בין-לאומי בתחום זה. היא מן החוקרים הישראליים המעטים שהשתתפו במלאכת ההדרה והפרסום הראשונים של אלפי קטעים של מגילות שנחשפו במערות על יד אתר קומראן, לחופו המערבי של ים המלח.
בידיה הופקדו ההדרה והפרסום של שני חיבורים עבריים לא ידועים, האפוקריפון של ירמיהו ופסידו-יחזקאל, שפורסמו בסדרה היוקרתית Discoveries in the Judean Desert מבית ההוצאה שבאוקספורד.
כמו כן ערכה ספרים ופרסמה מאמרים רבים בתחומים האלה. עם פרופסור משה בר-אשר מן האוניברסיטה העברית ייסדה וערכה את 'מגילות', כתב-עת לתחום המגילות והספרות הקרובה להן, היוצא בהוצאת מוסד ביאליק.
מוסד ביאליק
מאת: אלישע קימרון
תיאור: בסוף נובמבר 1947, ימים מעטים לפני החלטתה של עצרת האומות המאוחדות בדבר חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, התגלו בקומראן שליד ים המלח שבע מגילות מסוף ימי הבית השני.
בעקבות התגלית המרעישה הזאת  נמצאו עוד רבבות קטעי כתבי יד קרועים ומפוררים של חיבורים יהודיים מן המאה השלישית לפני הספירה ועד סמוך לחורבן הבית השני. החיבורים נכתבו בשלוש הלשונות שהיהודים דיברו בימים ההם: רובם כתובים עברית, חלקם כתובים ארמית ומעט מהם כתובים יוונית. לחיבורים האלה נודעת חשיבות רבה לתרבות העולמית בכלל ולתרבות היהודית בפרט (...).
בכרך הראשון המוגש בזה נכללו החיבורים העבריים שהיגיעו לידנו במצב טוב, ויש בו כמה וכמה חידושים בהצגת הטקסטים ובקריאתם (מתוך ההקדמה).
יד יצחק בן-צבי
מאת: מנחם קיסטר
תיאור: גילוין של מגילות קומראן היה אחת התגליות החשובות ביותר במאה העשרים; הוא יצר תחום מחקר חדש, והשפיע עמוקות על מחקרם של תחומים אחרים: הספרות היהודית הקדומה, ההיסטוריה של ימי בית שני, נוסח המקרא, פרשנות המקרא הקדומה, הספרות התלמודית, הנצרות, הלשון העברית ועוד. החומר החדש שנתגלה - הכולל כמה מגילות במצב השתמרות טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים, שרידים (חידתיים לעתים קרובות) של מגילות – האיר באור חדש את כל התחומים הללו, פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות.
הספר שלפנינו מבקש לתקן חסרון זה. שלושים המאמרים שנכתבו במיוחד לספר, פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם, מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן, סגנונם ועולמם.
המאמרים עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם: התגליות הארכיאולוגיות; המגילות המקראיות; סקירתן של מגילות חשובות וסוגות מרכזיות; עולמם של כתבי קומראן ; כיתתיות, תיאולוגיה, לוח השנה, לשון המגילות ועוד; היחס בין קומראן לכתבים אחרים - ספרים חיצוניים, ספרות נוצרית וספרות חז"ל.
יד יצחק בן-צבי
מאת: מנחם קיסטר
תיאור: גילוין של מגילות קומראן היה אחת התגליות החשובות ביותר במאה העשרים; הוא יצר תחום מחקר חדש, והשפיע עמוקות על מחקרם של תחומים אחרים: הספרות היהודית הקדומה, ההיסטוריה של ימי בית שני, נוסח המקרא, פרשנות המקרא הקדומה, הספרות התלמודית, הנצרות, הלשון העברית ועוד. החומר החדש שנתגלה - הכולל כמה מגילות במצב השתמרות טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים, שרידים (חידתיים לעתים קרובות) של מגילות – האיר באור חדש את כל התחומים הללו, פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות.
 שלושים המאמרים שנכתבו במיוחד לספר, פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם, מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן, סגנונם ועולמם.
המאמרים עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם: התגליות הארכיאולוגיות; המגילות המקראיות; סקירתן של מגילות חשובות וסוגות מרכזיות; עולמם של כתבי קומראן ; כיתתיות, תיאולוגיה, לוח השנה, לשון המגילות ועוד; היחס בין קומראן לכתבים אחרים - ספרים חיצוניים, ספרות נוצרית וספרות חז"ל.
יד יצחק בן-צבי
מאת: יעקב ליכט
תיאור: מגילת הסרכים' מן המגילות הגנוזות שהיו ראשונות להתגלות בשנת , 1947 מתייחדת מכל שאר המגילות הגנוזות בכך שנושא עניינה הוא אותה כת גופה , המכונה בפינו כת מדבר יהודה , שמאוצר כתביה שרדו והגיעו עדינו כל אותן המגילות הגנוזות שנתגלו במערות מדבר יהודה . מגילה זו היא קובץ של חוקים ועיקרי אמונה' שבהם באים לידי ביטוי שאיפותיה של הכת ואורח חייה בתחום הדתי והעיוני וגם בתחום החברתי המעשי . בה הוגדרו ונקבעו הסדרים והסייגים לחייה השיתופיים של הכת : לבדלותה מסביבתה ; למשמעתה הפנימית החמורה ; להגותה בעניין ההשגחה העליונה וציפייתה לאחרית הימים . לפיכך משמשת מגילת הסרכים מקור עיקרי להכרת אורח חייהם של אנשי כת מדבר יהודה מבחינה חברתית והגותית .
מהדורת המגילה הניתנת בזה על-ידי ד"ר יעקב ליכט, חוקר המגילות הגנוזות. במבואות לספר דן המחבר בפרוטרוט בכל העניינים הקשורים בתוכן המגילה והבעיות המתעוררות עם קריאתה.
מוסד ביאליק
מאת: דניאל שוורץ, מנחם מור, אהרון אופנהיימר, ג'ק פסטור
תיאור: אסופת מאמרים זו מבוססת על הרצאות שנישאו בכינוס בין - לאומי שהתקיים באוניברסיטת חיפה בנושא יחסי יהודים - נכרים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד. פרות הכנס רואים אור בשני קבצים - בזה שלפנינו, ובכרך נלווה הכולל הרצאות שנישאו באנגלית ובצרפתית.
המאמרים שנכתבו בידו חוקרים בכירים מאירופה ומישראל דנים בין היתר בבעיות שנוצרו מן המפגש התרבותי - דתי בין יהודים ונכרים בתחומי הכלכלה והחברה, ובפתרונות ההלכתיים והמעשיים שניתנו להם; בבירור טקסטים ספרותיים העוסקים ביחס היהודים לנכרים ובאופן ראייתם של סופרים נכרים את היהודים ותרבותם; בבעיות שהציב החוק הרומי ביחסו למעמד האישי של היהודים, ועוד. הכרך מהווה תרומה חשובה להכרת תקופה מרכזית זו בתולדות ארץ - ישראל והעם היהודי בעולם הקלסי.
יד יצחק בן-צבי
מאת: יהושע מ. גרינץ
תיאור: מהדורה זו של ספר יהודית ניסיון ראשון הוא להעלות את הנוסח העברי הקדום מתוך התרגום היווני. על סמך בדיקה השוואתית מדוקדקת בלשונות של תרגום השבעים וברירת הנוסח הנכון מבין הגרסאות המרובות של תרגום זה, עלה בידי החוקר ד"ר יהושע מ. גרינץ לחדש עלינו את זוהרו של אחד הספרים המופלאים שבספרים החיצוניים.
מוסד ביאליק
מאת: יעקב ליכט
תיאור: מגילת ההודיות היא מן המגילות שנתגלו בקיץ 1947 במערה בקרבת ים המלח ונקנו מידי מוצאיה על ידי הפרופ' א.ל. סוקניק ז"ל. המגילה היא אוסף של שירים, המביאים את תודתו של האדם על החסדים שעשה אתו האל. עיקר תעודתם לבטא את חוויתו הדתית האישית.
במבוא הכולל הבא בראש הספר תיאר המהדיר בדרך של סיכום את האמונות והדעות שהיו יסוד לשירי ההודיות, וכן דרכי הלשון והסגנון המיוחדים למגילה, ושאר העניינים הצריכים הסבר מסכם. כיוון שכל הודיה היא שיר בפני עצמו, הקדים המהדיר מבוא בראשה של כל אחת מהן.
הלשונות והצירופים שבעל המגילה רגיל להשתמש בהם, וכן לשונות שאינם שכיחים הבאים במגילה, מסודרים במילון הבא בסוף הספר. מילון זה יש בו כדי לשמש גם מעין מפתח חכמה עניינים שנידונו במגילה.
מוסד ביאליק
מאת: יאיר הופמן, פרנק פולק
תיאור: "אור יעקב" הוא קובץ מאמרים לזכרו הברוך של יעקב שלום ליכט ז"ל, פרופ' למקרא באוניברסיטת תל-אביב וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. בפתח הקובץ מובאת רשימת חיבוריו המדעיים של פרופ' ליכט ומאמר על אישיותו ועל תרומתו המדעית.
הספר מציג, בעברית ובאנגלית, מחקרים בתחומי המקרא ופרשנותו, מגילות מדבר יהודה וארכיאולוגיה.
את המאמרים כתבו טובי החוקרים בישראל ובעולם, עמיתיו, מוקיריו ותלמידיו של פרופסור ליכט, והם מאירים זוויות שונות בתחומי עיסוקיו המרכזיים: הסיפור המקראי, ספרות הנבואה, ספרות המזמורים, פרשנות המקרא, מחשבת המקרא, ריאליה, ספרות קומראן לסוגיה וזיקתה למקרא ולתרבות ישראל בתקופת הבית השני.
מאת: יורם ארדר
תיאור: מחקר זה מוקדש לחוג 'אבלי ציון' הקראים - החוג המוביל בקרב התנועה הקראית במאות הראשונות לקיומם (המאה ה-9 עד המאה ה-11 ). כשאר הקראים טענו גם 'האבלים' שתורה שבעל פה אינה מתת שמים אלא "מצוות אנשים מלומדה" ועל כן יש להפנות לה עורף ולשוב אל המקרא.
לדברי 'האבלים' זניחת המקרא פירושה אף זניחתה של ארץ ישראל. בתורה שבעל פה הם ראו תורת גלות שבאמצעותה משתרשת האומה היהודית בגולה, לפיכח הם פיתחו תורה משיחית שבמרכזה ניצבת ארץ ישראל וטענו שהתשובה האמיתית אינה שיבה למקרא בלבד אלא בד בבד עם האבל  על החורבן צריכה לבוא העלייה לארץ ישראל. רק על ידי מעשים אלו תתקרב הגאולה.
הקיבוץ המאוחד
מאת: יוסף דן
תיאור: בתקופה שבין המאה השלישית לספירה למאה השביעית, היא תקופת התלמוד וראשית תקופת הגאונים, נוצרה בחוגי חכמים יהודיים בארץ ישראל ובבבל ספרות מיסטית ענפה ומגוונת, הכוללת למעלה מעשרים חיבורים שהגיעו אלינו. ספרות זו מבונה בדרך בלל "ספרות ההיכלות והמרכבה", וכוללת תיאורים מפורטים של התעלות מיסטית רוחנית ופגישותיהם של מיסטיקנים עם כוחות עליונים, עם עולם האלוהות ואף את מעמדם לפני האל עצמו. בספרות זו בלולים גם דיונים בבריאת העולם ("מעשה בראשית") ובדרכי ההשגחה האלוהית, וכן יסודות מאגיים מובהקים. הפרקים הכלולים בספר זה מציגים את תולדותיו של זרם מיסטי זה מנקודת ראות היסטורית, ודנים ביחסיו עם זרמים וכיתות מקבילים ביהדות ומחוצה לה, וכן יש בהם סקירות על החיבורים והרעיונות העיקריים שהגיעו לידינו, שרידי מפעלו של חוג מיסטי עשיר ותוסס שהנחיל רבים מציורי ה־יסוד שלו למיסטיקנים היהודיים בימי הביניים.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: כנה ורמן
תיאור: הספר סוקר את הספרות האפוקליפטית שנכתבה במהלך ימי הבית השני, החל מהמאה השלישית לפני הספירה, בארץ־ישראל. הספרות האפוקליפטית היא ספרות שבה מגלה מלאך לבן אנוש פרטים על אודות מבנה השמים והארץ, על אודות הכוחות הפועלים בקוסמוס ועל אודות מהלך ההיסטוריה וסופה. המיתוס שהודחק במקרא שב ונתפס בבר ק־יום בספרות האפוקליפטית והיא מציגה כוחות אלוהיים וסמי-אלוהיים הפועלים בעולם וקובעים את מהלכו. הימצאותם מאפשרת למחברים להצדיק ולבאר עולם שבו האמונה המקראית שוב אינה מספקת. בין הכתבים הנכללים בסקירה; ספר חנוך, ספר דניאל, ספר היובלים, חיבורים מספרות קומראן, חזון היסטאספס וספר ההתגלות הוא חזון יוחנן.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הצג עוד תוצאות