נמצאו 45 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: איתן מכטר, אביטל מאיה מכטר
תיאור: ספר זה מבקש לתרום לשיח סוציו-תרבותי על העיר העברית-הקוסמופוליטית הראשונה, שיח שעשוי לשמש חלופה לעולם התוכן הכלכלי השגור ביחס לתהליכים אורבניים. הניסיון לפענח את סוד הפיכתה של העיר העברית הראשונה לכדי "עיר עולם" נעשה כאן באמצעות בחינת הייחודיות של התרבות והאתוס התל אביביים בזיקה לנורמות קיום אוניברסליות. הדיון החברתי-תרבותי מציג את המתח בין רציונליות לתשוקה אשר עליו מתבסס הקפיטליזם המאוחר, כל זאת לצד הצגת ביטוייו של מתח בזירה העירונית, הכללית והמקומית - הן בכיבוש המרחב על ידי ההון והן בעיצוב תודעה וסגנון צרכני מחופצן. רב-תרבותיות ודחיסות הם מאפיינים אורבניים מובהקים התורמים לעשייה עירונית המבוססת על פתיחות, יצירתיות, חדשנות ותחכום, אבל גם משקפת מופעים של התכנסות וניכור. תהליך האינדיבידואציה משמש ציר מרכזי בתרגום הסובייקט הרציונלי לנושא תשוקה צרכנית פרי השיטה הקפיטליסטית. האינדיבידואציה ותהליך המיתוג העצמי מצמיחים צורות מגוונות של זהות וסגנון ייחודיים ודינמיים, אך מכבידים על בניית יחסים מבוססי רגש ומחויבות. "הקהילה השכונתית" מוצעת בספר זה כפתרון אפשרי לאנונימיות ולאינסטרומנטליות של היחסים הבין-אישיים, פתרון המאפשר קיום יחסים בין-אישיים בכרך ללא פגיעה באופי הדינמי של ההשתנות והמגוון, אגב יצירת גרעין יציב, טריטוריאלי או וירטואלי. הפרק החותם את הספר דן באתגר הרוחני של העיר הגדולה להצמיח מתוכה ביטויים של "חירות קשה" לאור תפיסתו של לוינס, כתחליף ל"פיצול" הסובייקט והניכור העצמי המאיימים על הנפש העירונית.
רסלינג
מאת: איריס לוי
תיאור: כנסיית גיאורגיוס הקדוש ברמלה נחבאת מאחורי חומות ושערים המשמרים פנינה אמנותית ייחודית ותוכנית עיטורית מראשית המאה ה-19 שאין לה אח ורע באמנות הכנסיות היווניות-אורתודוכסיות בפטריארכיה של ירושלים. ספרה של איריס לוי מוקדש למחקר חלוצי של מערך האיקונות המורכב בכנסייה זו. הספר מפרש את המשמעויות הנסתרות של האיקונות שנעשו בראשית המאה ה-19 ובשלהי התקופה העות׳מאנית, בהקשר הפוליטי-החברתי של התקופה. בנוסף לממד ההיסטורי-חברתי מוקדש חלק משמעותי ביותר לניתוח האיקונות מבחינה סגנונית ואיקונוגרפית.

הספר כולל סקירה היסטורית של התקופה ושל התפתחות ציורי האיקונות מהתקופה הביזנטית עד לעת החדשה. חלק נרחב מוקדש לניתוח איקונות רבות המעטרות כיום את קירות הכנסייה ברמלה. האיקונות השתייכו לשני איקונוסטזס – האחד מראשית המאה ה-19 (1817) והשני מסיומה של המאה (1896). במחקרה משחזרת לוי לראשונה את האיקונוסטזס האלה; היא מתארת, מפרשת ובוחנת אותם כעדות לשינויים הכבירים שעברו על הקהילה היוונית-אורתודוכסית בארץ במאה ה-19. הספר מוקדש לבחינה מעמיקה של מחזור אמנותי שלא זכה עד כה להתייחסות מחקרית מספקת. את זאת עושה המחברת תוך השוואה נרחבת לשורה ארוכה של יצירות – הן במערב הלטיני והן במסורת הביזנטית והפוסט-ביזנטית שאליהן משתייכים האיקונות. באופן הזה מצליחה המחברת לעמוד על תהליכים כגון חדירת ההשפעה של האמנות המערבית לאמנות הקהילות היווניות-אורתודוכסיות בארץ הקודש. יחודו של הספר בתרומתו המשמעותית לקורא בשפה העברית ביחס להכרת המשמעויות העיטוריות של הכנסיות בעולם הנוצרי-אורתודוכסי בארץ הקודש בפרט ובעולם האמנות הנוצרית בכלל.
רסלינג
מאת: יוסי קליין-עברי
תיאור: ספרו המחדש של ד"ר יוסי קליין־עברי דן בתאוריות ופרקטיקות אסתטיות, ארכיטקטוניות, ואוּרבניות, פרי הגותם של אינטלקטואלים, מנהיגים פוליטיים ואדריכלים רוויזיוניסטים, ביניהם, זאב ז'בוטינסקי, אב"א אחימאיר, אורי צבי גרינברג, איתמר בן אב"י, הרי לוריה ושלמה גפשטיין אישים אלו היו שותפים לניסיון כינונה של אסכולה ארכיטקטונית רוויזיוניסטית, שכמעט ואינה מוזכרת במחקר הקיים.

בספר מנותחת פרשת התכנון וההקמה של הבניין הבית"רי החשוב ביותר בארץ־ישראל − בניין מצודת זאב, שתוכנן על ידי האדריכל הרי לוריה ונבנה בתל־אביב בין השנים 1935 ו־1940. כפי שיפורט, השפעת המנהיגות הבית"רית על תכנון בניין מצודת זאב הייתה גדולה והוא עוצב כמונוּמנט פוליטי ותעמולתי, שהארכיטקטורה ה"לאומית" שלו נוגדת את המודרניות ועמוסה ברכיבים פיגורטיביים וסמליים, בסתירה מוחלטת לאתוס ולתפיסות הדומיננטיות בתל־אביב. תל־אביב הצטירה כ"עיר חדשה", שמנהיגיה ואדריכליה חתרו להקנות לה מעמד של מרכז מודרניסטי מקומי ועולמי. במושגיו של ולטר בנימין, יש להחשיב את "הארכיטקטורה לא ארכיטקטורה" של בניין מצודת זאב, כתוצר מובהק של תהליכים של "אסתטיזציה של הפוליטי", כשאחת המסקנות המרכזיות של מחקר זה היא מסקנה אתית, על פיה ארכיטקטורה אינה רוויזיוניסטית, בולשביקית, סוציאליסטית או אחרת, וכל ניסיון לרתום אותה לצרכים פוליטיים סותר את מהותה ובשל כך הוא נדון לכישלון.
כרמל
מאת: מעוז עזריהו
תיאור: ספר זה חוגג את תל אביב: העיר, הרעיון, המציאות והדימוי. תל אביב - שכונה של יפו שזכתה למעמד של עיר רק כשחגגה חצי יובל לייסודה - הייתה ונותרה גם רעיון וחזון, משאת נפש ומושא לקנאה וטינה; נושאו של שיח פוליטי ותרבותי רווי בדימוייה, בתדמיותיה ובמותגיה; עיר כרך ובה בעת עיר קרתנית, עיר עברית ועיר עולם. מדינת תל אביב היא ישות רעיונית בלתי נפרדת מן השיח העכשווי על תל אביב ועל מקומה המרכזי והשנוי במחלוקת בהוויה הישראלית. שבויה בדימויה עוסק בכינונה של מדינת תל אביב כאפשרות גאו פוליטית ותרבותית בתקופת המדינה שבדרך ובוחן את תולדות בידולה מהיישוב הציוני וממדינת ישראל. הוא משרטט קווי מתאר לדיון בהיסטוריה התרבותית של דימויים ותדמיות, מטבעות לשון וקלישאות, תפיסות רעיוניות ותבניות אידאולוגיות, שאיפות ורחשי לב, שמבססים את מעמדה הייחודי של מדינת תל אביב במדינת ישראל ואת היותה היבט חיוני של המצב הישראלי.
האוניברסיטה הפתוחהמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
מאת: יהודית איילון
תיאור: בחוברת סיפורו של נחל תנינים, החי והצומח בסביבתנו, תולדותיו ותולדות האדם לחופיו.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: נתן אידלין
תיאור: נתן אידלין, יליד חיפה ואיש 'השומר הצעיר', נמנה עם מייסדי קיבוץ רבדים בשפלה, שהוקם מחדש לאחר נפילת 'הגוש' ב-1948. היה זה מבחינתו הגשמת חלום והוא נתקשר למקום בכל נימי נפשו. הוא מיטיב לתאר קשר זה בין האדם לנוף מולדתו, ברגישות רבה ובצורה מקורית ומאוד משכנעת. לזכותו נזקף גילוי תל מקנה הסמוך לקיבוץ וזיהויו עם עקרון המקראית. הזיהוי אומת בחפירה שיטתית של התל, שבמהלכה נתגלה בו אחד ממרכזי הפקת שמן הזית הגדולים ביותר במזרח הקדום.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: עזרא פימנטל, אבי נבון
תיאור: הספר, המסכם את הכנס השנתי השמיני של העמותה לחקר מלה"ע ה-1 הא"י, עוסק בלחימה במבואות יפו וחציית הירקון. הספר מתחקה אחר מהלכי הצבא הבריטי ושיקוליו האסרטגיים. בין היתר נסקרים אתרים הקשורים לשרידים שנותרו מאותה תקופה. בספר סיכומי ההרצאות ותמונות מהכנס, שנועדו לערוך היכרות עם האירועים הדרמטיים שהתרחשו באזור בסוף 1917, אזור שהיום נמצא בליבה של מדינת ישראל.
מאת: אריה חשביה
תיאור: במסגרת אירועי מאה ועשרים שנה לייסוד נס ציונה הוחלט על הנצחת מייסדי המושבה, באמצעות ספר זה המתאר את תולדות נס ציונה מאז ועד היום.
בנס ציונה נושאים את מורשתם של הראשונים מתוך הערצה להיותם מייסדי הציונות, חלוצי החקלאות וראשוני השמירה והביטחון היהודי.
סיפורה של נס ציונה, מראובן לרר ומיכאל הלפרין ועד ילדי הגן, הוא סיפור שחייב להיכתב. למען הראשונים, למען הוותיקים, למען הדורות הבאים.(יוסי שבו, ראש העיר נס ציונה).
מאת: עזרא פימנטל
תיאור: בחוברת 14 מאמרים המוקדשים לאופנסיבה הבריטית לאחר כיבוש באר שבע. רוב המאמרים מבוססים על הרצאות שהושמעו בכנס השנתי השביעי של עמותת מלה"ע ה-1, שנערך ב-2008 בגבעת ברנר, והם מתפרסמים כאן לראשונה. החוברת כוללת עשרות רבות של תמונות אותנטיות, מהן בצבע.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: עפרה טנא
תיאור: ספר זה מתחקה אחר הדרך שבה השפיעו שגרת חייהם המוצנעת וסדר-יומם של מהגרים ממזרח אירופה ומרכזה על ההוויה הפרטית של "הבית התל אביבי" טרם הקמת המדינה (1948-1924).
הוא תורם פרשנות נוספת ונועזת להבנת תהליך יצירתה של תרבות אשכנזית מקומית, שהיתה לתרבות ההגמונית בחברה הארץ-ישראלית ועיצבה את המציאות החברתית, התרבותית והפוליטית לאורך שנים ארוכות.
הספר מאיר באופן ביקורתי את מה שניתן ללמוד על החברה מהתנהלותם היומיומית של אנשים במרחב הפרטי והאינטימי שלהם.
הוא מגדיר מחדש את הבית בתל אביב כ"מקום ממוגדר" שעוצב על ידי עבודת הנשים וכאתר של התנהלויות שגרתית ושל ג'סטות תמימות לכאורה שנקטו המהגרים בביתם ובסביבתם.
"האדם הראוי", טוען הספר, יצא מן "הבית" אל המרחב הציבורי ומוסדותיו (בתי הספר, תנועות הנוער, הארגונים הטרום צבאיים) כשהוא או היא כבר "מתורבת", כלומר טעון במחוות גופניות ובנורמות התנהגותיות שעשו אותו ל"אדם מן הישוב" וגישרו על הבדלים ופערים מעמדיים, על מחלוקות פוליטיות קשות ועל הבדלי מוצא ושפה ("רוסים", "פולנים", "יקים").
בבית, מסבירה המחברת, עפרה טנא, החל התהליך בו עוצבה "האשכנזיות" כתרבות משותפת ודומיננטית.
הספר מתבסס על שורה ארוכה של מקורות: כחמישים ראיונות עומק עם מי שעדיין זוכרים את התקופה וכן קריאה אנתרופולוגית בספרי-יעץ, בעיתונות ובכתבי עת מקצועיים בנושאי חינוך, נישואין, היגיינה, בריאות ובישול, לרבות בחינה של פרסומות, שהיו ביטוי לחלומות ולשאיפות הצרכניות באותה תקופה מעצבת.
כל אלה סייעו בהרכבת פאזל חברתי ותרבותי שחלקיו עדיין מגדירים את אופיה של הבורגנות הישראלית העכשווית.
הד"ר עפרה טנא עוסקת בסוציולוגיה של חיי היומיום. היא הקימה ומרכזת את פרויקט "מאגר הזיכרונות מחיי היומיום בארץ" שתחת חסות מכללת בית ברל.
הקיבוץ המאוחד
מאת: ישראל רול, איתן איילון
תיאור: ספר זה מציג את תהליך ההתפתחות של אפולוניה-ארסוף ושל יישובי דרום השרון במשך כשמונה עשרה מאות שנים, מהתקופה הפרסית ועד חורבן האזור בידי הממלוכים.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: שמעון דר, זאב ספראי
תיאור: לאחר מלחמת ששת הימים נחשף שומרון מחדש לפני החוקר והמטייל הישראלי.
זהו חבל ארץ מלא הוד קדומים. הפיתוח המודרני ושיני הזמן פגעו כאן פחות מאשר אזורי ארץ אחרים.
בקובץ זה נאספו אחדים מן המחקרים החדשים, העוסקים בתולדות היישוב בשומרון, ואשר יש בהם לא רק תוספת מידע, אלא חידושים בשיטות מחקר, ודיון, המשלב את הממצא הארכיאולוגי והספרותי, על רקע תנאי האיזור, למיקשה היסטורית אחת.
הקיבוץ המאוחד
מאת: גדעון ביגר, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גדעון ביגר, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: יוסי קליין
תיאור: חיבור זה בוחן בכלי מחקר ארכיטקטוניים-היסטוריים, וגיאוגרפיים-היסטוריים, את השינויים שחלו בפני העיר, במגמות התכנון, הבנייה, ההרס, השימור, המודרניזציה והאמריקניזציה של המרחב העירוני והארכיטקטוני התל אביבי עד לאמצע שנות השישים של המאה העשרים.
במוקד הספר - ניתוח תהליכים שהובילו לראשית ה"אמריקניזציה" של המרחב התל אביבי שתחילתה בפועל, כך נטען בחיבור זה, בחודש יולי 1959, עת נהרס בניין גימנסיה "הרצליה", מבנה בעל חשיבות היסטורית ללא שיעור, ואחד מסמלי התחייה הלאומית-ציונית בארץ ישראל. מחליפו הוא גורד השחקים הישראלי הראשון, "מגדל שלום מאיר", בניין מסחרי גבוה וגדול ממדים, שסגנונו גלובלי.
כרמל
מאת: ענת הלמן
תיאור: בשנות העשרים והשלושים הפכה תל אביב למרכז העירוני של היישוב היהודי בארץ ישראל. "אור וים הקיפוה" משחזר בשפה קולחת והומוריסטית את חיי היומיום בעיר הצעירה בשני עשורים מעצבים.
מדוע נאמר שתל אביב היא מקום המתאפיין בחופש, דינמיות ועליצות? האם הצליחה העיר להפוך ל "אי של אירופה" בלב המזרח התיכון או שמא מעידים אי-אלו ממאפייניה דווקא על השפעות ה"שטטל" והלוונט?
כיצד התפתחו וטופחו בעיר תרבויות משנה ומה היה תפקידם של ארגונים אזרחיים שפעלו בה? באיזה אופן שיקפו האירועים הציבוריים שהתקיימו בתל אביב את תרבותה של "העיר העברית הראשונה" ובנו נדבך נוסף בזהותה?
זהות זו קשורה גם במקומה של תל אביב כמרכז צריכה, שכן הקניות בה הפכו לפעילות פנאי פופולרית, לצד צורות בידור נוספות: שהייה על שפת הים, ישיבה מתמשכת בבתי הקפה, יציאה לקולנוע, ריקודי נשף וריקודי רחוב.
מתוך היומיום על גילוייו הרבגוניים עולה כפסיפס מערכת תרבותית תל אביבית בעלת דפוסים אופייניים ונשנים: דומיננטיות של האתוס הבורגני לצד מגוון של סגנונות חיים, רפלקטיביות ונטייה נוסטלגית, איזון עדין בין אינדיבידואליזם הדוניסטי לבין קולקטיביזם מגויס.
"אור וים הקיפוה" חושף בפני הקורא את שורשיה של ההוויה התל אביבית ומסביר את תהליך יצירתה של תרבות עירונית, שהיא בה בעת קוסמופוליטית מאוד ומקומית כל כך.
ד"ר ענת הלמן מלמדת במכון ליהדות זמננו, בחוג להיסטוריה של עם ישראל ובתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית.
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
מאת: אייל דודסון
תיאור: השפלה והרי יהודה הם ארץ התנ"ך ומוקד ההתרחשויות הגדולות בתולדות העם היהודי.
ספר הסיורים 'בנתיבות השפלה והרי יהודה' מצטרף אל המדף ההולך ומתרחב של ספרי סיורים בארץ ישראל בהוצאת יד יצחק בן-צבי. בספר אחד עשר מסלולי סיור המתחקים אחר תושביה של ארץ יהודה בתקופות המקרא, הבית השני, המשנה והתלמוד. בסיורים נחשפים סודות הקיום של הקדמונים, אורח חייהם היומיומי, תרבותם, אמונותיהם והאירועים ההיסטוריים שהסעירו את עולמם. לפני כל מסלול מופיעה הקדמה המציגה את רקעו ההיסטורי או התרבותי, ולצדה מפת המסלול ומידע שימושי. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ונדירות, בתרשימים ובאיורים, ולצדם ביאורים והרחבות מתחומי ההיסטוריה, הלשון, הארכאולוגיה ועוד.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אלי שילר
תיאור: החוברת המובאת בזאת מוקדשת ליפו ואתריה בתקופות המאוחרות ובעיקר במאה ה-19, שהיתה בעלת חשיבות מכרעת לעיצוב אופיה המיוחד של העיר. נמנענו מלעסוק בתקופות הקדומות, שכן אלו זכו לא אחת לסיקור נרחב מעל במות אחרות והן נמצאות בדרך כלל, בהישג יד. לעומת זאת לא הוקדשה עד עתה תשומת לב מספקת לתולדות יפו, מהותה ואתריה במאה ה-19 וראשית המאה הנוכחית. חיבור זה נועד על כן למלא חלל חשוב והקורא ימצא בו חומר ראשוני רב. שפע התמונות והאיורים שצורפו לחוברת מובאים בחלקם הגדול בפעם הראשונה בפני הציבור הרחב. הם מסייעים להמחיש את הדברים ולקרב לנושא את הקורא שאיננו איש המקצוע (מתוך ההקדמה).
הוצאת ספרים אריאל
מאת: אלי שילר
תיאור: (מתוך ההקדמה:) "פתיחת שערי מערת המכפלה לאחר מלחמת ששת הימים, היתה נקודת מפנה חשובה בתולדות המקום וספרות עשירה נכתבה על נושא זה.
עף על פי כן, דומה, כי עיקר הדברים שראו עד עתה אור בעברית, התרכזו במסורות ובאגדות הנוגעות למקום והשתקפותן בספרות עולי הרגל.
מאידך, נראה כי חסר עדין תיאור שיטתי וממצה על בנין מערת המכפלה ואתריה. בעיקר לא היתה התיחסות מספקת לניצול הידע העצום שרוכז בספרם המונומנטאלי של וינסאן ומקאיי על מערת המכפלה...".
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: אריאל- כתב עת לידיעת ארץ ישראל, גליון מס': 182, עוסק ביו השאר, בנושאים הבאים:
- מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א
- המאבק של חיילי הבריגדה על הזהות העברית
- המחברת האבודה של רחל המשוררת
- הכנת שטרות בירושלים בתקופת המנדט
- המחצבה שמאבניה נבנה בית המקדש
הוצאת ספרים אריאל
מאת: יעקב ינון
תיאור: "סביב כיכר השעון" נולד בסמטאות יפו. הספר מסכם נסיון הדרכה בין שנים רבות בעיר, בראש ובראשונה עם מטיילים מטעם "יד יצחק בן-צבי". כוונת הספר לספר, ללמד – ובעיקר ללמד לאהוב.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אביבה אופז
תיאור: "ספר הקבוצה" הוא יומנה של "קבוצת השרון" - קבוצת חלוצים בני העלייה השלישית - שחלקו העיקרי והרצוף נכתב בשנים 1931-1923. היומן ליווה את הקבוצה מראשית ימי גיבושה ועד התבססותה כיישוב קיבוצי, כאשר ברקע חיבורו החוויה החלוצית-קבוצתית והאקלים הרוחני-אידיאי של העלייה השלישית.
"ספר הקבוצה" הוא ברובו יומן וידויים קולקטיבי. מעל דפיו השיח היחיד, חבר הקבוצה, את חלומותיו ומצוקותיו ובאמצעותו שוחח עם חבריו. יומן הוידויים הקבוצתי צמח מתוך הניסיון לכונן אוטופיה של חברה מחד גיסא, ובתגובה להתפכחות מן החלום "בבוקר שלמחרת" מאידך גיסא.
"ספר הקבוצה" מובא במהדורה זו ככתבו וכלשונו, כתעודה היסטורית מרתקת ונאמנה למקור. עורכת הספר, ד"ר אביבה אופז, הוסיפה הראות והערות וכן פרקי מבוא.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ג' קרסל
תיאור: עניינו של הספר הזה הוא תקופה של ארבעים שנה. משלהי שנות השלושים למאה הקודמת עד שלהי שנות השבעים, השנים: תקצ"ט - תרל"ח (1878-1839), כלומר מאז חידוש שלטונה של תורכיה על ארץ-ישראל ועד הקמתה של "אם המושבות" - פתח תקוה. לכאורה אלה שני תאריכים שונים לחלוטין במהותם - האחד חיצוני ואילו האחר פנימי. אבל למעשה, גם התאריך הראשון הוא רב-משמעות להתהוותו ולעיצובו של הישוב היהודי החדש, שמאז ראשית שנות השמונים אנו קוראים לו "ישן". הדברים אמורים לא רק לגבי ההיסט בהרכב האוכלוסין, ביחוד בירושלים, היינו, מרוב מכריע של יישוב ספרדי וההגמוניה שלו לרוב מכריע של ישוב אשכנזי על ההגמוניה שלו, אלא גם והוא עיקר בספרנו: תקופה זו מצויינת במאבקים פנימיים, בישוב ומחוצה לו. וכל עיקרם של מאבקים אלה הוא: האם על הישוב לקפוא על שמריו ולהמשיך לקיים את אורח חייו  או יש לעשות בו למען שידוד מערכות.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ויקטור גרן
תיאור: ויקטור גרן (Victor Guerin), חוקר צרפתי מובהק של ארץ ישראל. שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה. השנים בהן ביקר היו: 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1888. חקירתו הניבה ספרים רבים על ארץ-ישראל: 'דו"חות על שליחות לארץ-ישראל' (1879); 'ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה' (1883-1881), חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית; 'ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה' (1889).חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ-ישראל', בשבעה כרכים, שהתפרסמו בשנים 1880-1869. שבעת הכרכים הם: יהודה (א',ב', ג'), השומרון (א', ב'), הגליל (א', ב')
וכה כתב מקאליסטר על גרן: 'אחרי טובלר הטופוגראף החשוב ביותר, והראוי לציון, הוא הצרפתי ויקטור גרן, שמשנת 1852 ביצע בכוחות עצמו את משימת המיפוי של ארץ-ישראל וכתיבת מונוגראפיה בת שבעה כרכים המחזיקה את הרשימות שצבר.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ויקטור גרן
תיאור: ויקטור גרן (Victor Guerin), חוקר צרפתי מובהק של ארץ ישראל. שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה. השנים בהן ביקר היו: 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1888. חקירתו הניבה ספרים רבים על ארץ-ישראל: 'דו"חות על שליחות לארץ-ישראל' (1879); 'ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה' (1883-1881), חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית; 'ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה' (1889).חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ-ישראל', בשבעה כרכים, שהתפרסמו בשנים 1880-1869. שבעת הכרכים הם: יהודה (א',ב', ג'), השומרון (א', ב'), הגליל (א', ב')
וכה כתב מקאליסטר על גרן: 'אחרי טובלר הטופוגראף החשוב ביותר, והראוי לציון, הוא הצרפתי ויקטור גרן, שמשנת 1852 ביצע בכוחות עצמו את משימת המיפוי של ארץ-ישראל וכתיבת מונוגראפיה בת שבעה כרכים המחזיקה את הרשימות שצבר.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ויקטור גרן
תיאור: ויקטור גרן (Victor Guerin), חוקר צרפתי מובהק של ארץ ישראל. שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה. השנים בהן ביקר היו: 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1888. חקירתו הניבה ספרים רבים על ארץ-ישראל: 'דו"חות על שליחות לארץ-ישראל' (1879); 'ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה' (1883-1881), חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית; 'ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה' (1889).חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ-ישראל', בשבעה כרכים, שהתפרסמו בשנים 1880-1869. שבעת הכרכים הם: יהודה (א',ב', ג'), השומרון (א', ב'), הגליל (א', ב')
וכה כתב מקאליסטר על גרן: 'אחרי טובלר הטופוגראף החשוב ביותר, והראוי לציון, הוא הצרפתי ויקטור גרן, שמשנת 1852 ביצע בכוחות עצמו את משימת המיפוי של ארץ-ישראל וכתיבת מונוגראפיה בת שבעה כרכים המחזיקה את הרשימות שצבר.
יד יצחק בן-צבי
מאת: מרדכי נאור
תיאור: ים המלח ומדבר-יהודה, מראשית המאה ה-20 ועד מלחמת ששת הימים, הם העומדים במרכז כרך זה של 'עידן'.
בכרך ארבע חטיבות: מחקרים וסיכומים, הנוכחות היהודית באזור, הגילויים הארכיאולוגיים, העשרה וחומר-עזר, המחקרים, המאמרים והרשימות נוגעים לרוב התחומים הקשורים לים-המלח ולמדבר-יהודה בשנים האמורות - מסעותיהם של חוקרים, תכניות לכריית תעלות, שינויי המיפלס של ים-המלח, כיצד עוצב הגבול בחלק זה של הארץ, הפקת אשלג, ההתיישבות היהודית, מלחמת העצמאות, המסעות למצדה ולמדבר יהודה, צמיחת מיתוס מצדה, הגילויים האריכאולוגיים ועוד.
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה
מאת: יוסי כץ
תיאור: הספר פורש את קורות מפעל ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש-עציון במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי בארץ-ישראל, מעת ההכרזה על מפעל ההתרמה 'נחלת הרצוג' לגאולת קרקעות בסביבות ירושלים עד שהופר השקט הביטחוני בימים שקדמו למלחמת השחרור.
על שני הצירים עומד המפעל ההתיישבותי הנדון - תהליך רכישת הקרקעות והמעשה ההתיישבותי, והם נדונים מפנים רבות החושפות את הרשת המורכבת של מפעל ההתיישבות.
המחבר משחזר את הפעילות ההתיישבותית ומאפיין אותה על- פי מתודות המחקר הגיאוגרפיות- היסטוריות ובה בעת הוא בוחן בחינה מעמיקה את מערכת הגופים שהיו אחראים לעיצובה של המפה ההתיישבותית היהודית בהרי חברון ובגוש עציון, ומנתח את מניעיהם ואת דרכי פעולתם.
סוגיית המאחז באזור ההר שתבע מאמץ אדיר מן המתיישבים, מדגימה את מכלול הבעיות הייחודי שבו היו כרוכים ההיבט המרחבי והמדיני כאחד.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: מרדכי נאור
תיאור: 'מערכת גוש-עציון' - זה האפוס הגדול ביותר, נורא ההוד, של מלחמת היהודים' - כך הגדיר דוד בן-גוריון את מלחמת הגבורה של גוש-עציון בתש"ח.
שבעה מתוך עשרים-ושניים פרקי כרך זה של  'עידן' עוסקים במלחמה זו ומספרים על הלוחמים. שאר הפרקים מחולקים לשלוש חטיבות: מחקרים וסיכומים, זכרונות וחומר עזר, רקע והעשרה.
בפרקים אלה מובא חומר מגוון על גוש-עציון מאז ראשית המאה ועד תש"ח - נסיונות ההתיישבות השונים משנות העשרים עד שנות הארבעים. יחסי-שכנים, ספרות שנכתבה על הגוש, מסלול לסיור באזור, חומר-עזר ועוד.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ספי בן יוסף
תיאור: מדריך ישראל החדש הוא אנציקלופדיה יחידה מסוגה לידיעת הארץ: שילוב של אנציקלופדיה מעמיקה עם מדריך טיולים רחב היקף.
המדריך כולל חמישה עשר כרכים ובהם מידע עדכני ומפורט על כל היישובים בישראל, על האתרים ההיסטורים, הארכיאולוגיים והגיאולוגיים החשובים וכן על כל אתרי הנוף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בלוויית אלפי תמונות צבעוניות.
בפרקי המבואות מוגש מידע עשיר בנושאי גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
בפרקי המסלולים מתוארים מאות מסלולים של טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת ומסלולים מיוחדים לטיולים ברכבי שטח, מלווים במאות מפות צבעוניות ועדכניות.
בכתיבת המדריך חברו יחד מיטב חוקרי ידיעת הארץ בכל התחומים, ועורכו הראשי הוא החוקר ואיש השטח ספי בן-יוסף.
כתר הוצאה לאורידיעות אחרונותישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: יואב רגב
תיאור: מדריך ישראל החדש הוא אנציקלופדיה יחידה מסוגה לידיעת הארץ: שילוב של אנציקלופדיה מעמיקה עם מדריך טיולים רחב היקף.
המדריך כולל חמישה עשר כרכים ובהם מידע עדכני ומפורט על כל היישובים בישראל, על האתרים ההיסטורים, הארכיאולוגיים והגיאולוגיים החשובים וכן על כל אתרי הנוף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בלוויית אלפי תמונות צבעוניות.
בפרקי המבואות מוגש מידע עשיר בנושאי גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
בפרקי המסלולים מתוארים מאות מסלולים של טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת ומסלולים מיוחדים לטיולים ברכבי שטח, מלווים במאות מפות צבעוניות ועדכניות.
בכתיבת המדריך חברו יחד מיטב חוקרי ידיעת הארץ בכל התחומים, ועורכו הראשי הוא החוקר ואיש השטח ספי בן-יוסף.
כתר הוצאה לאורידיעות אחרונותישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: מנחם מרקוס, ספי בן יוסף
תיאור: מדריך ישראל החדש הוא אנציקלופדיה יחידה מסוגה לידיעת הארץ: שילוב של אנציקלופדיה מעמיקה עם מדריך טיולים רחב היקף.
המדריך כולל חמישה עשר כרכים ובהם מידע עדכני ומפורט על כל היישובים בישראל, על האתרים ההיסטורים, הארכיאולוגיים והגיאולוגיים החשובים וכן על כל אתרי הנוף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בלוויית אלפי תמונות צבעוניות.
בפרקי המבואות מוגש מידע עשיר בנושאי גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
בפרקי המסלולים מתוארים מאות מסלולים של טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת ומסלולים מיוחדים לטיולים ברכבי שטח, מלווים במאות מפות צבעוניות ועדכניות.
בכתיבת המדריך חברו יחד מיטב חוקרי ידיעת הארץ בכל התחומים, ועורכו הראשי הוא החוקר ואיש השטח ספי בן-יוסף.
כתר הוצאה לאורידיעות אחרונותישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: יואב רגב
תיאור: מדריך ישראל החדש הוא אנציקלופדיה יחידה מסוגה לידיעת הארץ: שילוב של אנציקלופדיה מעמיקה עם מדריך טיולים רחב היקף.
המדריך כולל חמישה עשר כרכים ובהם מידע עדכני ומפורט על כל היישובים בישראל, על האתרים ההיסטורים, הארכיאולוגיים והגיאולוגיים החשובים וכן על כל אתרי הנוף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בלוויית אלפי תמונות צבעוניות.
בפרקי המבואות מוגש מידע עשיר בנושאי גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
בפרקי המסלולים מתוארים מאות מסלולים של טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת ומסלולים מיוחדים לטיולים ברכבי שטח, מלווים במאות מפות צבעוניות ועדכניות.
בכתיבת המדריך חברו יחד מיטב חוקרי ידיעת הארץ בכל התחומים, ועורכו הראשי הוא החוקר ואיש השטח ספי בן-יוסף.
כתר הוצאה לאורידיעות אחרונותישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: ספי בן יוסף
תיאור: מדריך ישראל החדש הוא אנציקלופדיה יחידה מסוגה לידיעת הארץ: שילוב של אנציקלופדיה מעמיקה עם מדריך טיולים רחב היקף.
המדריך כולל חמישה עשר כרכים ובהם מידע עדכני ומפורט על כל היישובים בישראל, על האתרים ההיסטורים, הארכיאולוגיים והגיאולוגיים החשובים וכן על כל אתרי הנוף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בלוויית אלפי תמונות צבעוניות.
בפרקי המבואות מוגש מידע עשיר בנושאי גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
בפרקי המסלולים מתוארים מאות מסלולים של טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת ומסלולים מיוחדים לטיולים ברכבי שטח, מלווים במאות מפות צבעוניות ועדכניות.
בכתיבת המדריך חברו יחד מיטב חוקרי ידיעת הארץ בכל התחומים, ועורכו הראשי הוא החוקר ואיש השטח ספי בן-יוסף.
כתר הוצאה לאורידיעות אחרונותישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: חנה רם
תיאור: זוהי מונוגרפיה שיטתית ראשונה על התפתחות היישוב היהודי ביפו בעת החדשה, מראשית התהוותו במחצית השנייה של המאה הי"ח ועד האיחוד עם תל-אביב. השתחררותה של יפו ממרותה של ירושלים, שהחלה בשנות השישים של המאה הי"ט, הכינה את הרקע להתפתחויות הציבוריות והחברתיות להפיכתה למרכז עצמאי. 'ועד העיר יפו', שנוסד ב-1836, הוא התארגנות ציבורית מודרנית ראשונה ביישוב היהודי בא"י, שלא על בסיס עדתי-קהילתי. יפו היתה הבירה של העשייה הציונית בארץ ישראל עד לעליה השלישית ובה נתעוררו לראשונה אחדות מהבעיות העקרוניות שאחר כך הרבו להעסיק את היישוב, כגון: מעמד הדת בחיי הציבור, יחסי עבודה, חינוך ועוד. הספר מתבסס על מאות מקורות ראשוניים ומשניים וחומר ארכיוני שלא פורסם.
כרמל
מאת: ישראל רול, אורן טל, מיכאל וינטר
תיאור: אוסף מאמרים העוסקים במפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל באספקלריה של אתרי ארסוף (אפולוניה) וסידנא עלי.
הקיבוץ המאוחד
מאת: ויליאם ג. דיוור
תיאור: 5000 שנה של שרידי חיים נתגלו בתל גזר, המשקיף כזקיף בודד ונאמן על צומת דרכים מרכזית בין השפלה ואזור הגבעות. חורבותיהן של שנים ארוכות אלה יצרו בגזר תל במובן הקלאסי של המילה ו"גן עדן" לארכיאולוגים וחוקרי תולדות ארץ ישראל.
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיההקיבוץ המאוחד
מאת: מנחם מור
תיאור:  העדה השומרונית, המונה כיום 645 נפשות מפוצלת בין שני מרכזיה, בחולון ובשכם, היא שריד של עדה שבימי תיפארתה, בתקופה הביזאנטית, מנתה כמיליון נפש. מספר השומרונים הלך ופחת במשך השנים במהלך חילופי השילטון בארץ-ישראל וכתוצאה מן הארועים הרבים שהתחוללו באיזור, שבחלק מהם לקחו השומרונים חלק פעיל, ובחלק מהם היו קורבן עקיף של דיניותם של שליטים ששלטו בארץ-ישראל.
משומרון לשכם עניינו בפרקים ניבחרים מן ההיסטוריה המדינית והחברתית של העדה השומרונית והוא מקיף סוגיות שונות בתולדותיה בעולם העתיק -תקופה של כאלף שנים - מראשיתה של העדה ועד המרידות במאות החמישית והשישית.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: משה צימרמן
תיאור: הספר תל אביב מעולם לא היתה קטנה מתאר היבטים שונים של התרבות התל אביבית. ביניהם המקום המיוחד שמילאה העיר כאתר צילומים מרכזי בדברי ימיו של הקולנוע הישראלי; הצל שהיא מטילה על מכלול יצירתו של המחזאי חנוך לוין, החושניות שהיא מעניקה לקולנוע וליצירתו של אורי זוהר, המקבריות הפנטאסטית בנוסח "מאה שנים של בדידות" שהיא משרה על "זיכרון דברים" של שבתאי; הרקע הגרוטסקי שהיא מעניקה להוויית סרטי הבורקס והקרקע הפורייה שהיוותה לדמויות כדן בן- אמוץ ועוד.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: ויקטור גרן
תיאור: ויקטור גרן (Victor Guerin), חוקר צרפתי מובהק של ארץ ישראל. שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה. השנים בהן ביקר היו: 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1888. חקירתו הניבה ספרים רבים על ארץ-ישראל: 'דו"חות על שליחות לארץ-ישראל' (1879); 'ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה' (1883-1881), חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית; 'ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה' (1889).חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ-ישראל', בשבעה כרכים, שהתפרסמו בשנים 1880-1869. שבעת הכרכים הם: יהודה (א',ב', ג'), השומרון (א', ב'), הגליל (א', ב')
וכה כתב מקאליסטר על גרן: 'אחרי טובלר הטופוגראף החשוב ביותר, והראוי לציון, הוא הצרפתי ויקטור גרן, שמשנת 1852 ביצע בכוחות עצמו את משימת המיפוי של ארץ-ישראל וכתיבת מונוגראפיה בת שבעה כרכים המחזיקה את הרשימות שצבר.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אפרים שטרן, חנן אשל
תיאור: סיפורה המרתק של העדה השומרונית המונה כיום כ־600 נפש המתגוררים בשכם ובחולון, תחילתו כבר בימים שבהם נתקיימה ממלכת ישראל, שבירתה נקבעה בעיר שומרון. דומה, שאין בעולם עדה דתית - להוציא כת מדבר יהודה - שזכתה ליותר תשומת לב מצד החוקרים ושנכתבו עליה יותר מחקרים מאשר על השומרונים. אף על פי כן מאז פרסם יצחק בן־צבי את ‭'ס‬פר השומרונים' בתרצ"ה ‭,(1935)‬ לא פורסם  כל ספר עברי שניסה לסכם את הידוע על תולדותם, דתם וספרותם של השומרונים, למן חורבנה של ממלכת ישראל ב־722 לפנה"ס ועד לימינו. הקובץ שלפנינו ממלא את החסר ומציג לפני הקורא העברי את החידושים בחקר השומרונים שנתבררו בעשרות השנים האחרונות. כמובן, שבניגוד למפעלו של יצחק בן־צבי אין כל אפשרות כיום שחוקר יחיד יקיף את הנושאים הנוגעים לתולדות השומרונים. הקובץ שלפנינו כולל שלושים מאמרים שכתבו עשרים ושמונה חוקרים מהארץ ומהתפוצות. בקובץ הובאו מצד אחד מאמרים מפרי עטם של חוקריה המובהקים של העדה השומרונית, ומצד שני נעשה ניסיון לרכז את הנתונים הארכיאולוגיים הרבים שנתגלו בעשרות השנים האחרונות הזורים אור חדש על תולדות השומרונים.
הספר מחולק לארבע חטיבות: הראשונה עוסקת באזור השומרון בתקופות האשורית, הבבלית והפרסית; השנייה בשומרונים בתקופה ההלניסטית; השלישית מוקדשת לתולדות השומרונים בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית; ואילו הרביעית מוקדשת לשומרונים בימי הביניים ובעת החדשה.
הצג עוד תוצאות