נמצאו 6 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יונה רוזנפלד
תיאור: יונה רוזנפלד הוא מן העובדים הסוציאליים פורצי הדרך בישראל. ספר זה הוא עדות חיה לחייו המוקדשים לעבודה סוציאלית, לסוציולוגיה, לפסיכותרפיה ולפעילות חברתית. הוא מבהיר את תחום העבודה הסוציאלית ומומחיותו כדי לאפשר לעובדים סוציאליים להיות יעילים יותר.
רסלינג
מאת: מיכל קרומר-נבו
תיאור: איך ניתן להבין עוני כסוגיה של אי-צדק חברתי? מה תפקידם של אנשי מקצוע ביחס לעוני ולאנשים החיים בעוני? איך תפיסות חברתיות הגמוניות של עוני משפיעות על עיצוב פרקטיקות מקצועיות? וכיצד תיראה פרקטיקה מקצועית המחויבת לצדק חברתי? בספר תקווה רדיקלית מציעה מיכל קרומר-נבו עקרונות תאורטיים ופרקטיים מפורטים לאופן שבו החברה, והפרטים המרכיבים אותה, יכולים וצריכים להיאבק בעוני. הספר מבוסס על הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני המשלבת תאוריות ביקורתיות מהעולם החברתי עם תאוריות פסיכולוגיות התייחסותיות על נפש האדם. הפרדיגמה, שפותחה ע"י המחברת בעשרים השנים האחרונות ואף הוטמעה בשירותי הרווחה בישראל, רואה בעוני הפרה של זכויות אדם ומעמידה במרכז הפרקטיקה את הסולידריות בין אנשי המקצוע לאנשים החיים בעוני ואת התביעה המתמשכת לצדק חברתי. בארבעה שערים – טרנספורמציה, הכרה, זכויות והתייצבות לצד – מציע הספר שילוב ייחודי של כתיבה מחקרית, נרטיבים אישיים ודוגמאות רבות מהפרקטיקה. שילוב זה מאפשר לקוראת להרהר ולערער על הנחות יסוד מקובלות המבוססות על אינדיווידואליזציה של בעיות חברתיות ועל האשמת אנשים בעוניים. הספר פונה לקהל רחב של קוראות וקוראים – חוקרים וקובעי מדיניות, עובדים סוציאליים, עורכי דין, רופאים, מורים, פעילים חברתיים – ובעצם לכל מי שצדק חברתי קרוב לליבם, שכן ניתוח המציאות החברתית המוצע בו ודרכי הפעולה לשינוי מציאות זו רלוונטיים לכל מי שמעוניין להשתתף במאבק בעוני.
פרדס הוצאה לאור בע"מ
מאת: מילי מאסס
תיאור: בספרה בשם טובת הילד מתארת מילי מאסס את השתלשלותם של דיונים משפטיים בבקשת המדינה להכריז על ילדים בני אימוץ, מאחר שלטענת מערכת האימוץ הוריהם לא מסוגלים לגדלם. במוקד תיאור ההליכים המשפטיים מוצב עימות בין שתי תפיסות מוסר: האחת רואה בקשר הטבעי שבין הילד להוריו זכות של ההורים, אולם כשבמעשיהם או במחדליהם הם מקפחים אותה עומדת לילד זכות למשפחה חלופית; התפיסה האחרת רואה בזיקתו של הילד להוריו-מולידיו קשר ייחודי שאינו ניתן להמרה, ולפיכך, נושאת היעלמות הוריו מחייו משמעות של אובדן. במהלך הדיון המשפטי בעניינם נמצאים הילדים במקום חסוי כשחומת סודיות סוגרת עליהם והקשר שלהם עם הוריהם ממושטר על ידי פקידות האימוץ, אשר מעוניינות בניתוקו ומתכחשות לאובדן שגלום בכך. כשמונתה מילי מאסס על ידי בית המשפט לשמש עדה מומחית, כדי להעריך את יכולתם של ההורים לגדל את ילדיהם, היא נחשפה לתגובותיהם של הילדים שהעידו על הסבל שגרם להם ניתוקם מהוריהם ועל הדרכים שבהן ניסו להתמודד מול איום האובדן. בד בבד נחשפו גם מקרים של העלמת עדויות אלה והכחשתן על ידי מערכת האימוץ. וכך, עוד בטרם נעלמו ההורים מחיי הילדים, נאלמה עדותם. העוול הגלום באי מניעת האובדן והפגיעה הקשה שבהשתקתו מוצגים בספר זה בארבעה סיפורים מרכזיים אשר בהם משולב דיון בסוגיות יסוד, כגון: הדרכים להערכת יכולתם של הורים לגדל את ילדם, שאלת ההשתייכות וההמשכיות בחייו של הילד, משמעות המונח "טובת הילד" הלכה למעשה ובחינת תפיסת התפקיד של פקידות האימוץ. סיפורים אלה הותרו לפרסום לאחר הליך משפטי ממושך, המתואר גם הוא בספר, תוך כדי דיון בהבחנה בין סודיות לבין צנעת הפרט.
רסלינג
מאת: ג'וני גל, רוני הולר
תיאור: לא צדקה אלא צדק, אשר ערכו ג'וני גל ורוני הולר מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים, מאיר באור חדש פרקים מרתקים בהתפתחות החברה הישראלית באמצעות סיפורו ההיסטורי של מקצוע העבודה הסוציאלית. מחברי המאמרים שבספר בוחנים מגוון של שאלות, כגון - באיזו מידה העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל חתרו לצדק חברתי וקידמו אותו? מה היה טיב היחסים בין המקצוע, שמטרתו סיוע לאוכלוסיות מודרות בחברה, ובין המפעל הציוני, שטיפח את דימויו הגופני וחוסנו של האדם העברי החדש? באילו דרכים חדר המקצוע לישראל ואילו תמורות והתאמות נעשו בו? האם את פניה של העבודה הסוציאלית בישראל עיצבו בעיקר יחידים, עובדות ועובדים סוציאליים, או הנסיבות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שהתהוו פה? אסופה זו מקבצת, לראשונה, מחקרים על ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל, בוחנת אירועים היסטוריים ומגמות בולטות בתחום זה, ומספרת את הסיפור(ים) ההיסטורי(ים) של העבודה הסוציאלית בישראל. חוקרות וחוקרים מובילים בעבודה סוציאלית ובתחומי דעת אחרים מביאים במאמריהם חקרי מקרה היסטוריים, המתפרסים על פני תקופות, פרקטיקות מקצועיות ואוכלוסיות שונות. נסקרים בספר צעדיו הראשונים של המקצוע בתקופת המנדט, התפתחות מערכות העבודה הסוציאלית ומוסדותיה לאחר הקמת מדינת ישראל, היבטים של צדק חברתי בתוך הפרקטיקה המקצועית, ועוד.
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
מאת: מאיר חובב, אלי לונטל, יוסי קטן
תיאור: "עבודה סוציאלית בישראל" הוא הספר הראשון המקבץ את מגוון הנושאים בהם עוסקת העבודה הסוציאלית בישראל.
הספר הינו בעל תכנים אקדמיים ויישומיים של המקצוע, והוא כולל כשלושים מאמרים המחולקים לארבעה שערים: א. רקע עיוני, היסטורי, אתי וחוקי של העבודה הסוציאלית בישראל; ב. שיטות התערבות בעבודה סוציאלית (פרטנית, משפחתית, קבוצתית, קהילתית, אקטיביסטית, פרקטיקת המדיניות וגישת-הכוחות); ג. ארגון, מינהל, הדרכה ומחקר בשירותי הרווחה; ו-ד.
אוכלוסיות יעד של העבודה הסוציאלית בישראל (ילדים, זקנים, נשים, רב-תרבותיות, ערבים, חולים, אנשים עם מוגבלויות, עוברי חוק, נפגעי סמים ואוכלוסיות במצבי חירום).
מחברי הפרקים הינם חוקרים ואנשי מקצוע מובילים במגוון תחומי הרווחה בישראל – ליבי אלטוס, דלילה אמיר, אמנון בהם, אלי בוכבינדר, עדנה בוסטין,מרים בן עוז, דורית ברק, טלי גור-בוסתנאי, יעל גירון, דבורית גלעד, עאמר ג׳ראיסי, ישראל (איסי) דורון, שירה הנטמן, עידית וייס-גל, ליאת חממה,אורי ינאי, חיה יצחקי, איילה כהן, בן-ציון כהן, אברהם לוי, אמנון לזר, נחום מיכאלי, יוחאי נדן, מירב סלקובסקי, אורנה עמוס, רונית פילוסוף, עינת פלד,בתיה פנחסי, משה פרחי, רוני קאופמן, נורה קורין-לנגר, מיכל קרומר-נבו, גיורא רהב, תמי רונן, מעין לונטל שחורי, מיכל שמאי, הלל שמיד ושמעון שפירו.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אלישבע סדן
תיאור: מה משותף לאנשים שזקוקים לעזרה ומגלים שלא ניתן לקבל אותה? שמודאגים מהידרדרות השכונה שלהם? שרוצים לדעת יותר על קבלת ההחלטות המשפיעות על חייהם? שמתוסכלים מרמת החינוך/ הבריאות/ איכות הסביבה בהקהילה שלהם? שכואבים על עוול חברתי שנגרם להם או לזולתם ורוצים לתקנו? שרוצים לעשות למען מטרה חשובה?
הם זקוקים לעבודה קהילתית, כדי ללמוד איך לפעול יחד באופן מתוכנן, מאורגן ושיטתי במרחב הציבורי.
הספר עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי נכתב בשבילם. הספר נכתב גם בשביל פעילים שכבר התארגנו לעשייה בקהילה ורוצים לדעת יותר, ובשביל אנשי מקצוע שלומדים כיצד לעזור לאנשים להתארגן ולפעול יחד עם אחרים להשגת מטרות לטובת הכלל.
עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי מספר על קהילות, מביא את דברי העובדים הקהילתיים והמנהיגים הקהילתיים על התהליכים והשיטות שבאמצעותם התחוללו השינויים, ומבהיר ערכים דמוקרטיים שעומדים בבסיסם.
אם גם אתם רוצים להשתתף בשיפור איכות חייכם, לקחת חלק בעיצוב המדיניות הקובעת את עתידכם ועתיד ילדיכם, להתנדב ולפעול למען מטרה חשובה לכם, עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי יסייע לכם לצאת לדרך. אנשי מקצוע ופעילים חברתיים ימצאו בו, לראשונה בעברית ובהקשר ישראלי, את עיקרי העשייה הקהילתית.
ד"ר אלישבע סדן היא עובדת סוציאלית קהילתית וחברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. היא מלמדת שיטות בעבודה קהילתית ופיתוח פרויקטים קהילתיים, ומשמשת כראש תוכנית הבוגר בבית הספר. ספריה, העצמה ותכנון קהילתי והשתתפות (עם פרופ' ארזה צ'רצ'מן) יצאו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
הקיבוץ המאוחד
הצג עוד תוצאות