נמצאו 3 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: ג'וני גל, רוני הולר
תיאור: לא צדקה אלא צדק, אשר ערכו ג'וני גל ורוני הולר מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים, מאיר באור חדש פרקים מרתקים בהתפתחות החברה הישראלית באמצעות סיפורו ההיסטורי של מקצוע העבודה הסוציאלית. מחברי המאמרים שבספר בוחנים מגוון של שאלות, כגון - באיזו מידה העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל חתרו לצדק חברתי וקידמו אותו? מה היה טיב היחסים בין המקצוע, שמטרתו סיוע לאוכלוסיות מודרות בחברה, ובין המפעל הציוני, שטיפח את דימויו הגופני וחוסנו של האדם העברי החדש? באילו דרכים חדר המקצוע לישראל ואילו תמורות והתאמות נעשו בו? האם את פניה של העבודה הסוציאלית בישראל עיצבו בעיקר יחידים, עובדות ועובדים סוציאליים, או הנסיבות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שהתהוו פה? אסופה זו מקבצת, לראשונה, מחקרים על ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל, בוחנת אירועים היסטוריים ומגמות בולטות בתחום זה, ומספרת את הסיפור(ים) ההיסטורי(ים) של העבודה הסוציאלית בישראל. חוקרות וחוקרים מובילים בעבודה סוציאלית ובתחומי דעת אחרים מביאים במאמריהם חקרי מקרה היסטוריים, המתפרסים על פני תקופות, פרקטיקות מקצועיות ואוכלוסיות שונות. נסקרים בספר צעדיו הראשונים של המקצוע בתקופת המנדט, התפתחות מערכות העבודה הסוציאלית ומוסדותיה לאחר הקמת מדינת ישראל, היבטים של צדק חברתי בתוך הפרקטיקה המקצועית, ועוד.
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
מאת: מאיר חובב, אלי לונטל, יוסי קטן
תיאור: "עבודה סוציאלית בישראל" הוא הספר הראשון המקבץ את מגוון הנושאים בהם עוסקת העבודה הסוציאלית בישראל.
הספר הינו בעל תכנים אקדמיים ויישומיים של המקצוע, והוא כולל כשלושים מאמרים המחולקים לארבעה שערים: א. רקע עיוני, היסטורי, אתי וחוקי של העבודה הסוציאלית בישראל; ב. שיטות התערבות בעבודה סוציאלית (פרטנית, משפחתית, קבוצתית, קהילתית, אקטיביסטית, פרקטיקת המדיניות וגישת-הכוחות); ג. ארגון, מינהל, הדרכה ומחקר בשירותי הרווחה; ו-ד.
אוכלוסיות יעד של העבודה הסוציאלית בישראל (ילדים, זקנים, נשים, רב-תרבותיות, ערבים, חולים, אנשים עם מוגבלויות, עוברי חוק, נפגעי סמים ואוכלוסיות במצבי חירום).
מחברי הפרקים הינם חוקרים ואנשי מקצוע מובילים במגוון תחומי הרווחה בישראל – ליבי אלטוס, דלילה אמיר, אמנון בהם, אלי בוכבינדר, עדנה בוסטין,מרים בן עוז, דורית ברק, טלי גור-בוסתנאי, יעל גירון, דבורית גלעד, עאמר ג׳ראיסי, ישראל (איסי) דורון, שירה הנטמן, עידית וייס-גל, ליאת חממה,אורי ינאי, חיה יצחקי, איילה כהן, בן-ציון כהן, אברהם לוי, אמנון לזר, נחום מיכאלי, יוחאי נדן, מירב סלקובסקי, אורנה עמוס, רונית פילוסוף, עינת פלד,בתיה פנחסי, משה פרחי, רוני קאופמן, נורה קורין-לנגר, מיכל קרומר-נבו, גיורא רהב, תמי רונן, מעין לונטל שחורי, מיכל שמאי, הלל שמיד ושמעון שפירו.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אלישבע סדן
תיאור: מה משותף לאנשים שזקוקים לעזרה ומגלים שלא ניתן לקבל אותה? שמודאגים מהידרדרות השכונה שלהם? שרוצים לדעת יותר על קבלת ההחלטות המשפיעות על חייהם? שמתוסכלים מרמת החינוך/ הבריאות/ איכות הסביבה בהקהילה שלהם? שכואבים על עוול חברתי שנגרם להם או לזולתם ורוצים לתקנו? שרוצים לעשות למען מטרה חשובה?
הם זקוקים לעבודה קהילתית, כדי ללמוד איך לפעול יחד באופן מתוכנן, מאורגן ושיטתי במרחב הציבורי.
הספר עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי נכתב בשבילם. הספר נכתב גם בשביל פעילים שכבר התארגנו לעשייה בקהילה ורוצים לדעת יותר, ובשביל אנשי מקצוע שלומדים כיצד לעזור לאנשים להתארגן ולפעול יחד עם אחרים להשגת מטרות לטובת הכלל.
עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי מספר על קהילות, מביא את דברי העובדים הקהילתיים והמנהיגים הקהילתיים על התהליכים והשיטות שבאמצעותם התחוללו השינויים, ומבהיר ערכים דמוקרטיים שעומדים בבסיסם.
אם גם אתם רוצים להשתתף בשיפור איכות חייכם, לקחת חלק בעיצוב המדיניות הקובעת את עתידכם ועתיד ילדיכם, להתנדב ולפעול למען מטרה חשובה לכם, עבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי יסייע לכם לצאת לדרך. אנשי מקצוע ופעילים חברתיים ימצאו בו, לראשונה בעברית ובהקשר ישראלי, את עיקרי העשייה הקהילתית.
ד"ר אלישבע סדן היא עובדת סוציאלית קהילתית וחברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. היא מלמדת שיטות בעבודה קהילתית ופיתוח פרויקטים קהילתיים, ומשמשת כראש תוכנית הבוגר בבית הספר. ספריה, העצמה ותכנון קהילתי והשתתפות (עם פרופ' ארזה צ'רצ'מן) יצאו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
הקיבוץ המאוחד
הצג עוד תוצאות