נמצאו 25 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: שרה קליין-ברסלבי
תיאור: לפניך מהדורה שניה מתוקנת ועם הוספות של  'פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם'.
המחקרים העוסקים ב 'מורה נבוכים' של הרמב"ם מתרכזים ברובם בסוגיותהתיאולוגיות-פילוסופיות שלו ובברור מקורותיהן במחשבת ימי הביניים. ספר זה מנסה לגשת אל מורה נבוכים מנקודת מוצא אימננטית לו: דרכו בפרשנות המקרא,ובמידה פחותה ממנה בפרשנות דרשות חז"ל, דרך היוצאת מן ההנחה, שהציר הסמנטי של הטקסטים המקראיים ושל דרשות חז"ל הוא הפילוסופיה האריסטוטלית בגווניה האלפרביים-אבן-סיניים.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לבירור תורת הפרשנות של הרמב"ם למקרא והשקפתו על דרשות חז"ל. חלקו השני מתאר את יישומה של תורת הפרשנות הזאת בפרושו לסיפור הבריאה בבראשית א: א - ב: ג,
כלומר ל 'מעשה בראשית', שהוא אחד משני הנושאים המרכזיים של מורה נבוכים על-פי ה'פתיחה' שכתב לו הרמב"ם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אודיה צוריאלי
תיאור: רפואה הוליסטית, 'עידן חדש', יוגה, 'תיקשור' - מושגים שהיו זרים לחלוטין עבור הישראלי הממוצע עד לפני כעשרים שנה, נעשו בשנים האחרונות חלק מחיי רבים. יותר ויותר אנשים מצטרפים מידי שנה למעגל הרנסנס הדתי בארץ ובעולם כולו.
מגמת ההתחדשות הדתית מעלה שאלות רבות, אך ללא ספק השאלה המרכזית עבורנו כיהודים היא: מה מקומה של היהדות בקרנבל הרוחני העכשווי? הרנסנס המיסטי,המציב במרכזו אופציות מלהיבות של קשר ישיר וממשי בין האדם למימדים הרוחניים, תובע מהיהדות (אך גם מאפשר לה מעצם קיומו) 'לחזור' אל חלקיה העתיקים הרדומים ולהעלות משם את החלופות המקוריות שלה: יצירה רוחנית, נבואה, ורוח הקודש. דומה שעד עתה טרם נענתה היהדות לאתגר גדול זה.
מהי אם כן נבואה? מהם מאפייניה, תנאיה וסכנותיה?מה מבדיל בין נביא לחכם יהודי? האם התחדשות מוסד הנבואה אפשרית בכלל בימינו, ומה עשויות להיות צורתו ומשמעותו בעידן המודרני?
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יואל רפל
תיאור: " אנציקלופדיה מועדי ישראל " באה לתת תשובות למי שמבקש לדעת , היא נועדה להשיב לשאלות הצצות ועולות בשגרת יומו של היהודי - כיהודי . זאת ועוד , נושא השבת והחגים היה זה מכבר לחלק מתוכנית הלימודים , ובתוכן הספר יש משום מתן מענה לשאלות המתעוררות אצל התלמיד והמורה כאחד . הערכים באנציקלופדיה נכתבו לפי חלוקה קטגורית בשלוש רמות : ערכי יסוד מקיפים לשבת ולכל אחד מהחגים ; ערכים כללים למונחים הקשורים בחגים שונים ( מחזור , זמירות , עליה לתורה ) ; ערכים ייחודיים , ברובם קצרים , למונחים , מושגים ועניינים של כל אחד מחגי ישראל .
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: רחל קרן
תיאור: מדי חודש בחודשו קרא ציבור רחב את המאמרים שפורסמו בעלוני "קולך".
מאמרים אלו, שנכתבו על ידי נשים וגברים, עוסקים כולם בהתבוננות מעמיקה בהגות היהודית ובפרשנות התורה, כשהמשותף לכולם הוא נקודת מבט שוויונית על מקומן של נשים בעולמה של תורה ובעולם היהודי, וגישה השואפת לתקן את הדרוש תיקון במעמדן, מתוך ידיעת תורה, מחויבות להלכה ואהבת ה'.
בספר זה לוקטו מיטב המאמרים שנכתבו על ידי מבחר כותבות וכותבים. המאמרים עוסקים בסוגיות מתוך פרשות השבוע ובנושאים במעגל השנה היהודי וערוכים על פי חודשי השנה.
הספר מיועד ללימוד משפחתי ליד שולחן השבת, לאנשי חינוך המעוניינים בהעשרה ובגיוון ולכל הרוצה בהרחבת הדעת, מתוך תפיסה כי הקול הייחודי של "קולך" הוא מרכיב חשוב בתוך שאר הקולות הנשמעים בעולמנו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה חלמיש, חנה כשר, יוחנן סילמן
תיאור: אברהם אבינו, "אבי המאמינים", טבע את יסוד האמונה המוחלטת מאז ומעולם; זהו כתר דמותו משך כל הדורות, בתרבות המונותאיסטית, היהודית והכללית; זו גם כותרת אסופת המאמרים שבספר זה.
מן הספר עולה דמותו של אברהם, "בחיר אנשי הסגולה", מוארת במגוון פנים, ומזוויות שונות – לעתים מקוטבות; ובין דפיו מהדהדות שאלות מהותיות על תפיסת דמותו: אברהם אבינו הוא בעיקר אבי המאמינים, אבי האנושות המונותאיסטית – "אב המון גויים" ו"עמודו של עולם" או מחוללה של אומה היסטורית? מבשרה של זיקה אנושית אוניברסלית לאל או מייסד עם הבחירה ודת המצוות, שהנחיל תורה פרטיקולרית וגילם במעשיו – הברית, העקדה, התביעה לצדק ולמשפט – את תמצית התורה כולה?
אברהם – סמל לאמונה מוחלטת ודבקות בסמכות האל כציווי פרטיקולרי (העקדה) או מורד ומתריס כנגד האל במאבק לצדק ולסדר עולם?
והעקדה – שיאה של נכונות דתית מוחלטת להקרבה ולקורבן ללא גבולות – פרשנויות רבות לה, מראייתה כמעשה הקרבה ממשי עד לפרשנותה כמעשה סמלי; ועוד כהנה סוגיות ומשמעויות נדונות בהרחבה במקבץ המאמרים, המגלים עושר רעיוני מרתק.
חוקרים רבים חברו בקובץ זה, לגולל בפנינו מפה מורכבת ומרתקת הפורסת תפיסות שונות של דמותו של אברהם ושל הסמלים הכרוכים בה. המאמרים ערוכים בסדר כרונולוגי ומבטאים את השתקפותן של התפיסות בתקופות שונות ובזרמים שונים של אותה תקופה; אף מצביעים על השתקפותן לפי אזורי תרבות שונים.
המחקרים הם מתחומים שונים ומגוונים – מקרא, הגות חז"ל, פילון האלכסנדרוני, פילוסופיה יהודית בימי הביניים (ריה"ל, רמב"ם, קרשקש, רמב"ן, אלבו ואחרים) על גישותיה השונות; קבלה, השכלה וחסידות; הוגים בעת החדשה (קירקגור, הירש, בובר, הראי"ה קוק ועוד); וכן נדונה תפיסת דמותו של אברהם בנצרות ובאסלאם, והאינטראקציה של תפיסות אלה בהגות היהודית.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: יאירה אמית
תיאור: קורא מודרני של ספר מספרי המקרא יודע שליצירה שלפניו היסטוריה ארוכה ומסובכת בכל הנוגע לפרשת חיבורו, ולא פחות מכך לתולדות מסירתו. במצב זה אין בידי חקר המקרא לשחזר את היצירה המקורית, ושומה על החוקר להעביר את כובד המחקר ממעשה החיבור למעשה העריכה.
בחיבור זה מנסה המחברת לעקוב אחר דרכי העריכה של ספר שופטים ומגמותיה. היא מבקשת לשער מי היו האחראים לשלב המכריע של עריכת הספר, ומתי התרחש שלב זה בתולדותיו. המחברת בודקת את ספר שופטים, בכלי המחקר של שתי דיסציפלינות: מדע הספרות וחקר המקרא.
למרות שהחיבור עוסק באמנות העריכה של ספר שופטים הוא זורק אור גם על סוגית העריכה של ספרים אחרים במקרא.
מאת: מאיר וייס
תיאור: בספר זה העמיד מאיר וייס את שיטתו לניתוח הספרותי של המקרא. הדגש בשיטה מונח על אחדות התוכן והצורה: "כל רעיון שנטבע בדפוס הלשון אי-אפשר לו אלא בדפוסו זה, בתיבות אלה, בצירוף לשוני זה, במקצב זה, בצלצול זה ובעולם אסוציאטיבי זה-בזה ולא באחר. כל אלה יחד הם ממהותה של היצירה, לא לווית-חן לה, לא מדים אשר הלביש בהם היוצר את רעיונותיו ואשר יוכל להפשיטם בלי שתשתנה היצירה כולה בעיקרה, במהותה".
ההכרה באחדות התוכן והצורה ולימוד משמעותה של היצירה וכוונתה מתוך עצמה מחייבים "קריאה צמודה", תשומת-לב לכל פרט ופרט ולמקומו ביצירה השלמה.
מוסד ביאליק
מאת: מאיר וייס
תיאור: הספר מציע שיטת-מחקר-והסתכלות במקרא הבנויה על יסודות המעמידים את מדע-הספרות החדש, כנגד השיטות המקובלות במחקר המקרא כיום. אין כאן סתם העברת שיטה מתחום אחד של ספרות לתחום אחר, הזר לו כל-עיקר. רק יסודות השיטה החדשה, והתפיסה הפילוסופית הכללית שהיא דוגלת בשמה, נותנים כאן עניין, מתוך הרגשה דקה והבנה מעמיקה, לבחינת המקרא - ודברי המקרא נגלים עלינו באור חדש, המאיר מתוכם את כל סתומותיהם.
מוסד ביאליק
מאת: נ.ה. טור-סיני
תיאור: כרך זה משלים אתהדיון בגופי הבעיות של "הלשון והספר" והוא מסכם אותו לפי מסקנות מחקרו של המחבר עד היום.
עיקרו של הכרך מיוחד הוא לראשיתה של אמונת ישראל, כפי שהיא משתקפת בספר הספרים, ותחילה נידונית בו בעית ארון האלוהים והכרובים שעליו, אותו כלי מיסתורי, שעמד לבדו בקודש הקודשים כסמל עילאי לאלוהי ישראל, ופשרם על הפתגמים והסיפורים שנתרקמו מסביב לו. בתוך המסכת של חיי אבותינו הקדמונים ארג המחבר עניינים אחרים שבאמונת ישראל בימי הקדם, הדרכים שבעבודת אלוהים והשבילים הנפתלים של אמונות תפלות, כגון הדרישה אל המתים ואל האובות והידעונים, שהעם ומלכיו החזיקו בהן; וכן השפעת קדמונינו על מעשי הבריאה, על תבל ומלואה, ארצות וימים ונתיבות עולם.
מוסד ביאליק
מאת: אריה כשר, אהרן אופנהיימר
תיאור: ספר זה הוא קובץ מחקרים על התקופה שמשלהי ימי המקרא ועד לחתימת התלמוד, שכונסו לספר יובל לכבוד פרופסור יהושע אפרון, שפרץ נתיבות חדשות בחקר ימי בית שני. כותבי המאמרים הם עמיתיו של אפרון ותלמידיו המובהקים, שהיו לחוקרים בזכות עצמם באוניברסיטאות בישראל, והם מראשי המדברים בתחומיהם.
אסופה זו היא ביטוי למחקר ההולך ומשתכלל של תולדות ישראל בעת העתיקה וכוללת מגוון של חידושים בנושאים מרכזיים הנוגעים למקורות, לאירועים ולתמורות העתים.
מאת: אלכסנדר רופא
תיאור: האם דויד חיבר את ספר תהילים, ושלמה- את משלי וקהלת? ואם לאו, כיצד נוצרו ומתי נתחברו? כיצד נמסר ספר תהלים? מה מוצאה של ספרות החכמה הישראלית, ומה הם תכניה העיקריים? האם החכמה נוצרה בלימוד ובנסיון אנושיים או בהשראה אלוהית? שאלות אלה נדונות בספר זה, המברר את הסוגים הספרותיים העיקריים של השירה המקראית וספרות החכמה.
כרמל
מאת: אלכסנדר רופא
תיאור: לראשונה ניתן ביד הקורא העברי 'מבוא לספרות המקרא' בכרך אחד, כתוב בידי מחבר אחד ועל כן בתפיסה אחידה. הספר מתאר את תולדות הספרות המקראית בגישה של מדע המקרא, היינו מדע ההיסטוריה ביישומו לספרות המקראית. האם יש ממש בהשערה בדבר תעודות שקדמו לחיבור התורה? מה חלקה של ההיסטוריה בספרי נביאים ראשונים, ומה אגדה? מה בספרי הנבואה בא מפי הנביאים ומה נוסף בידי תלמידים? אם דוד לא כתב את מזמורי תהלים, מי כתבם? מדוע דברי קהלת סותרים זה את זה? שאלות אלה וכאלה נדונות בספר.
כרמל
מאת: אלכסנדר רופא
תיאור: דוד משתגע בגת - האם זו היסטוריה או אנקדוטה? דוד מכה את גולית בעמק האלה - האם זה דיווח משדה הקרב או יצירה שנתחברה שש מאות שנה אחר כך? שאלות אלה וכאלה נדונות בספר זה המברר את סוגיה הספרותיים ואת תולדותיה של הספרות ההיסטורית הקדומה בישראל.
כרמל
מאת: אברהם לבנון
תיאור: הסופרים והעורך של ספר שמואל השאירו אחריהם מארג מופלא של אנשים, אירועים ומקומות. הם סיפקו לנו פרטים על כל אירוע המתרחש בו ועל מקום ההתרחשותו, אך חסכו במידע על האנשים המשתתפים מלבד הדרוש להארת חלקם באירוע עצמו. כך פזור המידע על הדמויות על פני הספר כולו. בספר זה נעשתה מלאכת הליקוט והקישור של כל האמור במקרא על אחת-עשרה הדמויות הנזכרות בספר שמואל והפועלות בבית שאול המלך, ונוספו עליה דעותיהם של חשובי הפרשנים ומסקנות החוקרים שדנו באותן דמויות. על סמך כל אלה נתחברה לכל דמות "מעין ביוגרפיה", בפרק משלה. המטרה שהציב לעצמו המחבר היתה להביא את הקורא להתוודע אל גיבורי ספר שמואל כאל דמויות שלמות וחיות.
כרמל
מאת: יעקב שביט, מרדכי ערן
תיאור: "פולמוס בבל והתנ"ך, שפרץ בתחילת המאה העשרים, הסעיר את התיאולוגים ואנשי המדע במערב ועורר הדים רבים גם בציבור ברחב - בגרמניה ומחוצה לה. בפולמוס השתתפו גם רבנים בעלי השכלה אקדמית - אורתודוקסים ורפורמים - וכן חוקרים ואנשי עט יהודים מכל הזרמים. המגיבים היהודים נרתמו להגן על מה שהצטיירה בעיניהם כמתקפה קשה ובלתי נסבלת על כתבי הקודש ועל תרומתה של היהדות לתרבות המערב. שלושה נושאים עיקריים הם הרקע לתיאור הפולמוס בספר: התגברות מעמדו של התנ"ך בתרבות היהודית במאה התשע-עשרה; התגובה היהודית להופעתה של אסכולת ביקורת המקרא ("תורת התעודות"); העניין הרב שעורר הגילוי של התרבות המסופוטמית הקדומה. במעורבות היהודית בפולמוס בולט המעמד החשוב שיוחס לעקרון המקוריות, כלומר לטענה שהתרבות והדת היהודית של עם ישראל בתקופת המקרא היו פרי של יצירה מקורית, סגולית ונשגבת המשקפת את "רוחו של עם ישראל". המחברים מזהים בפולמוס את ראשית התהוותו של מה שהם מכנים "פונדמנטליזם מקראי חילוני", כלומר את ראשיתה של התפישה המייחסת למקרא, בראש ובראשונה, מעמד של עד מהימן להיסטוריה הלאומית של עם ישראל. הספר חושף כר נשכח בהיסטוריה האינטלקטואלית היהודית המודרנית והוא בבחינת מבוא הכרחי וחיוני להבנת "מהפכת התנ"ך" בתרבות היהודית במאה העשרים.
עם עובד
מאת: שמאי גלנדר
תיאור: בשנים האחרונות הוקדשו מחקרים רבים לאמנות העיצוב של הסיפור המקראי. ייחודו של ספר זה בכך, שהוא מנסה להראות אילו רעיונות, השקפות או מסרים, גרמו להתגבשותם של דפוסי עיצוב מסוימים, ולהעדפתן של תחבולות ספרותיות מסוימות. הצגת הדברים מבהירה גם, כיצד הפכו מוטיבים פשוטים של סיפורי עם לסיפורים המתמודדים עם עקרונות מוסר ואמונה נצחיים. המחבר, שפירסם גם רומנים וקבצי סיפורים, משלב בספר זה את אהבתו לספרות עם עיסוקו בחקר המקרא.
הקיבוץ המאוחד
מאת: יאיר זקוביץ
תיאור: ספר זה עוסק בסיפורים מקבילים המצויים במקרא, וביתר דיוק,  בסוג אחד שלהם שלא זכה עד כה לדיון ממש - "סיפורי בבואה". המחבר מציג בפני החוקר, הלומד והקורא המשכיל גישה חדשנית ומפתיעה כלפי סיפורי המקרא.
הקיבוץ המאוחד
מאת: זאב וייסמן
תיאור: שאלות חשובות המעסיקות את החברה הישראלית גם כיום, העסיקו את החברה הישראלית כבר בתקופת המקרא: היחס בין הסמכות המשפטית לבין הסמכות המדינית; הפרדה בין דת לבין מערכת המשפט האזרחית; היחס בין האחריות הקולקטיבית לבין האחריות האישית; חלוקת התפקידים בין הגורמים השונים הנוטלים חלק בהליכים המשפטיים. שאלות אלה  מנוסחות כאן במושגים מודרניים, והדיון בהם מבוסס על ניתוח "מקרים" שתוארו במקרא.
הקיבוץ המאוחד
מאת: משה ויינפלד
תיאור: עשרת הדיברות וקריאת שמע הן שתי הצהרות אמונה הנטועות בלב התרבות היהודית, לשתיהן היסטוריה ארוכה ונפתלת, שחלק ניכר ממנה בא לידי ביטוי בספרות המקראית. הן מהוות כעין צמתים, שזרמים רוחניים ותודעות דתיות נפגשים בהם ומתפלגים מהם ומכאן גם האופי הרב-תחומי של העיון המחקרי בהן, הנדרש להסתייע  בשיטות מתחומי הלשון,הנוסח, הספרות וההגות. כל קורא המתעניין בנושא ימצא בספר יריעה חיונית ועשירה המושתתת על בקיאות בפרטי הפרטים של תרבויות העולם העתיק וחקר המקרא.
הקיבוץ המאוחד
מאת: נחום מ. סרנה
תיאור: עולם התנ"ך הוא פרוש מדעי למקרא. הספרים ערוכים לפי סדר הפרקים והפסוקים, כשלגוף הכתוב מצורפים הארות, תמונות, מפות, סיכומים של מחקרי רקע, חומר השוואתי מן המזרח הקדמון ומזירת ההתרחשות של העלילה המקראית. בחיבורו של עולם התנ"ך טרחו מיטב החוקרים במדעי המקרא, ארכיאולוגיה המזרח הקדמון והבלשנות באוניברסיטאות ישראל וארה"ב. עולם התנ"ך נועד לציבור התלמידים, לעוסקים בהוראה ומחקר ולכל שוחרי הספר.
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ
מאת: נחום מ. סרנה
תיאור: עולם התנ"ך הוא פרוש מדעי למקרא. הספרים ערוכים לפי סדר הפרקים והפסוקים, כשלגוף הכתוב מצורפים הארות, תמונות, מפות, סיכומים של מחקרי רקע, חומר השוואתי מן המזרח הקדמון ומזירת ההתרחשות של העלילה המקראית. בחיבורו של עולם התנ"ך טרחו מיטב החוקרים במדעי המקרא, ארכיאולוגיה המזרח הקדמון והבלשנות באוניברסיטאות ישראל וארה"ב. עולם התנ"ך נועד לציבור התלמידים, לעוסקים בהוראה ומחקר ולכל שוחרי הספר.
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ
מאת: חננאל מאק
תיאור: הפרשנות היא אחר היסודות של כל תרבות המבוססת על ספרים. בספרות היהודית לדורותיה ניכר מקום נכבד מאוד ליצירות שאופיין הבסיסי הוא פרשנות למקרא ולחיבורים שבאו אחריו. פרשנות המקרא בעת העתיקה ידועה ברבים פחות מאשר הפרשנות השיטתית של ימי־הביניים. ואכן היא אינה שיטתית ומקפת כזו שנוצרה בדורות המאוחרים, ואת רובה אנו מכירים מתוך חיבורים שלא נוצרו לכתחילה כספרי פרשנות לשמם. יש בספרות זו כשלעצמה עניין רב, והיא חשובה גם משום שהיא מלמדת לא מעט, הן על הדרך שבה פירשו בני הדורות ההם את המקרא והן על הלך רוחם שלהם עצמם. הפרשנות משלבת את הסיוע לקורא המתקשה בהבנת המלה, הפסוק או העניין, באמירתו של הפרשן הנאחז במקרא כדי להביע את רעיונותיו שלו ולאו דווקא נוכח קשיים בטקסט הנלמד עצמו. את שני ההדגשים הללו נוכל לזהות בפרשנות המקרא לדורותיה.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: יאיר זקוביץ
תיאור: מטרתו של חיבור זה היא לקרוע לקורא צוהר לעולם האמונות והדעות של המקרא, באמצעות מפגש עם רעיון יסוד שלו —הנס. זה לובש במקרא צורות מגוונות. שכן, ספרות המקרא אינה עשויה מקשה אחת: היא משקפת חיי רוח תוססים, ומבטאת זרמים רוחניים שונים, שטבעו את חותמם בעם ישראל במשך מאות שנים. עם ישראל לא היה מעולם ''עם לבדד ישכון". חיי הרוח שלו משקפים דיאלוג ומאבק עם תרבויות העמים שסבבוהו. תפיסת הנס המקראית היא תוצאה של התמודדות עם עולם המיתוס והמאגיה. חלוקת התפקידים בין אל ואדם מעידה על הנטייה הגוברת להפקיע את הכוח מידי האדם ולהעבירו לידי אלוהים, העושה בו שימוש בהנהגת עולמו ברוח המשפט והחסד. ואכן, מעשי הנסים לא הועלו על הכתב כדי לענג ולשעשע ; תכליתם לעורר אמונה ולחנך עם ואדם.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: יאירה אמית
תיאור: ספר זה בא לשמש מבוא לעולמו של הסיפור המקראי. בספר עולות השאלות הבאות; כיצד המקרא מתייחס לחלקים הסיפוריים שלו? האם סיפורים במקרא הם בעלי מאפיינים משלהם וניתן לדבר על ייחודו של הסיפור המקראי? כיצד ניתן לקבוע מהם גבולות הסיפור? מי אחראי לכותרת שלו האם קורא של סיפור מקראי צריך להביא בחשבון שיקולים מעולמו של חקר המקרא? מי הוא הכל־יודע והכל־יכול בסיפור המקראי - אלוהים או המספר? כיצד מעוצבים העלילה, הדמויות, הזמן והמקום? האם קיימת זיקה בין התוכן לבין הצורה והאם לסיפור יש משמעות אחת או יותר? ייחודו של הספר הוא דווקא בצמצומו ובהיותו מבוא מעולה לנושאים המוצגים בו.
יאירה אמית היא פרופסור בחוג למקרא ובבית־הספר לחינוך של אוניברסיטת תל־אביב.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מאת: עדין שטיינזלץ
תיאור: כמו האהובה בשיר השירים, רוב הגיבורות הנשיות במקרא הן "גן נעול מעין חתום" – היופי והאישיות, תכונות הנפש כמו מהלך החיים מוצפנים היטב, וכל מבט מבחוץ אינו מגלה אלא חומות אטומות. מתוך עיון והתבוננות בדמויות המרומזות המצועפות הללו מתברר כי הן מגלות שפעת גוונים וצורות; לא זאת בלבד שהן שונות זו מזו, אלא שיש בהן עולם שלם ומורכב, רב עניין ורב עצמה.
בעיקרו של דבר נעשה כאן ניסיון להגיע להסתכלות כפולת-משמעות; לראות את הגיבורות הללו (חיוביות כמו שליליות) כדמויות חיות, כבני אדם שאנו יכולים להתייחס אליהם ולהבין אותם, לעבור דרך מרחק הזמנים והתקופות ולמצוא את האדם החי, הקרוב כל כך אלינו ביסודו. ומצד שני – לראות כיצד דמויות אלה הן בעת ובעונה אחת גם ארכי-טיפוסים, תבניות-יסוד, אשר אישיותן הפרטית נעשית לא רק סמל ודוגמה לדורות, אלא אף כיצד הן חוזרות ונשנות במשך התקופות והשנים, וכיצד הן משפיעות עד ימינו אלה.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הצג עוד תוצאות