נמצאו 8 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אלכסיי אליהו יודיצקי
תיאור: במאה השלישית לסה"נ חיבר אב הכנסייה אוֹרִיגֶנֶס את המשושֶה – הקספלה (Ἑξαπλᾶ), נוסח המקרא בשישה טורים. בטור השני מופיע תעתיק של הנוסח העברי באותיות יווניות. הספר שלפנינו עוסק בדקדוק הניב העברי שנשתמר בתעתיק היווני שבטור השני. החיבור השלם של המשושה אבד, אך בשנת 1894 גילה הקרדינל ג'ובָני מֶרְקָאטִי פָּלִימְפְּסֵסְט (כתב יד מחוק) של החיבור בספרייה האמברוזיאנית במילאנו. בקטעים שנתגלו נמצאו בטור השני כאלף מילים עבריות מתועתקות באותיות יווניות. גרסה זו של תעתיקי הטור השני באה ממקור אחד ומשקפת נאמנה את הניב העברי שנהג בפי המתעתק או בפי מי שקרא לפניו. הספר דן בתורת ההגה ובתורת הצורות של ניב העברית המשתקף בתעתיקים אלו: מוצע בו תיאור שיטתי ראשון של דקדוק התעתיקים וביאור כל תיבה המזדמנת בפלימפססט של מרקאטי, וכן מוצעים פתרונות מקוריים לכמה וכמה ענייני דקדוק במסורת זו שהיו סתומים עד כה. בכל עניין ועניין נבדקה תחילה המסורת מתוך עצמה, והתוצאות הושוו לבסיס המשותף של העברית המשוחזר מכלל מסורות העברית וללשונות השמיות. מן הדיונים בספר נחשפת מסורת עברית קדומה וייחודית הדומה למסורות האחרות אך גם שונה מהן בכמה עניינים מהותיים מתחום ההגה והצורות.
האקדמיה ללשון העברית
מאת: רות ירדני
תיאור: בנימין תמוז נחשב אחד היוצרים המרכזיים בדור תש"ח ובדור המדינה. סופר פורה ומשפיע שחיבר רומנים, סיפורים קצרים, ספרי ילדים, שירים ומחזות. הוא עסק גם בפובליציסטיקה ובביקורת אמנות ונחשב לסטיריקן פופולרי. שנים רבות ערך את עיתון הילדים הארץ שלנו ואת המוסף לספרות בעיתון הארץ.
הספר שערים לגן נעול : בנימין תמוז – תמורות ביצירתו, פרי מחקרה המעמיק ורחב היריעה של רות ירדני, בוחן את השינויים האידאולוגיים שעבר בנימין תמוז במהלך חייו, כיצד באו לידי ביטוי ביצירתו הספרותית ואיך השפיעו עליה; באילו תחבולות רטוריות וסגנונות כתיבה נקט לביטוּים של שינויים אלוּ; מדוע אופיין כ"שוחֵר דבר והיפוכו".
השינויים האידאולוגיים מרחיקי הלכת עד כדי קיצוניות הפוכה, הובילו את תמוז מ"כנעניות" הדוגלת בטריטוריה, לחשיבה המאפשרת את ניתוק הקשר המחייב עם הארץ, מתוך אמונה שהתגשמותה המלאה של היהדות היא דווקא כשהיהודים מפוזרים בין אומות העולם וללא מדינה.
בהמשך גיבש תפישה חלופית לגבי מהות היהדות כמורשת תרבות ייחודית, המעשירה את התרבות האנושית בכל תחומיה. אם כי בדורו דעותיו נחשבו חריגות, כיום, בראייה עכשווית, ניתן לראות בתמוז מבשׂרם של מהלכים בתר-ציוניים.
ירדני מציגה בשערים לגן נעול את עמדותיו על פי התפתחותן הדיאכרונית באמצעות שורת נושאים, כאשר נקודת המוצא התחילית בכל נושא היא עמדת התנועה ה"כנענית", בה היה חבר בראשית דרכו, והמגמות בהן דבק בהמשך. נושאי המחקר מתארים את יחסו לגולה; הזדהותו עם הגורל היהודי בביטויי השואה ביצירתו; גישתו השלילית לציונות ולאופן התגשמותה; יחסו המורכב כלפי הערבים; עמדתו השלילית נגד הדתיים הקנאים; זיקתו האוהדת לעולים ולמהגרים; הצעתו לעיצוב הזהות הלאומית החדשה והמגמה האסתטיציסטית שמביאה לידי ביטוי את האמנות על תחומיה השונים.
כנגן הבודק את יכולותיו הווירטואוזיות של הכלי שבידו, כך נהג בנימין תמוז בעברית, כשהוא בודק את מגוון אפשרויותיה ונימותיה, ומעניק ביטוי לתמורות הפואטיות שחלו ביצירתו, במגוון סוגות, תחבולות ספרותיות וסגנונות כתיבה שונים, תוך הצגת הקשר והתואם בין המהלך האידיאולוגי לביניהן.
ד"ר רות ירדני היא ראש החוג לספרות במכללת סמינר הקיבוצים ומרצה בכירה לספרות ולשון במכללה. חוקרת ספרות בתחום הספרות העברית החדשה.
הקיבוץ המאוחד
מאת: פנינה גלפז-פלר
תיאור: יחיד ומיוחד בין ספרי התנ"ך הוא ספר יונה, הדן בבחירה החופשית ומגבלותיה. אתגר הבנת משמעותו של הספר מלווה את המעיינים בו, שכן נושא זה מעסיק כל אדם במהלך חייו.
יונה - מסע אל החופש מציע קריאה חדשה של ספר יונה. המחברת, ד"ר פנינה גלפז-פלר, מתחקה אחר דרכו של הגיבור, שהאל-האב מוליך אותו, מבלי שהוא עצמו יהיה מודע לכך, למסע רב ההרפתקאות.
המחברת מקבילה את מסעו של יונה למסעם של יוצאי מצרים, שבו הם הופכים מעבדים לבני חורין.
סיפור יונה וסיפור יציאת מצרים היו לאבן שואבת לכל הזמנים וזכו לפירושים רבים וביטויים רבים בספרות ובאמנות. הבנת שני הסיפורים והזיקה ביניהם פותחת צוהר אל הבנת משמעות חופש הבחירה של האדם ושל העם ויכולתו לקבוע את גורלו במו ידיו.
ד"ר פנינה גלפז-פלר מרצה למקרא ותרבויות המזרח הקדום במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים. מחברת הספרים: יציאת מצרים מציאות או דמיון (שוקן); נשים עליך שמשון (ידיעות אחרונות); ויולד - יחסי הורים וילדים בסיפור ובחוק המקראי (כרמל); דרשה לכל פרשה (קרן תל"י); לגלות את החג (קרן תל"י); קולם של בגדים (כרמל), ועוד. מפרסמת מחקרים מדעיים ומאמרים בכתבי עת ובאסופות בארץ ומחוצה לה ומשתתפת בקונגרסים בין-לאומיים בחקר המקרא. זכתה בפרסים על תרומתה למחקר ולהוראת מדעי היהדות.
כרמל
מאת: דן מירון
תיאור: "חידוש מעורר עניין מעמיד לנו המבקר והחוקר דן מירון בקובץ זה. לא עוד התגדרות ביצירה הספרותית בהקשרה המצומצם או ביוצר הפריפריה המצומצמת שלו.
בספר זה יש משום נסיון יומרני לתאר את מקומה של הספרות בתוך החיים החברתיים-תרבותיים שלנו ולהתריע על הצטמקותו והתכווצותו של מקום זה. כלולות כאן מסות הדנות בהקשר החיים והתרבות של הספרות העברית כפי שהוא מתגלה לאור המשבר התרבותי שבו אנו נתונים: משבר זה הוא מוקד העיון של הספר כולו.
התהייה אם תהיה ירושלים איננה בעלת אופי קיומי אלא בעלת אופי מוסרי : "אינני מטיל ספק בכך שירושלים שלנו, ירושלים היהודית, הריבונית, תוסיף להתקיים. השאלה המענה היא לא שאלת ההוויה כשלעצמה אלא שאלת התוכן ההוויה וטעמה." - - - "בלב כל אחד מאיתנו טמון הגרעין הקשה של הכוח והנחרצות הקיומיים. השאלה היא מה יצמיח גרעין זה מלבד חיים וחרות לאומית. מה טעם יהיה לפירותיו התרבותיים והרוחניים. בתשובה לשאלה הזאת גלום תוכן חיינו בעתיד: במובן זה, השאלה אם תהיה או לא תהיה ירושלים היא גם השאלה אם תהיה או לא תהיה ספרות עברית המסוגלת לתרום תרומה של ממש לעיצוב התרבות הלאומית שלנו..." ואם יש כאן היסט במוקד, בזווית ההתבוננות, הרי שסגנון הכתיבה הוא אותו סגנון האופייני לדן מירון מאז.
בכתיבתו יש מזיגה נדירה של ידע נרחב ומעמיק ושל שליטה מופלאה בשפה העברית, שנעה בין התבטאות בוטה לבין פאתוס ופיוט שלעולם לא נעדרו ממנה הברק, האנרגיה וכושר ההמצאה.
הקיבוץ המאוחד
מאת: הלל ויס
תיאור: שירת אורי צבי גרינברג (1981-1896), גדול המשוררים בשפה העברית ובשפת יידיש בספרות היהודית והעברית החדשה, זכתה בקובץ זה להארה מחקרית מקיפה, החושפת אותה במלוא עושרה בפני הקורא העברי – התלמיד, המשכיל והחוקר.
חוקריה המובהקים של שירת אצ"ג חברו בכרך זה, הניתן לפנינו, להציג קשת רחבה של נושאים, הנוגעים לגיוונה הבלתי מצוי של שירת ענקים זו: השער הראשון הוקדש למחקרים בפואטיקה של שירת אצ"ג, שבלשונה האקספרסיוניסטית המוקדמת ובפיתוחיה המטפיסיים המאוחרים הגיעה לשלמות צורנית ואידיאית שאין רבות כמותה בשירות בני דורה; בשער השני, נבחנים הן ההיבט הפילוסופי-הקיומי והן ההיבט הפוליטי-החברתי שיצירת אצ"ג היתה אחוזה בהם בשירה ובפובליציסטיקה, בבחינה מדוקדקת ומפורטת בשורה של עיונים חשובים וראשוניים מסוגם; בשער השלישי, מוגשת שורה של מחקרים השוואתיים של יצירת אצ"ג למשוררים בני זמנו על רקע זרמי שירה אירופיים ואחרים, ולמשוררים שאיתם בא המשורר במגע במהלך שבעים שנות יצירה; בשער הרביעי, מוגש לראשונה לקורא העברי מבחר מעניין של התרשמויות מדמות המשורר ומפעלו הספרותי כפי שהוטבעו בתודעת הסובבים אותו מקרוב.
ספר זה – ה מ ת כ ו נ ת ו ה ד מ ו ת הוא מפעל המקיף ביותר של דברי מחקר וביקורת על יצירת אורי צבי גרינברג, והוא כאח תאום וכמלווה נאמן למפעל הכינוס הגדול של כתבי המשורר.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: ניצה בן-דב
תיאור: "ניחא, יהיו אפוא שני סיפורים, אחד למעלה ואחד למטה, והאמת היכן? תרחף במדרגות", אומר אחד מהגיבורים הרבים של מר מאני.
מר מאני, רומאן השיחות של א"ב יהושע, חתן פרס ישראל לספרות לשנת תשנ"ה, כבר קנה לעצמו, בלי עוררין, את מקומו בפסגת סיפורת הישראלית בת-זמננו.
במעשה נדיר בספרות העברית, חברו כאן, באכסניה אחת, שלושים ושניים חוקרים מן הארץ ומחו"ל על-מנת להאיר ולפענח, איש-איש מן הזווית שלו, את חידת מר מאני. הפתרונים המרתקים המוצעים בקובץ הם הדגמה נאמנה לכוח הפרשני והיצירתי האצור בביקורת העברית כשיצירה גדולה מונחת לפניה.
משתתפים; רות אחלמה, ארנולד באנד, אברהם בלבן, ניצה בן-ארי, ניצה בן-דב, הלל ברזל, אבי גיל, נורית גרץ, דורית הופ, אן גולומב-הופמן, אריאל הירשפלד, דורית זילברמן, וונדי זירלר, ידידיה יצחקי, יהושע כהן, אבידב ליפסקר, נתנאל ליפשיץ, יאיר מזור, דן מירון, רות נצר, עדינה עבאדי, עמוס עוז, משה עמית, מרגלית פינקלברג, יעל פלדמן, גבריאל צורן, חיה שחם, מרדכי שלו, זיוה שמיר, גרשון שקד, חיה תדמור, אילן תורן.
הקיבוץ המאוחד
תיאור: עולם התנ"ך הוא פרוש מדעי למקרא. הספרים ערוכים לפי סדר הפרקים והפסוקים, כשלגוף הכתוב מצורפים הארות, תמונות, מפות, סיכומים של מחקרי רקע, חומר השוואתי מן המזרח הקדמון ומזירת ההתרחשות של העלילה המקראית. בחיבורו של עולם התנ"ך טרחו מיטב החוקרים במדעי המקרא, ארכיאולוגיה המזרח הקדמון והבלשנות באוניברסיטאות ישראל וארה"ב. עולם התנ"ך נועד לציבור התלמידים, לעוסקים בהוראה ומחקר ולכל שוחרי הספר.
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ
מאת: משה בן מימון
תיאור: A full searchable text of Maimonides' responsa to questions addressed to him from all over the Jewish Diaspora. This is a second edition and translation into Hebrew of the responsa that have been preserved both in Hebrew and in Judeo-Arabic.
הצג עוד תוצאות